Prikaz slika na radnoj površini, početnom ekranu i zaključanom ekranu

U operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1, postoji neka nova mesta na kojima možete da vidite svoje omiljene fotografije: početni i zaključani ekran.

Možete da koristite sopstvene fotografije ili da preuzmete neke iz Galerije za personalizaciju. Da biste saznali više o personalizaciji računara, pogledajte teme pomoći Personalizacija računara i Prvi koraci sa temama.

Čuvanje pozadine radne površine iz Galerije za personalizaciju

Ako želite da koristite neku sliku iz Galerije za personalizaciju na početnom ili zaključanom ekranu, najpre treba da je sačuvate na svom računaru.

 1. Posetite Galeriju za personalizaciju, a zatim dodirnite dugme Pozadine radne površine ili kliknite na njega.

 2. Kada pronađete željenu pozadinu radne površine, dodirnite sliku ili kliknite na nju da biste je otvorili u pregledaču.

 3. Pritisnite i držite sliku ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite stavku Sačuvaj sliku kao ili kliknite na nju.

 4. Proverite da li će slika biti sačuvana u biblioteci „Slike“, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Nakon toga pratite korake za prikaz slika na radnoj površini, početnom ekranu ili zaključanom ekranu.

Napomena

 • Ako koristite Internet Explorer 11, pritisnite i držite sliku, a zatim dodirnite stavku Sačuvaj sliku da biste je sačuvali u biblioteci „Slike“. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom na sliku, a zatim izaberite stavku Sačuvaj u fascikli slika.)

Promena pozadine radne površine

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite upit pozadina radne površine, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Promeni pozadinu radne površine.

 3. Potražite slike koje želite da koristite. Ako želite samo jednu sliku u pozadini radne površine, dodirnite tu sliku ili kliknite na nju da biste je izabrali.

  Ako želite da koristite projekciju slajdova od slika koje se smenjuju, potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored slika koje želite da uključite u projekciju slajdova.

 4. Dodirnite dugme Sačuvaj promene ili kliknite na njega.

Pregled pozadine radne površine na početnom ekranu

Pozadinu radne površine možete da postavite i kao pozadinu početnog ekrana. Početni ekran će se automatski ažurirati kad god promenite pozadinu radne površine.

 1. Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnuti dugme Pokretanje. (Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana, pomerite ga u sam ugao, a zatim kliknite na dugme Start.)

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Personalizacija, a zatim dodirnite pregled pozadine radne površine ili kliknite na njega.

Promena slike na zaključanom ekranu

Možete da odaberete samo jednu sliku za zaključani ekran, ili više njih od kojih ćete kreirati projekciju slajdova za zaključani ekran.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite stavku Računar i uređaji ili kliknite na nju, a zatim stavku Zaključani ekran.

 3. Ako želite da koristite samo jednu fotografiju na početnom ekranu, dodirnite dugme Potraži ili kliknite na njega, a zatim odaberite željenu sliku (možete da birate među fotografijama sa računara i onih iz usluge OneDrive).

 4. Dodirnite neku sliku koju želite da koristite ili kliknite na nju da biste je izabrali, a zatim i dugme Izbor slike.

 5. Da biste reprodukovali projekciju slajdova na zaključanom ekranu, potvrdite izbor u polju Reprodukuj projekciju slajdova na zaključanom ekranu da biste uključili tu opciju.

 6. Dodirnite dugme Dodaj fasciklu ili kliknite na njega da biste potražili fasciklu u kojoj su sačuvane slike koje želite da koristite.

 7. Dodirnite fasciklu da biste je izabrali ili kliknite na nju, zatim dugme Odaberi ovu fasciklu, a potom dugme U redu. Možete da izaberete najviše deset fascikli.

Napomena

 • Prema podrazumevanim vrednostima, Windows će za projekciju slajdova na zaključanom ekranu koristiti samo one slike koje se najbolje uklapaju u ekran. Međutim, ako želite da koristite sve slike iz fascikli koje ste izabrali za projekciju slajdova, prevucite klizač Koristi samo slike koje će se najbolje prilagoditi mom ekranu da biste ga isključili.

Potrebna vam je dodatna pomoć?