U povezivanje sa mrežom uključen je veliki broj faktora: kablovi, mrežni adapteri, upravljački programi i ruteri. Zbog toga rešavanje problema sa mrežnom vezom može da predstavlja izazov. Ovaj članak može da vam pomogne da pronađete i rešite probleme sa žičnim (Ethernet) i bežičnim (Wi‑Fi) mrežnim vezama. Neki od uobičajenih problema su:

 • Prekidač adaptera bežične mreže je isključen

 • Režim aviona je uključen

 • Kablovi su isključeni ili nepravilno povezani

 • Netačni WEP, WPA ili WPA2 bezbednosni ključevi ili fraze za prolaz

 • Nepodudarni bežični standardi

 • Nedostaju ispravke

 • Netačne postavke mrežne veze

 • Oštećeni ili nekompatibilni upravljački programi

 • Problemi sa hardverom ili softverom

Sledite korake u ovim odeljcima da biste probali da rešite problem, a zatim probajte da se povežete posle svakog od njih. Ako i dalje dolazi do problema, pređite na sledeći odeljak.

Korišćenje automatizovanog programa za rešavanje problema

Automatizovani program za rešavanje problema može da pronađe i automatski reši neke uobičajene probleme sa umrežavanjem. Prvo pokrenite program za rešavanje problema sa mrežom i testirajte mrežu ili Internet vezu da biste videli da li je problem rešen. Ako to ne reši problem, probajte ostatak automatizovanih programa za rešavanje problema.

Prikaži sve

Otvaranje programa za rešavanje problema sa mrežom

 • Otvorite „Alatku za rešavanje problema sa mrežom“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Identifikuj i reši, a zatim dodirnuti stavku Identifikuj i reši probleme sa mrežom ili kliknuti na nju.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa Internet vezama

 • Otvorite alatku za rešavanje problema sa internet vezom tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin rešavanje problema u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Rešavanje problema ili kliknuti na nju. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža i Internet, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Internet veze.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa mrežnim adapterom

 • Otvorite alatku za rešavanje problema sa mrežnim adapterom tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin rešavanje problema u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Rešavanje problema ili kliknuti na nju. Dodirnite stavku Mreža i internet ili kliknite na nju, dodirnite stavku Mrežni adapter ili kliknite na nju, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Više informacija o mrežnim adapterima potražite u članku Kako da rešim probleme sa mrežnim adapterom?

Pregled predloženih rešenja

Ako pokretanje programa za rešavanje problema ne reši problem, potražite problem i odgovarajuće rešenje u sledećoj tabeli.

Problem
Moguća rešenja

Ne mogu da se povežem sa kućnom mrežom.

Ako pokretanje programa za rešavanje problema sa mrežom ne pomogne, evo nekih drugih stvari koje treba da proverite:

 • Proverite da li su ruter i modem uključeni.

 • Ako koristite žičnu vezu, proverite da li je mrežni (Ethernet) kabl priključen u mrežni adapter na računaru. Svaki kraj mrežnog kabla izgleda ovako:

  Mrežni (Ethernet) kabl
  Mrežni (Ethernet) kabl
 • Ako koristite žičnu vezu, proverite da li je mrežni kabl oštećen. Ovo možete da proverite pomoću drugog kabla za koji znate da radi ispravno.

 • Proverite da li je kabl priključen u ispravni port rutera. Treba da bude priključen u „uplink“, „Internet“ ili „WAN“ port. Pored toga, neki ruteri isključuju port pored uplink, Internet ili WAN porta, pa probajte da koristite drugi port.

 • Ako računar ima adapter bežične mreže, Windows će automatski otkriti bežične mreže u blizini. Da biste videli listu bežičnih mreža koje je Windows otkrio, pratite ovaj korak:

  • Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

  Ako Windows ne otkrije mrežu za koju smatrate da je u dometu računara, pogledajte članak Zašto ne mogu da pronađem bežičnu mrežu?

