Da biste se povezali sa internetom, potrebno je da imate dobavljača internet usluga (ISP) i određeni hardver:

 • ISP: dobavljač internet usluga je kompanija koja vam pruža pristup internetu. Prijavite se za nalog kod dobavljača internet usluga kao što ste to uradili za telefonske ili komunalne usluge. Dobavljači internet usluga su obično telefonske kompanije (za povezivanje putem DSL-a ili optičkih vlakana) ili dobavljači TV kanala (za povezivanje putem kabla ili satelita).

 • Hardver: za vezu širokog propusnog opsega kakva se ostvaruje putem DSL-a, optičkih vlakana, ili kabla, potreban vam je modem širokog propusnog opsega. On može biti uključen u hardver koji za početak dobijate od dobavljača internet usluga kada se prijavite za nalog širokog propusnog opsega, a možda ćete morati da ga zasebno iznajmite ili kupite. Ako planirate da delite pristup internetu sa više računara pomoću kućne mreže, biće vam potreban i ruter. (Ponekad se modem i ruter dobijaju zajedno u jednom uređaju.)

Prikaži sve

Povezivanje sa internetom preko veze širokog propusnog opsega

Kada dobijete dobavljača internet usluga i kada povežete hardver sledeći njegova uputstva, možda ćete odmah biti povezani sa internetom. Da biste to saznali, otvorite veb pregledač i pokušajte da posetite neku veb lokaciju. Ako se veb lokacija ne učita, pokušajte sledeće:

 • Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

Pogledajte Zašto ne mogu da se povežem sa internetom? ako i dalje imate problema prilikom povezivanja sa internetom.

Povezivanje sa internetom preko mobilne veze širokog propusnog opsega

Uz pomoć tehnologije mobilne veze širokog propusnog opsega (koja se takođe naziva WWAN) možete da se povežete sa internetom i kada ste daleko od tipične ožičene ili bežične mreže. Da biste koristili mobilnu vezu širokog propusnog opsega, potreban vam je hardver (ugrađeni ili eksterni) koji će raditi sa mobilnom vezom širokog propusnog opsega, kao i plan podataka kod dobavljača mobilne veze širokog propusnog opsega.

Prikaži sve

Konfigurisanje mobilne veze širokog propusnog po prvi put

 1. Aktivirajte modul identiteta pretplatnika (SIM) i uslugu mobilne veze širokog propusnog opsega za taj SIM. Mobilni operater ili prodavac uređaja će vam pružiti informacije koje su vam potrebne da to uradite.

 2. Ako imate eksterni uređaj za mobilnu vezu širokog propusnog opsega, uverite se da je pravilno umetnut u računar u skladu sa uputstvima proizvođača i uverite se da je bežični prekidač uključen. Bežični prekidač obično možete pronaći na prednjoj, bočnoj ili zadnjoj ivici laptopa ili tablet računara.

 3. Pogledajte listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže).

 4. Dodirnite stavku Mreža ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na nju.

  Napomena

  • Možda ćete morati da obezbede nisku za pristup ili APN da bi ste lakše prepoznali mobilnu mrežu. Niska za pristup (za CDMA uređaje) ili APN (za GSM uređaje) bi trebalo da budu uključeni u vaš modul identiteta pretplatnika (SIM) ili u pretplatu.

 5. Promenite sve postavke mreže koje želite da promenite, a zatim dodirnite dugme Poveži se ili kliknite na njega.

 6. Ako to od vas bude zatraženo, izaberite ili unesite ime pristupne tačke (APN) ili niske za pristup, korisničko ime, lozinku i tip informacija za prijavljivanje. (Možete da ih pronađete u informacijama koje ste dobili uz hardver za mobilnu vezu širokog propusnog opsega ili uslugu mobilne veze širokog propusnog opsega.) Na ovom ekranu ćete takođe možda moći da kupite plan od dobavljača.

 7. Dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega.

Napomene

 • Ako je SIM kartica zaključana, podrazumevani PIN kôd postavlja mobilni operater. Kada je uređaj zaključan, on se ne može koristiti, a za otključavanje vam je neophodan PIN. Proverite to u informacijama koje ste dobili uz SIM ili pretplatu.

 • Ako tri puta unesete pogrešan PIN, to može da dovede do blokade vašeg naloga dok ne nabavite ključ za deblokadu PIN-a (PUK) od mobilnog operatera. Ako ste povezani u trenutku kada dođe do blokiranja naloga, postojeća veza će biti prekinuta.

 • Ako imate problema sa povezivanjem sa internetom, obratite se svom mobilnom operateru.

povezivanje sa internetom (kada je veza već konfigurisana)

 1. Pogledajte listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže).

 2. Dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na nju, a zatim dodirnite dugme Poveži se ili kliknite na njega.

Promena svojstava profila

Da biste promenili svojstva profila veze, kao što su ime pristupne tačke(APN), niska za pristup, korisničko ime, lozinka ili postavke za automatsko povezivanje, sledite ove korake:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite dugme Mreža ili kliknite na njega, zatim stavku Veze, a potom dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na njega.

 3. Promenite ime pristupne tačke (APN) ili nisku za pristup, korisničko ime i lozinku, po potrebi. (Možete da ih pronađete u informacijama koje ste dobili uz hardver za mobilnu vezu širokog propusnog opsega ili uslugu.)

Promena postavki za izbor mreže

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite stavku Mreža ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na nju.

 3. Dodirnite stavku Skeniraj ili kliknite na nju.

 4. Da bi Windows automatski odabrao mrežu, izaberite opciju Izaberi automatski (preporučuje se). Ili, da biste sami izabrali mrežu, izaberite ime mreže sa liste, a zatim dodirnite dugme Registruj ili kliknite na njega.

  Napomene

  • Možda ćete prouzrokovati dodatne troškove ako dozvolite roming.

  • Ako Windows ne može da se poveže sa mrežom koju ste naveli, automatski će izabrati neku mrežu.