Problemi u povezivanju sa internetom su najčešće izazvani nepovezanim kablovima ili ruterima i modemima koji ne funkcionišu ispravno. Prvo pokrenite program za rešavanje problema sa mrežom da biste videli da li može da ustanovi problem i da ga reši.

 • Otvorite „Alatku za rešavanje problema sa mrežom“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Identifikuj i reši, a zatim dodirnuti stavku Identifikuj i reši probleme sa mrežom ili kliknuti na nju.

Ako pokretanje programa za rešavanje problema sa mrežom nije rešilo problem, pratite sledeće korake:

 1. Proverite da li su svi kablovi povezani. Na primer, proverite da li je modem za vezu širokog propusnog opsega povezan sa telefonskom utičnicom koja radi ili kablovskom vezom, direktno ili preko rutera.

 2. Uklonite kabl za napajanje sa modema i rutera.

 3. Pošto su se pogasila sva svetla na uređaju, sačekajte barem 10 sekundi, a zatim ponovo priključite modem i ruter.

  Neki modemi imaju rezervnu kopiju baterije koja sprečava gašenje svetala. Za ovaj tip modema pritisnite i brzo otpustite taster za uspostavljanje početnih vrednosti. Ako ne vidite taster za uspostavljanje početnih vrednosti, umesto toga uklonite bateriju.

 4. Ako prvi put podešavate novi računar, proverite da li je vaš ruter u potpunosti kompatibilan sa operativnim sistemom Windows. Zbog novih funkcija umrežavanja u operativnom sistemu Windows, neki stariji mrežni ruteri nisu u potpunosti kompatibilni i mogu izazvati probleme. Listu rutera koji su kompatibilni sa operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1 potražite na veb lokaciji Windows centar za kompatibilnost.

 5. Proverite da li vaš ruter i mrežni adapter u računaru funkcionišu zajedno. Mrežni adapter u računaru mora koristiti bežični standard koji je jednak bežičnom standardu rutera ili stariji od njega da bi funkcionisao. Na primer, ako mrežni adapter u računaru koristi bežični standard 802.11n (poznat i kao Wireless-N), ali ruter koristi 802.11g (poznat i kao Wireless-G), nećete moći da se povežete zato što Wireless-G standard predstavlja stariju verziju i ne prepoznaje Wireless-N.

  Ali ako ruter koristi Wireless-N, a adapter u računaru koristi Wireless-G, trebalo bi da možete da se povežete ako je ruter postavljen na kombinovani režim pošto Wireless-N funkcioniše sa nekim ili svim starijim standardima (802.11a, 802.11b i 802.11g).

Ako ovi koraci ne reše problem, probajte korake u sledećim odeljcima koji su povezani sa temom ili pogledajte članak Zašto ne mogu da se povežem sa mrežom?

Prikaži sve

Ne mogu da se povežem sa internetom putem veze širokog propusnog opsega (DSL, kablovska ili optička vlakna)

 • Proverite da li je mrežni (Ethernet) kabl pravilno uključen u Ethernet port na modemu i na računaru. Svaki kraj Ethernet kabla bi trebalo ovako da izgleda:

  Mrežni (Ethernet) kabl
  Mrežni (Ethernet) kabl
 • Potvrdite da ne koristite DSL filter između telefonske utičnice i modema.

 • Proverite svetla na modemu. Ona ponekad mogu ukazati na lokaciju problema – da li je u pitanju Ethernet, DSL, kablovska, veza optičkih vlakana ili napajanje modema.

 • Uspostavite početne vrednosti IP adrese. Evo kako:

  1. Otvorite komandnu liniju tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Komandna linija u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Komandna linija ili kliknuti na nju.

  2. Na komandnoj liniji otkucajte ipconfig/release i pritisnite taster Enter. Tako se otpušta trenutna IP adresa.

  3. Na komandnoj liniji otkucajte ipconfig/renew i pritisnite taster Enter da biste dobili novu IP adresu.

   Konfiguracija DHCP-a biće obnovljena za sve adaptere. Da biste obnovili IP adresu za određeni adapter, unesite ime adaptera koje se pojavljuje kada unesete termin „ipconfig“ na komandnu liniju.

 • Zatražite od dobavljača internet usluga (ISP) da proveri da li njihovi serveri ispravno funkcionišu i da li imate ISP korisnički nalog i pristup ISP usluzi.

 • Ako ste nedavno zamenili ruter ili modem, a vaš ISP koristi filtriranje MAC adresa, ISP će morati da doda novi uređaj na listu uređaja koji mogu da se povežu sa mrežom. Ako sumnjate da je ovo problem, obratite se ISP-u za pomoć.

Moja veza je navedena kao „ograničena“

To znači da se računar uspešno povezao sa ruterom, ali da mu nije dodeljena važeća IP adresa, tako da ne možete zapravo doći do interneta. To može ukazati i na to da je dodeljena važeća IP adresa, ali da računar nema vezu sa internetom. Ako se povezani sa kućnom mrežom, probajte ponovo da pokrenete ruter. Ako ste povezani sa domenskom ili javnom mrežom, obratite se tehničkoj podršci za tu mrežu.

Napomena

 • Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows RT 8.1 ili Windows 8.1 ne mogu se pridružiti domenu. Možete se pridružiti domenu samo sa računarom koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 Pro ili Windows 8.1 Enterprise.

Ne mogu da se povežem sa internetom pomoću pozivne veze ili se veza prekida

 • Proverite da li birate pravi broj, uključujući sve potrebne pristupne brojeve (na primer 9), i da taj broj nije zauzet.

 • Proverite da li telefonska utičnica funkcioniše. Da biste to proverili, uključite telefon da biste videli da li ima slobodni signal.

 • Proverite da li je kabl uključen u konektor „linija“, a ne konektor „telefon“ na modemu.

 • Proverite da li je telefonski kabl oštećen tako što ćete uključiti telefon u konektor „telefon“ na modemu. Ako postoji slobodni signal, telefonski kabl je ispravan.

 • Ako imate poziv na čekanju, probajte da ga isključite, a zatim se ponovo povežite.

 • ISP je možda prekinuo vezu ukoliko neko vreme niste komunicirali sa veb lokacijom. Probajte ponovo da se povežete.

 • Ako je neko podigao slušalicu dok ste bili na mreži, veza je možda automatski prekinuta. Probajte ponovo da se povežete.

 • Većina pozivnih modema funkcioniše samo sa analognim telefonskim linijama. Proverite da li su vam instalirane analogne telefonske linije ili, ako imate instalirane digitalne telefonske linije, proverite da li računar ima digitalni modem.

 • Proverite da li modem ispravno funkcioniše. Više informacija potražite u podacima koje ste dobili uz modem ili posetite veb lokaciju proizvođača.

 • Obratite se preduzeću za telefoniju da biste proverili kvalitet telefonske linije.

 • Ako računar ima dve mrežne veze, softver umrežavanja mora odabrati vezu koju će koristiti za mrežni saobraćaj. Mrežni softver bira vezu koja ima najbolje performanse. Na primer, ako veza A ima vezu sa internetom ali spore performanse, a veza B nema vezu sa internetom, ali ima bolje lokalne mrežne performanse, softver umrežavanja će usmeriti mrežni saobraćaj preko veze B. To znači da nećete moći da prikazujete veb lokacije, pa će Windows prijaviti da imate samo jednu lokalnu vezu (bez interneta). Tehnički, ovo je ispravno, ali nije ono što želite. Da biste računaru nametnuli korišćenje veze A – koja ima vezu sa internetom – prekinite vezu B i pokušajte ponovo.