Ako računar ima bežični (Wi‑Fi) mrežni adapter, videćete ikonu bežične mreže Ikona bežične mreže kada kliknete na dugme „Postavke“. Windows automatski otkriva bežične mreže koje su u opsegu.

Prikaz liste bežičnih mreža

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ikonu bežične mreže (Ikona bežične mreže ) ili kliknite na nju.

Ako Windows ne otkrije mrežu za koju mislite da je u dometu računara, to se može desiti zbog nekog od sledećih problema.

Problemi
Moguća rešenja

Bežični komutator na računaru je isključen.

Većina laptop i tablet računara ima bežični komutator na svojoj prednjoj ili bočnoj strani. Ukoliko laptop ili tablet računar ima komutator, proverite da li je uključen. Neki laptop računari koriste i kombinaciju funkcijskih tastera za uključivanje ili isključivanje komutatora. Pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom za detalje o pronalaženju bežičnog komutatora.

Režim aviona je uključen.

Isključivanje režima aviona.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ikonu bežične mreže (Ikona bežične mreže ) ili kliknite na nju.
 3. Proverite da li je postavka Režim aviona postavljenja na vrednost Isključeno.

Računar se nalazi predaleko od bežičnog rutera ili pristupne tačke.

Približite računar ruteru ili pristupnoj tački. Ukoliko je računar prenosni, premeštajte ga da biste utvrdili domet bežičnog signala i najbolje mesto za korišćenje računara.

Ukoliko se ne možete približiti ruteru ili pristupnoj tački, razmotrite kupovinu i instaliranje eksterne antene za adapter bežične mreže da biste poboljšali prijem. Proverite informacije koje ste dobili sa adapterom bežične mreže da biste videli da li možete da instalirate dodatnu antenu.

Ruter i mrežni adapter u računaru možda ne funkcionišu zajedno.

Mrežni adapter u računaru mora koristiti bežični standard koji je jednak bežičnom standardu rutera ili stariji od njega da bi funkcionisao. Na primer, ako mrežni adapter u računaru koristi bežični standard 802.11n (poznat i kao Wireless-N), ali ruter koristi 802.11g (poznat i kao Wireless-G), nećete moći da se povežete zato što Wireless-G standard predstavlja stariju verziju i ne prepoznaje Wireless-N. Ali, ako ruter koristi Wireless-N, a adapter u računaru koristi Wireless-G, trebalo bi da možete da se povežete ako je ruter postavljen na kombinovani režim pošto Wireless-N funkcioniše sa nekim ili svim starijim standardima (802.11a, 802.11b i 802.11g).

Bežični ruter ili pristupna tačka su isključeni ili ne funkcionišu ispravno.

Postoje dve stvari koje možete probati da uradite:

 • Proverite da li su ruter ili pristupna tačka uključeni i da li je svetlo bežičnog signala upaljeno.

 • Uspostavite početne vrednosti rutera ili pristupne tačke isključivanjem, sačekajte najmanje 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

  Upozorenje

  • Vraćanje rutera ili pristupne tačke na prethodne vrednosti će svima privremeno prekinuti vezu sa mrežom.

Ukoliko ne upravljate pristupnom tačkom ili mrežom, obratite se administratoru mreže.

Dolazi do smetnji od drugih uređaja.

Neki kućni uređaji mogu prouzrokovati smetnje između računara i mreža koje se mogu naći u dometu. Na primer, mikrotalasne pećnice i neki bežični telefoni koriste određene frekvencije (uključujući 2,4 GHz i 5 GHz) koje koristi i neki mrežni hardver.

Postoje dve stvari koje možete probati da uradite:

 • Ukoliko u blizini računara ima sličnih uređaja, privremeno ih isključite ili udaljite.

 • Promenite postavke rutera ili pristupne tačke da biste koristili drugi bežični kanal ili postavite kanal da se automatski bira ukoliko je postavljen na određeni broj kanala. Ponekad, jedan bežični kanal funkcioniše bolje od drugih. Pogledajte informacije koje ste dobili uz pristupnu tačku ili ruter za uputstva o postavljanju kanala bežičnog signala.

Zauzet je ruter ili pristupna tačka.

Ruter ili pristupna tačka mogu biti prezauzeti da bi odgovorili na nove zahteve ukoliko ih koristi nekoliko računara ili uređaja. Ukoliko imate druge računare koji su povezani sa mrežom, probajte da privremeno prekinete vezu.

Mreža koju tražite je podešena tako da ne emituje ime mreže.

Vaš bežični ruter možda nije podešen za emitovanje ID-a mreže (SSID). Emitovanje SSID-a čini mrežu vidljivom svakome ko je u opsegu mreže. To poboljšava i bezbednost mreže (detalje potražite u sledećoj napomeni). Da biste omogućili emitovanje SSID-a, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz bežični ruter ili otvorite veb stranicu postavki rutera.

Upozorenje

 • Bežične mreže obično emituju svoje ime, a računar „osluškuje“ tražeći ime mreže sa kojom želi da se poveže. Pošto skrivena mreža ne emituje ime, računar je ne može naći. U tom slučaju, mreža mora da pronađe računar. Da bi do ovoga došlo, računar mora da emituje ime mreže koju traži i svoje ime. U ovakvoj situaciji, drugi računari koji „osluškuju“ tražeći mreže će znati ime računara i ime mreže na koju je povezan, što povećava rizik od hakovanja računara.

Administrator mreže blokira korišćenje određenih mreža.

Ukoliko koristite korporativnu mrežu, administrator mreže možda koristi smernice grupe da bi kontrolisao korišćenje bežičnih mreža. Ukoliko mislite da postoje bežične mreže u dometu računara koje nisu vidljive ili sa kojima ne možete da se povežete zato što ih je administrator mreže blokirao, obratite se administratoru mreže.

Adapter bežične mreže je u režimu nadgledanja.

Ako na računaru pokrenete aplikaciju za nadgledanje mreže, adapter bežične mreže će biti podešen za rad u režimu nadgledanja, što sprečava Windows da se poveže sa bežičnim mrežama. Da biste se povezali sa bežičnom mrežom, zatvorite aplikaciju za nadgledanje mreže ili sledite uputstva u aplikaciji da biste izašli iz režima nadgledanja.