 • Proverite da li će ruter i adapter za bežičnu mrežu u računaru funkcionisati zajedno. Mrežni adapter u računaru mora koristiti bežični standard koji je jednak bežičnom standardu rutera ili stariji od njega da bi funkcionisao. Na primer, ako mrežni adapter u računaru koristi bežični standard 802.11n (poznat i kao Wireless-N), ali ruter koristi 802.11g (poznat i kao Wireless-G), nećete moći da se povežete zato što Wireless-G standard predstavlja stariju verziju i ne prepoznaje Wireless-N. Ali, ako ruter koristi Wireless-N, a adapter u računaru koristi Wireless-G, trebalo bi da možete da se povežete ako je ruter postavljen na kombinovani režim pošto Wireless-N funkcioniše sa nekim ili svim starijim standardima (802.11a, 802.11b i 802.11g).

 • Mnogi laptop i tablet računari imaju prekidač za bežičnu vezu na prednjoj strani računara. Ako računar ima prekidač, proverite da li je uključen. Neki računari koriste i kombinaciju funkcijskih tastera za uključivanje ili isključivanje prekidača. Pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom za detalje o pronalaženju prekidača za bežičnu vezu.

 • Proverite da li je režim aviona isključen, a Wi‑Fi uključen.

  Proveravanje da li je režim aviona isključen, a Wi‑Fi uključen

  1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

  2. Dodirnite ikonu mreže Ikona bežične mreže ili kliknite na nju.
  3. Proverite da li je vrednost postavke Režim aviona podešena na Isključeno, a vrednost postavke Wi‑Fi na Uključeno.

 • Koristite alatku „Upravljač uređajima“ da biste proverili da li mrežni adapter ispravno radi.

  Provera mrežnog adaptera

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  3. Dodirnite dvaput stavku Mrežni adapteri ili kliknite dvaput na nju, pritisnite i držite adapter ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  4. U okviru Status uređaja pogledajte da li uređaj ispravno radi.

 • Upravljački program mrežnog adaptera možda ne radi ispravno. Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju upravljačkog programa sa veb lokacije proizvođača. Više informacija potražite u članku Kako da rešim probleme sa mrežnim adapterom?

 • Obrišite keš DNS razrešivača.

  Brisanje keša DNS razrešivača

  Morate biti prijavljeni kao administrator da biste mogli da pratite ove korake.

  1. Otvorite komandnu liniju tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Komandna linija u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Komandna linija ili kliknuti na nju.

  2. Otkucajte ipconfig /flushdns, a zatim pritisnite taster Enter.

Treba da se povežem sa skrivenom bežičnom mrežom.

Skrivena bežična mreža je bežična mreža koja ne emituje svoj ID mreže (naziva se i SSID ili identifikator skupa usluga). Bežične mreže obično emituju svoje ime, a računar „osluškuje“ tražeći ime mreže sa kojom želi da se poveže. Pošto skrivena mreža ne emituje ime, računar je ne može naći. U tom slučaju, mreža mora da pronađe računar. Da bi do ovoga došlo, računar mora da emituje ime mreže koju traži i svoje ime. U ovakvoj situaciji, drugi računari koji „osluškuju“ tražeći mreže će znati ime računara i ime mreže na koju je povezan, što povećava rizik od napada na računar.

Ako želite da se povežete sa skrivenom mrežom uprkos rizicima, moraćete prvo da prikupite neke informacije od bežičnog rutera.

 1. Prikupite sledeće informacije:

  • ID mreže (SSID) koji predstavlja ime koje se obično pojavljuje na listi dostupnih mreža

  • Tip bezbednosti (WPA, WPA2, WEP ili 802.1X)

  • Tip šifrovanja

  • Bezbednosni ključ

 2. Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Skrivena mreža, dodirnite dugme Poveži se ili kliknite na njega, a zatim unesite informacije o mreži.

  Mreža će se dodati na vašu listu mreža i biće dostupna za povezivanje u budućnosti kada računar bude u njenom opsegu.

Ne mogu da se povežem sa drugim računarima na kućnoj mreži.

 • Uključite opciju „Pronađi uređaje i sadržaj“.

  Pratite ove korake na računaru i na svim mrežnim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 sa kojima želite da se povežete. Uradite ovo samo ako znate i verujete osobama i uređajima na mreži.

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, dodirnite mrežu sa kojom ste povezani ili kliknite na nju, a zatim uključite opciju Pronalaženje uređaja i sadržaja.

   Napomena

   • Obično nije bezbedno da uključite ovu opciju ako ste povezani sa javnom mrežom.

   • Ova postavka nije dostupna ako ste povezani sa domenskom mrežom.

