Kopiranje ili premeštanje datoteka i fascikli

Datoteke i fascikle možete kopirati i premeštati na više načina koristeći istraživač datoteka.

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. Potražite fasciklu ili lokaciju sa datotekama ili fasciklama koje želite da kopirate ili premestite.

 3. Kopirajte ili premestite fascikle tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavke koje želite da kopirate ili premestite, dodirnite ili izaberite stavku Početak, a onda stavku Kopiraj da biste ih kopirali ili Iseci da biste ih premestili.

   Opcije ostave u istraživaču datoteka
   Opcije ostave u istraživaču datoteka

   Potražite novo mesto na koje želite da datoteke ili fascikle odu, dodirnite ili izaberite prvo stavku Početak pa stavku Nalepi.

  • Otvorite dva prozora istraživača datoteka jedan pored drugog i prevucite stavke iz jednog u drugi. Da biste otvorili novi prozor istraživača datoteka, dodirnite ili izaberite prvo stavku Datoteka pa stavku Otvori novi prozor.

   Savet

   • Na radnoj površini dva prozora najlakše ćete rasporediti jedan pored drugog ako povučete naslovnu traku jednog prozora sve do leve ili desne ivice ekrana, dok ne vidite da okvir tog prozora prekriva tu polovinu ekrana Ponovite ovaj korak sa drugim prozorom na drugoj polovini ekrana da biste postavili dva prozora jedan pored drugog.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C da biste kopirali stavke ili Ctrl+X da biste ih isekli, a zatim potražite novu lokaciju i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V da biste nalepili stavke.

  • Pritisnite i držite ili pritisnite desnim tasterom miša stavku koju želite da kopirate ili premestite, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Iseci ili Kopiraj. Potražite novu lokaciju, pritisnite je i držite ili je pritisnite desnim tasterom miša, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Nalepi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?