Alatku „Čišćenje diska“ možete da koristite da biste umanjili broj nepotrebnih datoteka na vašim disk jedinicama, što može da pomogne vašem računaru da radi brže. Ona može da izbriše privremene i sistemske datoteke, isprazni korpu za otpatke i ukloni razne druge stavke koje vam možda više nisu potrebne.

Brisanje datoteka

Sledeća procedura briše datoteke povezane sa vašim korisničkim nalogom. Alatku „Čišćenje diska“ možete da koristite da biste izbrisali sistemske datoteke na vašem računaru.

 1. Da biste otvorili alatku „Čišćenje diska“ sa radne površine, brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke (ili ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke), dodirnite stavku Kontrolna tabla ili kliknite na nju, u polje za pretragu unesite termin Administrator, dodirnite stavku Administrativne alatke ili kliknite na nju, a zatim dvaput dodirnite stavku Čišćenje diska ili kliknite dvaput na nju.

 2. Sa liste Disk jedinice odaberite disk koji želite da očistite, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 3. U dijalogu Čišćenje diska potvrdite izbor u poljima za potvrdu za tipove datoteka koje želite da izbrišete, dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Brisanje datoteka.

Brisanje sistemskih datoteka

Sledeća procedura briše sistemske datoteke na računaru. Pored čišćenja datoteka povezanih sa vašim nalogom, ova opcija omogućava da izbrišete prethodne Windows instalacije, Windows Defender datoteke i datoteke evidencije Windows nadogradnje koje vam više neće biti potrebne.

 1. Da biste otvorili alatku „Čišćenje diska“ sa radne površine, brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke (ili ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke), dodirnite stavku Kontrolna tabla ili kliknite na nju, u polje za pretragu unesite termin Administrator, dodirnite stavku Administrativne alatke ili kliknite na nju, a zatim dvaput dodirnite stavku Čišćenje diska ili kliknite dvaput na nju.

 2. Na listi Disk jedinice dodirnite ili izaberite disk jedinicu koju želite da očistite, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme U redu.

 3. U dijalogu Čišćenje diska izaberite stavku Čišćenje sistemskih datoteka. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 4. Sa liste Disk jedinice odaberite disk koji želite da očistite, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 5. U dijalogu Čišćenje diska potvrdite izbor u poljima za potvrdu za tipove datoteka koje želite da izbrišete, dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Brisanje datoteka.

 6. Ako želite da oslobodite još više prostora na računaru, dodirnite ili izaberite stavku Više opcija i izaberite opcije:

  • Programi i funkcije. Deinstalirajte programe koje više ne koristite. Kolona „Veličina“ pokazuje koliko prostora koristi svaki program.

  • Oporavak sistema i kopije u senci. Izbrišite sve osim najnovijih tačaka vraćanja na disku. Oporavak sistema koristi tačke vraćanja za vraćanje sistemskih datoteka na raniju tačku u vremenu. Ako vaš računar radi normalno, prostor možete da uštedite brisanjem ranijih tačaka vraćanja. U nekim izdanjima Windows, tačke vraćanja mogu da uključe i prethodne verzije datoteka, poznate i kao kopije u senci, i rezervne slike. Biće izbrisane i te datoteke i slike.