Dodavanje rasporeda tastera na tastaturi

Ako dodate novi jezik u Windows, dodaje se i podrazumevana tastatura kako biste mogli da kucate na tom jeziku. Ako ne želite da koristite podrazumevanu tastaturu, možete dodati drugi raspored tastera na tastaturi ili uređivač metoda unosa (IME) za unos teksta.

Dodavanje rasporeda tastera na tastaturi za neki jezik

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite jezik, odaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Dodaj jezik.

 3. Dodavanje rasporeda tastera na tastaturi za neki jezik

 4. Pregledajte listu metoda unosa ili koristite polje za pretragu da biste pronašli raspored tastera na tastaturi koji želite da koristite.

 5. Dodirnite ili kliknite dvaput na raspored tastera na tastaturi, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Sačuvaj.

Postavljanje tastature za podrazumevanu tastaturu

Da biste tastaturu postavili kao podrazumevanu, pratite ove korake:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite jezik, odaberite stavku Postavke, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Dodaj jezik.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Napredne postavke.

 4. U okviru Zameni za podrazumevani metod unosa odaberite raspored tastera na tastaturi koji želite da podrazumevano bude na tastaturi, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

Potrebna vam je dodatna pomoć?