Ne mogu da se povežem sa mrežom na radnom mestu od kuće (ili sa druge lokacije)

Evo nekih stvari koje možete da pokušate. Obratite se IT administratoru za pomoć u vezi sa ovim:

 • Proverite da li ste uneli ime servera virtuelne privatne mreže (VPN) tačno onako kako ga je pružio IT administrator.

 • Morate da imate aktivnu Internet vezu da bi VPN veza radila.

 • Ako je modem spoljni, proverite da li je napajanje modema uključeno.

 • Proverite da li imate odgovarajuće dozvole za vezu i domen na serveru za daljinski pristup.

 • VPN veza neće funkcionisati sa aktivnim Winsock proxy klijentom. Proverite da li je omogućen Winsock proxy klijent.

 • Ako znate IP adresu (na primer: 131.107.10.25) veb lokacije, unesite je u traku adrese veb pregledača i pritisnite taster Enter. Ako ovo funkcioniše, verovatno postoji problem sa Domain Name System (DNS) razrešavanjem.

 • Ako imate poseban softver koji vam je potreban ili instaliran na radnom mestu, to bi mogao da bude deo problema.

 • Ako znate IP adresu (na primer: 131.107.10.25) VPN servera, unesite je za VPN vezu i pritisnite taster Enter Ako ovo uspe, verovatno postoji problem sa DNS razrešavanjem.

 • Može postojati problem sa certifikatom.

 • Moguće je da postoji problem sa serverom sa kojim pokušavate da se povežete.

Napomena

 • Windows RT 8.1 ima ugrađenu podršku za VPN. VPN softver nezavisnog proizvođača takođe se može instalirati u operativnom sistemu Windows RT 8.1 ukoliko je dostupan u Windows prodavnici. Pomoć oko VPN softvera nezavisnog proizvođača potražite od njegovog dobavljača. Više informacija o VPN standardima podržanim u operativnom sistemu Windows RT 8.1 potražite na internetu na lokaciji Microsoft TechNet i potražite termin „VPN“.

Moja bežična veza se ne uspostavlja kada se računar probudi iz stanja spavanja ili hibernacije.

Postoje dva moguća uzroka:

 • Automatsko povezivanje je isključeno za ovu mrežu. Kada se sledeći put povežete sa mrežom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Poveži se automatski.

 • Bežična mrežna veza se možda neće ponovo uspostaviti kada računar izađe iz stanja spavanja ili hibernacije ako su opcije napajanja na bežičnom adapteru podešene na režim uštede energije. Evo kako da proverite ili promenite trenutne opcije napajanja.

  Provera ili promena opcije napajanja

  1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

  2. Pored trenutnog plana napajanja dodirnite ili izaberite stavku Promenite postavke plana, a zatim stavku Promeni više opcija za postavke napajanja.

  3. Dodirnite dvaput odeljak Postavke bežičnog adaptera ili kliknite dvaput na njega, a zatim dodirnite dvaput odeljak Režim uštede energije ili kliknite dvaput na njega.

  4. Ako postavka „Uključeno“ trenutno nema vrednost Maksimalne performanse, dodirnite je ili kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Maksimalne performanse.

  Napomena

  • I postavku Na baterije možete da podesite na vrednost Maksimalne performanse.

Treba da pronađem bezbednosni ključ za mrežu.

Ako je računar već povezan sa mrežom i tražite bezbednosni ključ da bi neko drugi mogao da se poveže sa mrežom, možete ga pronaći u postavkama mreže.

Prikaži sve

Pronalaženje bezbednosnog ključa za mrežu u postavkama mreže

 1. Otvorite „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Centar za mrežu i deljenje, dodirnuti stavku Centar za mrežu i deljenje ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Promeni postavke adaptera.

 2. Pritisnite i držite ime mreže ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Status.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Svojstva bežične mreže, a zatim dodirnite ili izaberite karticu Bezbednost.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži znakove. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Ako tražite bezbednosni ključ da biste mogli da se povežete sa mrežom, prvo proverite da li postoji komandno dugme na ruteru. Ako pronađete komandno dugme, pritisnite ga i pogledajte da li će ruter automatski dodati računar mreži. Neki proizvođači bežičnih rutera podešavaju podrazumevani bezbednosni ključ koji ćete možda moći da pronađete na nalepnici u dokumentaciji ili na dnu rutera. Ako i dalje ne možete da ga pronađete, možete da otvorite Veb stranicu sa postavkama bežičnog rutera. Na tom mestu se podešava ili automatski generiše bezbednosni ključ.

