Da biste se povezali sa internetom, treba vam dobavljač Internet usluga (ISP) i određeni hardver:

 • ISP: ISP je preduzeće koje vam pruža pristup internetu. Nalog kod dobavljača internet usluga otvarate na isti način kao za telefonske usluge. ISP-ovi su obično preduzeća za telefoniju (za DSL ili vezu preko optičkog kabla) ili dobavljači TV usluga (za kablovsku ili satelitsku vezu).

 • Hardver: Za vezu širokog propusnog opsega, kao što je DSL, optička vlakna ili kablovska veza, biće vam potreban modem širokog propusnog opsega. Modem može biti uključen u početni hardver koji dobijate od dobavljača internet usluga kada se prijavite za nalog veze širokog propusnog opsega ili ćete možda morati zasebno da ga znajmite ili nabavite. Ako planirate da delite internet pristup sa više računara pomoću kućne mreže, biće vam potreban i ruter. (Ponekad su modem i ruter kombinovani u jednom uređaju.)

Prikaži sve

Povezivanje pomoću veze širokog propusnog opsega

Kad izaberete ISP i povežete hardver prema uputstvima koja ste dobili od njega, možda ste već povezani sa internetom. Otvorite veb pregledač i probajte da posetite neku veb lokaciju da biste to saznali. Ako se veb lokacija ne pojavi, probajte ovo:

 • Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

Ako i dalje imate problema sa povezivanjem sa internetom, pogledajte članak Zašto ne mogu da se povežem sa internetom?.

Povezivanje pomoću mobilne veze širokog propusnog opsega

Pomoću tehnologije mobilne veze širokog propusnog opsega (koja se naziva i tehnologijom bežične regionalne mreže (WWAN)), možete se povezati sa Internetom kada niste pri tipičnoj žičnoj ili bežičnoj mreži. Da biste koristili mobilnu vezu širokog propusnog opsega, potreban vam je hardver (ugrađeni ili spoljni) koji će funkcionisati sa mobilnom vezom širokog propusnog opsega i plan podataka sa dobavljačem mobilne veze širokog propusnog opsega.

Prikaži sve

Prvo podešavanje mobilne veze širokog propusnog opsega

 1. Aktivirajte modul identiteta pretplatnika (SIM) i uslugu mobilne veze širokog propusnog opsega za SIM. Mobilni operater ili prodavac uređaja će vam dati informacije o tome kako da to uradite.

 2. Ako imate eksterni mobilni uređaj širokog propusnog opsega, proverite da li je pravilno umetnut u računar u skladu sa uputstvima proizvođača i proverite da li je bežični komutator uključen. Komutator za bežičnu mrežu se obično nalazi na prednjoj, bočnoj ili zadnjoj ivici laptop ili tablet računara.

 3. Pogledajte listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže).

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na njega.

  Napomena

  • Možda ćete morati da date pristupnu nisku ili APN u cilju identifikovanja mobilne mreže. Pristupna niska (za CDMA uređaje) ili APN (za GSM uređaje) trebalo bi da bude uključena u informacije koje dobijate uz modul identiteta pretplatnika (SIM) ili pretplatu.

 5. Promenite postavke automatskog povezivanja koje želite, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Poveži.

 6. Ako budete upitani, odaberite ili unesite ime pristupne tačke (APN) ili pristupnu nisku, korisničko ime, lozinku i tip informacija za prijavljivanje. (Možete ih pronaći među informacijama koje ste dobili uz hardver mobilne veze širokog propusnog opsega ili uslugu mobilne mreže širokog propusnog opsega.) Na ovom ekranu možete kupiti i plan od dobavljača.

 7. Dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega.

Napomene

 • Ako je SIM kartica zaključana, podrazumevani PIN kôd postavlja mobilni operater. Kada je uređaj zaključan, on se ne može koristiti i potreban vam je PIN kôd da biste ga otključali. Proverite informacije koje ste dobili uz SIM karticu ili pretplatu.

 • Ukoliko tri puta unesete neispravan PIN, nalog može biti blokiran sve dok od mobilnog operatera ne dobijete ključ za deblokiranje PIN koda (PUK). Ako ste se povezali u trenutku kada je vaš nalog blokiran, postojeća veza će se okončati.

 • Ako imate poteškoća prilikom povezivanja sa internetom, obratite se mobilnom operateru.

Povezivanje sa internetom (kad je veza već postavljena)

 1. Pogledajte listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže).

 2. Dodirnite ili kliknite na ime mobilne mreže širokog propusnog opsega, a zatim tapnite ili kliknite na dugme Poveži.

Promena svojstava profila

Pratite ove korake da biste promenili svojstva profila veze, kao što su ime pristupne tačke (APN), pristupna niska, korisničko ime, lozinka ili postavke automatskog povezivanja:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, zatim stavku Veze, a onda dodirnite ili izaberite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega.

 3. Po potrebi promenite ime pristupne tačke (APN) ili pristupnu nisku, korisničko ime i lozinku. (Možete ih pronaći među informacijama koje ste dobili uz hardver ili uslugu mobilne veze širokog propusnog opsega.)

Promena postavki biranja mreže

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ili izaberite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega.

 3. Dodirnite dugme Skeniraj ili kliknite na njega.

 4. Da biste dozvolili operativnom sistemu Windows da automatski odabere mrežu, izaberite opciju Automatsko biranje (preporučuje se). Ili, da biste odabrali mrežu, izaberite ime mreže sa liste i dodirnite dugme Registruj ili kliknite na njega.

  Napomene

  • Moguće su dodatne naplate ako omogućite roming.

  • Ako Windows ne može da se poveže sa navedenom mrežom, odabraće mrežu automatski.