Zašto ne mogu da se povežem sa drugim računarima?

Mogu postojati brojni razlozi za nemogućnost povezivanja sa drugim računarima na kućnoj mreži ili deljenja datoteka i štampača sa njima. Potražite određeni problem i moguća rešenja problema u sledećoj tabeli. Više informacija o deljenju datoteka i fascikli sa drugim osobama potražite u članku Deljenje datoteka i fascikli.

Problem
Moguća rešenja

Niste kreirali matičnu grupu ili joj se niste pridružili.

Matična grupa povezuje računare na kućnoj mreži da biste mogli da delite slike, muziku, video zapise i štampače. Kreiranje matične grupe ili pridruživanje njoj predstavlja najlakši način deljenja datoteka i štampača na mreži.

Napomena

 • HomeGroup je dostupan u operativnim sistemima Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Možete se pridružiti matičnoj grupi na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT 8.1, ali ne možete kreirati matičnu grupu niti deliti sadržaj sa njom. U operativnim sistemima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete da se pridružite matičnoj grupi, ali ne možete da kreirate novu. HomeGroup nije dostupan u operativnom sistemu Windows Server 2008 R2.

Pridruživanje matičnoj grupi ili njeno kreiranje

 1. Otvorite funkciju „HomeGroup“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), dodirnuti stavku Promena postavki računara ili kliknuti na nju, dodirnuti stavku Mreža ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku HomeGroup ili kliknuti na nju.

 2. Izaberite stavku Kreiraj ili unesite lozinku matične grupe, a zatim dodirnite dugme Pridruži se ili kliknite na njega.

Ne koristite matičnu grupu i fascikla ili štampač kojima želite da pristupite se ne dele.

Preporučuje se da koristite matičnu grupu za deljenje datoteka i štampača na mreži zato što je to mnogo lakše za podešavanje. Deljenje datoteka i štampača bez matične grupe predstavlja proces od dva dela. Najpre je potrebno da uključite klizač Pronalaženje uređaja i sadržaja kao što je opisano u sledećim koracima. Zatim morate da podesite svojstva deljenja na samoj stavci.

Klizač „Pronalaženje uređaja i sadržaja“ je isključen.

Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na mreži

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite dugme Mrežaili kliknite na njega, a zatim uključite klizač Pronalaženje uređaja i sadržaja .

Otkrivanje mreže je isključeno.

Pratite korake u prethodnom odeljku da biste uključili klizač Pronalaženje uređaja i sadržaja .

Deljenje zaštićeno lozinkom je uključeno.

Deljenje zaštićeno lozinkom je podrazumevano uključeno za računare u radnim grupama. Kada je omogućeno deljenje zaštićeno lozinkom, osobe koje koriste druge računare na vašoj mreži ne mogu da pristupe deljenim fasciklama ili štampačima osim ako nemaju korisnički nalog na vašem računaru. Postoje dva načina za uključivanje deljenja datoteka ili štampača:

 • Kreirajte identične korisničke naloge na svim računarima u radnoj grupi (preporučuje se). Više informacija potražite u odeljku Kreiranje korisničkog naloga.

 • Isključite deljenje zaštićeno lozinkom. Sledite ove korake da biste isključili deljenje zaštićeno lozinkom:

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin više opcija za deljenje, a zatim dodirnuti stavku Upravljaj naprednim postavkama deljenja ili kliknuti na nju.

 2. Kliknite na ševron Ikona ševrona da biste razvili trenutni mrežni profil.
 3. U odeljku „Deljenje zaštićeno lozinkom“ izaberite opciju Isključi deljenje zaštićeno lozinkom i kliknite na dugme Sačuvaj promene. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Napomena

 • Deljenje zaštićeno lozinkom nije dostupno na računarima koji su u domenu.

 • Možete se pridružiti domenu samo sa računarom koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 Pro ili Windows 8.1 Enterprise.

Računari nisu u istoj radnoj grupi.

Pridruživanje radnoj grupi ili pravljenje radne grupe

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

 2. U okviru „Postavke imena računara, domena i radne grupe“ dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. U dijalogu „Svojstva sistema“, na kartici „Ime računara“ dodirnite ili izaberite stavku Promeni.

 4. U dijalogu „Ime računara/promene domena“, u okviru „Član grupe“ dodirnite ili izaberite stavku Radna grupa, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se pridružili postojećoj radnoj grupi, unesite ime radne grupe kojoj želite da se pridružite, a zatim dodirnite dugme U reduili kliknite na njega.

  • Da biste kreirali novu radnu grupu, unesite ime radne grupe koju želite da kreirate, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Nemate dozvole za pristup za datoteku ili fasciklu kojoj pokušavate da pristupite.

Obratite se vlasniku datoteke ili fascikle i zatražite dozvolu.

Ako ste na poslovnoj mreži, moraćete da se obratite IT administratoru.

Smernice grupe možda blokiraju vezu.

Ako računar sa kojim pokušavate da se povežete pripada nekom domenu (na primer, na poslovnoj mreži je), moguće je da je IT administrator omogućio smernice koje blokiraju vezu sa računarima koji su pridruženi nekom domenu. Za pomoć se obratite IT administratoru.

Vaš računar nema najnovije ispravke za ruter.

Da biste se uverili da imate najnovije ispravke, obratite se proizvođaču rutera.

Potrebna vam je dodatna pomoć?