Da biste pronašli bezbednosni ključ za mrežu na Veb stranici sa postavkama rutera

 1. Povežite računar sa ruterom pomoću mrežnog (Ethernet) kabla.

 2. Otvorite Veb pregledač i na traku za adresu unesite IP adresu za bežični ruter (na primer, 192.168.1.1 ili 172.16.0.0). Podrazumevanu IP adresu možete da pronađete u dokumentaciji koju ste dobili uz ruter.

 3. Unesite korisničko ime i lozinku da biste otvorili Veb stranicu sa postavkama rutera. Dokumentacija većine rutera ima podrazumevano korisničko ime i lozinku.

 4. Na Veb stranici sa postavkama rutera potražite opciju za bežičnu mrežu ili postavke bežične mreže. U zavisnosti od proizvođača rutera, to može biti kartica, ikona ili opcija u oknu zadataka.

 5. Na stranici sa postavkama bežične mreže potražite postavku za bezbednost ili šifrovanje bežične veze. U blizini bi trebalo da je naveden bezbednosni ključ (ponekad se naziva mrežni ključ, fraza za prolaz ili mrežna lozinka).

Napomena

 • Različiti proizvođači rutera imaju različite stranice postavki. Ako ne možete da nađete postavke rutera, obratite se proizvođaču rutera.

Windows prijavljuje da veza ima vrednost „Ograničeno“.

To znači da se računar uspešno povezao sa ruterom, ali mu nije dodeljena važeća IP adresa, pa ne možete zapravo doći do Interneta. Ako ste povezani sa kućnom mrežom, probajte ponovo da pokrenete ruter. Ako ste povezani sa domenskom ili javnom mrežom, obratite se administratoru mreže ili predstavniku tehničke podrške za tu mrežu.

Napomena

 • Možete se pridružiti domenu samo sa računarom koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 Pro ili Windows 8.1 Enterprise.

Provera hardvera

Brojni problemi sa mrežnom vezom prouzrokovani su nepravilno podešenim hardverom. Evo nekih informacija o tome kako da proverite kablove, kako da proverite ili postavite modem na početne vrednosti i kako da proverite da li postoje problemi sa mrežnim adapterom.

Provera prekidača za bežičnu mrežu (samo bežične mreže)

Ako koristite tablet ili laptop, proverite da li je uključen prekidač ili dugme mrežnog adaptera. Mnogi laptop računari imaju fizički prekidač negde na gornjem, prednjem ili bočnom delu koji uključuje ili isključuje mrežni adapter. Laptop obično ima lampicu koja pokazuje da li je adapter bežične mrežne veze omogućen. Tablet računari ponekad imaju komandno dugme koje kontroliše ovo, sa ili bez svetla.

Provera da li su svi kablovi pravilno povezani

Labavo povezani ili nepovezani mrežni kablovi, DSL ili kablovske veze, telefonski kablovi, USB kablovi ili kablovi za napajanje mogu da dovedu do problema sa mrežnom ili Internet vezom. Proverite sve ove veze da biste se uverili da su pravilno povezane. Ovaj odeljak se prvenstveno odnosi na žične mreže, ali ako pokušavate da se povežete bežično sa kućnom bežičnom mrežom, treba da proverite modem i povezivanje kablova sa modemom kao što je opisano u sledećim odeljcima.

Prikaži sve

Provera DSL Internet veza

 1. Proverite telefonsku liniju koja vodi od telefonskog konektora do porta telefonske linije na DSL modemu.

 2. Proverite mrežni kabl koji vodi od Internet veze na DSL modemu do mrežnog adaptera na računaru.

 3. Proverite da li je DSL modem priključen u utičnicu i da li je uključen.

 4. Da biste izbegli prekide Internet veza, proverite da li su svi telefoni koji su povezani sa istom linijom kao i DSL modem povezani sa DSL filterom telefonske linije.

