Promena postavki deljenja za aplikacije i naloge

Ako ste povezali svoj Microsoft nalog sa drugim nalogom, poput onog za Facebook, LinkedIn ili Twitter, možete odabrati koje informacije će se deliti između ta dva naloga. Na primer, ako povežete Facebook nalog, možete odabrati da prikažete informacije kao što su e-adrese Facebook kontakata i rođendani u Windows RT 8.1 i Windows 8.1 aplikacijama kao što su „Pošta“, „Osobe“ i „Kalendar“.

Microsoft neće deliti informacije povezane sa Microsoft nalogom bez vaše dozvole.

Da biste videli ili promenili postavke deljenja za nalog koji ste dodali

  1. Idite na veb lokaciju Microsoft naloga i prijavite se.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvole, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Upravljanje nalozima

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Uredi pored naloga koji želite da pregledate.

  4. Pregledajte postavke, izvršite željene promene, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili Poveži se ili kliknite na njega.

Za informacije o tome kako da kreirate Microsoft nalog i povežete ga sa drugim nalozima koje koristite na vebu pogledajte članke Kreiranje korisničkog naloga i Kako dodati nalog Microsoft nalogu

Potrebna vam je dodatna pomoć?