Radna površina

Obuka za Windows: stranica 4 od 11

Korišćenje poznate radne površine

Na radnoj površini možete da koristite sve vrste aplikacija i programa, od specijalizovanog softvera, do svih aplikacija iz Windows prodavnice. Svoje omiljene aplikacije i programe možete da zakačite na traku zadataka kako biste im brže pristupali, a radnu površinu možete da personalizujete različitim prečicama, pozadinama radne površine, bojama i temama.

Bez obzira na to kako koristite računar, sa radne površine možete brzo da prelazite na aplikacije, prozore i početni ekran.

Povratak na radnu površinu

Postoji nekoliko načina da se vratite na radnu površinu na računaru šta god da ste otvorili. Možete da uradite nešto od sledećeg:

 • Otvorite početni ekran, a zatim na početnom ekranu otvorite pločicu radne površine.

 • Na tastaturi pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + D.
 • Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  U polje za pretragu unesite upit radna površina, a zatim u rezultatima dodirnite ili mišem izaberite stavku Radna površina.

Aplikacije na traci zadataka

Traka zadataka je mesto gde možete da prelazite sa jedne otvorene aplikacije na drugu, kao i da zakačite aplikacije koje često koristite kako biste ih otvarali direktno sa radne površine.

Traka zadataka i dugmad na njoj

Traku zadataka ćete uglavnom videti pri dnu radne površine, ali možete da dođete do nje bez obzira na to gde se nalazite na računaru tako što ćete postaviti pokazivač miša u donju ivicu ekrana.

Ako na traci zadataka ne vidite sve otvorene aplikacije

Ako na traci zadataka ne vidite aplikacije iz Windows prodavnice koje ste otvorili, proverite da li je ova funkcija uključena. Više informacija potražite na veb-stranici Uputstvo za korišćenje trake zadataka.

Kačenje aplikacija na traku zadataka

Bez obzira na to da li koristite kontrolu dodirom ili mišem, na traku zadataka možete da zakačite bilo koju aplikaciju da biste je lakše otvarali sa radne površine.

1. korak

Na početnom ekranu prevucite prstom od sredine ekrana nagore da biste videli prikaz „Aplikacije“. (Ako koristite miš, kliknite na strelicu Dugme sa strelicom blizu donjeg desnog ugla ekrana.)
Prikaz „Aplikacije“

2. korak

Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša da biste izabrali aplikaciju koju želite da zakačite. (Da biste mišem izabrali više aplikacija, pritisnite i držite taster Ctrl, a zatim kliknite na svaku aplikaciju.)

Izbor aplikacija

3. korak

Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači na traku zadataka.

Kačenje aplikacija na traku zadataka

Kačenje otvorenih aplikacija

Ako već koristite neku aplikaciju, možete da je zakačite na traku zadataka bez odlaska na početni ekran.

1. korak

Pritisnite i držite dugme aplikacije na traci zadataka, a zatim vucite prstom nagore dok se ne pojavi meni. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša na dugme aplikacije na traci zadataka.)

Lista za prelazak

2. korak

Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači ovaj program na traku zadataka. Aplikacija koju ste zakačili će ostati na traci zadataka čak i nakon što zatvorite aplikaciju.

Kačenje na traku zadataka

Prebacivanje sa jedne aplikacije na traci zadataka na drugu

Kada koristite neku aplikaciju, možete da prikažete traku zadataka da biste brzo prešli na neku drugu aplikaciju ili na početni ekran.

Da biste videli traku zadataka dok koristite neku aplikaciju koja zauzima ceo ekran, postavite pokazivač miša ispod donje ivice ekrana. Zatim kliknite na dugme „Start“ da biste otišli na početni ekran, ili kliknite na dugme neke druge aplikacije da biste prešli na neku drugu aplikaciju.

Korišćenje aplikacija na poznat način

Mišem možete da smanjite ili zatvorite aplikaciju tako što ćete u gornjem desnom uglu kliknuti na dugme Smanji ili Zatvori. (Ako ne vidite tu dugmad, postavite pokazivač miša blizu gornje ivice ekrana.)

Dugmad „Smanji“ i „Zatvori“

Takođe, možete da smanjite aplikaciju, da je zatvorite ili smestite na levu ili desnu polovinu ekrana tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ikonu aplikacije u gornjem levom uglu naslovne trake.

Meni sa ikonama sa desne strane naslovne trake

Prilagođavanje radne površine

Radnu površinu možete da prilagodite onako kako vam se dopada i kako vam najviše odgovara. Možete da kreirate i brišete prečice za omiljene datoteke i fascikle, kao i da personalizujete izgled radne površine različitim pozadinama radne površine, bojama prozora i temama. Na raspolaganju vam je veliki izbor besplatnih tema u galeriji za personalizaciju. Više informacija o personalizaciji radne površine potražite na stranici Prvi koraci sa temama.

Biranje prikaza koji ćete videti nakon prijavljivanja

Prema podrazumevanim vrednostima, većina korisnika će nakon prijavljivanja na računar otvoriti radnu površinu, ali bez obzira na to koji uređaj koristite, možete da birate da li ćete nakon prijavljivanja na računar videti radnu površinu, početni ekran ili prikaz aplikacija.

 1. Najpre otvorite svojstva trake zadataka i navigacije tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, dodirnite dugme Pretraga (ili, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim kliknite na dugme Pretraga), u okvir za pretragu unesite upit Traka zadataka, a zatim u okviru rezultata dodirnite ili mišem izaberite stavku Traka zadataka i navigacija.

 2. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • Otvaranje početnog ekrana nakon pokretanja sistema

   Dodirnite ili mišem izaberite karticu Navigacija, a zatim opozovite izbor u polju Kad se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na ekranu, idi na radnu površinu umesto na početak. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Kada se sledeći put prijavite na računar, umesto radne površine ćete videti početni ekran.

  • Otvaranje radne površine nakon pokretanja sistema

   Dodirnite ili mišem izaberite karticu Navigacija, a zatim potvrdite izbor u polju Kad se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na ekranu, idi na radnu površinu umesto na početak. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Kada se sledeći put prijavite na računar, umesto početnog ekrana ćete videti radnu površinu.

  • Otvaranje prikaza aplikacija nakon pokretanja sistema

   Dodirnite ili mišem izaberite karticu Navigacija, a zatim opozovite izbor u polju Kad se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na ekranu, idi na radnu površinu umesto na početak.
   Zatim potvrdite izbor u polju Prikaži prikaz aplikacija automatski kad odem na početak. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Kada se sledeći put prijavite na računar, videćete prikaz aplikacija. (I sve druge komande koje vas inače odvode na početni ekran, sada će vas videti u prikaz aplikacija.)

Dodatne opcije „Start“ dugmeta

U donjem levom uglu radne površine možete da vidite dugme „Start“. Možete da dodirnete dugme „Start“ ili da kliknete na njega da biste otvorili početni ekran, a možete i da ga pritisnete i držite ili da kliknete desnim tasterom miša na njega da biste videli meni sa brzim i naprednim opcijama: da, na primer, isključite računar ili da se odjavite, otvorite kontrolnu tablu ili program „Upravljač zadacima“, ili da otvorite prozor komandne linije.

Dugme „Start“ je stalno dostupno, pa do ovih opcija možete da dođete bez obzira na to gde se nalazite u sistemu – na radnoj površini, u nekoj aplikaciji, ili čak na početnom ekranu ili u prikazu aplikacija. Ako ga ne vidite, postavite pokazivač miša u donji levi ugao i „Start“ dugme će se pojaviti.

Lista za prelazak dugmeta „Start“

Potrebna vam je dodatna pomoć?