Provera kablovskih Internet veza

 1. Proverite koaksijalni kabl koji vodi od zida do kablovskog modema.

 2. Proverite mrežni kabl koji vodi od kablovskog modema do mrežnog adaptera na računaru.

 3. Proverite da li je modem priključen u utičnicu i da li je uključen.

Provera pozivnih Internet veza

 1. Proverite telefonsku liniju koja vodi od zida do telefonskog porta na modemu računara.

 2. Proverite da li je čekanje na poziv isključeno na telefonskoj liniji kada se povežete sa Internetom kako dolazni pozivi ne bi prekidali Internet vezu.

Provera USB mrežnih adaptera

Ako je kabl koji povezuje spoljni modem sa računarom USB kabl, morate da izvršite neke dodatne provere.

 1. Ako je modem priključen u računar pomoću USB čvorišta, probajte da zaobiđete USB čvorište priključujući kabl iz modema direktno u neki od USB portova na računaru.

 2. Ako je modem priključen u neki od portova na prednjem delu stonog računara, probajte da priključite USB kabl u neki od portova na zadnjem delu računara. Neki računari ne obezbeđuju dovoljno napajanja do prednjih USB portova. To može da dovede do problema sa vezom sa modemom.

Ako imate problem da utvrdite tačan način povezivanja kabla, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa modemom, mrežnim adapterom ili računarom. Ako ste napravili podešavanja kablovskih veza, testirajte da li postoji Internet veza pre nego što pređete na sledeći korak. Da biste testirali da li postoji Internet veza, otvorite pregledač i probajte da pristupite Veb lokaciji za koju znate da postoji.

Provera svetala na modemu

Proverite svetla na modemu ili uređaju za Internet vezu (to može da bude modem, modem i bežični ruter ili kombinovani uređaj ruter-modem). Većina ovih uređaja ima svetlo sa oznakom „Broadband link“, „Internet“, „Online“ ili nešto slično što ukazuje na vezu sa Internetom. Ako niste sigurni, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa uređajem.

Ponovno pokretanje modema

Da biste ažurirali postavke na modemu ili ruteru, ponovo pokrenite modem. Na taj način se pravi nova veza sa dobavljačem Internet usluga (ISP). Koristite neki od sledećih metoda za ponovno pokretanje modema sledeći korake za svoj tip modema.

Prikaži sve

Ponovno pokretanje spoljnog modema

 1. Isključite kabl koji povezuje računar ili ruter sa modemom. To može biti USB kabl ili mrežni (Ethernet) kabl.

 2. Isključite modem koristeći prekidač za napajanje na prednjem ili zadnjem delu modema. Ako modem nema prekidač za napajanje, isključite kabl za napajanje iz zadnjeg dela modema ili ga isključite iz zida.

  Neki modemi imaju rezervnu bateriju koja sprečava isključivanje svetala. Za ovaj tip modema, pritisnite i brzo otpustite dugme „Uspostavi početne vrednosti“. Ako ne vidite dugme „Uspostavi početne vrednosti“, umesto toga uklonite bateriju.

 3. Sačekajte nekoliko minuta, a zatim uključite modem i ponovo povežite kabl iz računara ili rutera sa modemom.

 4. Ponovo pokrenite računar tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnuti stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 5. Dodirnite dugme Napajanje ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Ponovo pokreni ili kliknite na njega.

 6. Testirajte vezu da biste videli da li možete da pristupite Internetu.

Ponovno pokretanje unutrašnjeg modem

 1. Ponovo pokrenite računar tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnuti stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Napajanje, a zatim odaberite stavku Ponovo pokreni.

Provera da li mrežni adapter radi

Koristite alatku „Upravljač uređajima“ da biste proverili da li mrežni adapter ispravno radi.

Provera mrežnog adaptera

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Dodirnite dvaput stavku Mrežni adapteri ili kliknite dvaput na nju, pritisnite i držite adapter ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 4. U okviru Status uređaja proverite da li uređaj ispravno radi.

 5. Ako je mrežni adapter onemogućen, izaberite stavku Omogući uređaj da biste ga omogućili.

  Napomena

  • Ako mrežni adapter ne radi ispravno, možda ćete morati da preuzmete i instalirate najnoviji upravljački program za njega. (Ako ste dobili instalacioni disk sa mrežnim adapterom ili sa računarom, i upravljački program se možda nalazi na disku.)

