Izbor aplikacija koje Windows podrazumevano koristi

Podrazumevana aplikacija je program koji Windows automatski koristi kada otvorite određeni tip datoteke, kao što je pesma, film, fotografija ili veb stranica.

Na primer, na računaru možete imati više aplikacija za uređivanje fotografija. Jednu od njih možete odabrati kao podrazumevanu aplikaciju koja se pokreće uvek kada otvorite fotografiju.

Otvaranje stranice sa podrazumevanim vrednostima

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podrazumevane vrednosti.

Prikaži sve

Izbor podrazumevanih aplikacija

Podrazumevana vrednost koju odaberete primenjuje se samo na vaš nalog i neće imati uticaja na druge naloge na računaru.

 1. Na stranici sa podrazumevanim vrednostima dodirnite ili izaberite trenutnu podrazumevanu aplikaciju. Ako podrazumevana aplikacija nije zadata, dodirnite ili izaberite stavku Odaberi podrazumevane postavke.

 2. Dodirnite ili izaberite novu podrazumevanu aplikaciju.

Napomena

 • Podrazumevana aplikacija za e-poštu mora biti instalirana na vašem računaru. Kao podrazumevani program za e-poštu ne možete da koristite uslugu e-pošte zasnovanu na vebu kao što je Outlook.com, Gmail ili Yahoo! mail.

Izbor podrazumevanih aplikacija po tipu datoteke ili protokolu

Podrazumevane aplikacije možete fino podesiti na osnovu tipa datoteke ili protokola. Na primer, možete podesiti da se sve .jpg datoteke slika otvaraju korišćenjem jedne aplikacije, a .bmp datoteke slika korišćenjem druge aplikacije.

Podrazumevana vrednost koju odaberete primenjuje se samo na vaš nalog i neće imati uticaja na druge naloge na računaru.

 1. Na stranici sa podrazumevanim vrednostima dodirnite ili izaberite stavku Izbor podrazumevanih aplikacija po tipu datoteke ili Izbor podrazumevanih aplikacija po protokolu.

 2. Dodirnite ili izaberite trenutnu podrazumevanu aplikaciju,
  – ili –
  Ako nema podrazumevane, dodirnite ili izaberite stavku Izaberi podrazumevanu.

 3. Dodirnite ili izaberite novu podrazumevanu aplikaciju.

Napomena

 • Kad menjate podrazumevanu aplikaciju za tip datoteke ili protokol, ne možete je ostaviti praznu. Morate izabrati novu aplikaciju.

Podesite podrazumevane programe za ovaj računar

Program možete učiniti nedostupnim, a da ga pri tom ne morate deinstalirati. Više informacija potražite u članku Podesite pristup programu i podrazumevane vrednosti računara.

Potrebna vam je dodatna pomoć?