   Ako i dalje imate problema pri pronalaženju najnovijeg upravljačkog programa za hardver, idite na naslov „Preuzimanje i instalacija upravljačkog programa“ u odeljku „Ažuriranje upravljačkih programa“ ovog članka.

Više informacija o rešavanju problema sa mrežnim adapterom potražite u članku Kako da rešim probleme sa mrežnim adapterom?

Ažuriranje upravljačkih programa

Upravljački program mrežnog adaptera je softver koji računar koristi za komunikaciju sa adapterom bežične mreže. Zastareli, nekompatibilni ili oštećeni upravljački programi mrežnih adaptera mogu sprečiti uspostavljanje mrežnih veza ili dovesti do periodičnih prekida veza.

Ako ste nedavno obavili nadogradnju sa jedne verzije operativnog sistema Windows na drugu, moguće je da je trenutni upravljački program mrežnog adaptera dizajniran za prethodnu verziju operativnog sistema Windows. Ako je nedavno dolazilo do nestanka struje, pojave virusa ili drugih problema sa računarom, moguće je da je upravljački program oštećen. Windows Update automatski preuzima i instalira preporučene ispravke. Instaliranje važnih, preporučenih i opcionalnih ispravki može ažurirati sistemske funkcije i drugi softver koji može pomoći u rešavanju problema sa mrežnim vezama.

Prikaži sve

Ažuriranje upravljačkog programa pomoću usluge Windows Update

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Windows Update, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Update.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Da li postoje ispravke?.

  Ako postoje dostupne ispravke, dodirnite veze ili kliknite na njih da biste videli više informacija o svakoj ispravci. Windows Update vam saopštava da li je ispravka važna, preporučena ili opcionalna. Svaki tip ispravke može da uključuje upravljačke programe.

 4. Na stranici Izbor ispravki koje želite da instalirate potražite ispravke za mrežni adapter, potvrdite izbor u polju za potvrdu upravljačkog programa koji želite da instalirate, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

  Možda ne postoji nijedna dostupna ispravka za upravljački program.

 5. Dodirnite dugme Instaliraj ili kliknite na njega. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Windows Update će vam reći da li su ispravke uspešno instalirane.

Napomena

 • Na Windows RT 8.1 računarima Windows Update automatski ažurira upravljačke programe. Nije moguće direktno instalirati upravljačke programe od drugih proizvođača.

Evo dva druga načina za pronalaženje i instaliranje upravljačkog programa:

 • Instalacija softvera od proizvođača uređaja. Na primer, ako ste uz računar ili mrežni adapter dobili disk, on može sadržati softver koji instalira upravljački program za mrežni adapter.

 • Sami preuzmite i instalirajte upravljački program. Upravljački program možete potražiti na Veb lokaciji proizvođača. Probajte ovo ako Windows Update ne može da pronađe upravljački program za mrežni adapter i uz njega niste dobili softver koji instalira upravljački program.

Preuzimanje i instaliranje upravljačkog programa

Ako računar ne može da se poveže sa internetom, treba da preuzmete upravljački program na drugi računar i sačuvate ga na USB fleš disku kako biste ga instalirali na svom računaru.

Ispravke upravljačkih programa često su dostupne na Veb lokaciji proizvođača adaptera. Evo kako da pronađete upravljački program:

 1. Pronađite ime proizvođača i ime ili broj modela mrežnog adaptera.

 2. Idite na Veb lokaciju proizvođača da biste pronašli i preuzeli najnoviji upravljački program za mrežni adapter.

 3. Ako pronađete ažurirani upravljački program, sledite uputstva za instalaciju na Veb lokaciji.

Većina upravljačkih programa se instalira automatski pošto ih preuzmete. Obično možete da dodirnete dvaput datoteku ili da kliknete dvaput na nju da biste pokrenuli instalaciju, a zatim se upravljački program sam instalira na računaru. Neki mrežni adapteri imaju upravljačke programe koje morate ručno da instalirate.

Ručna instalacija upravljačkog programa

Evo kako se instalira upravljački program koji se ne instalira automatski.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Dodirnite dvaput stavku Mrežni adapteri ili kliknite dvaput na nju, pritisnite i držite adapter ili kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Upravljački program, dodirnite dugme Ažuriraj upravljački program ili kliknite na njega, a zatim sledite uputstva. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.