Da li mogu da se prijavim u Windows bez lozinke?

Ako se prijavite u Windows pomoću Microsoft naloga, morate koristiti lozinku. Lozinka doprinosi obezbeđivanju naloga, bez obzira na koji računar se prijavljujete ili koje aplikacije, postavke i usluge koristite dok ste prijavljeni.

Ako ne želite da unosite lozinku svaki put kada se prijavljujete, možete napraviti druge opcije prijavljivanja za korišćenje sa nalogom, kao što lozinka u vidu slike ili PIN kôd. Ako računar ima skener otisaka prstiju, možete se prijaviti i pomoću otiska prsta. (Koju god opciju za prijavljivanje da odaberete, i dalje vam je potrebna „redovna“ lozinka za korišćenje Microsoft naloga.)

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite termin prijava, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Promeni opcija za prijavljivanje.

 3. Odaberite opciju za prijavljivanje koju biste želeli da koristite, a zatim pratite uputstva.

Napomene

 • Možete i da promenite smernice za lozinku tako da ne morate da unosite lozinku svaki put kada budite računar iz stanja spavanja. Na stranici Opcije za prijavljivanje, u okviru Smernice za lozinku dodirnite ili izaberite stavku Promeni i pratite uputstva.

 • Nekim opcijama za prijavljivanje kao što su pametne kartice ili lozinka u vidu slike može upravljati administrator sistema ako je računar na domenu.

Ako se prijavite u Windows pomoću lokalnog naloga, možete da odaberete da ne unesete lozinku. Međutim, to ne preporučujemo – to je najmanje bezbedan način za prijavljivanje na računar. Možete i da prebacite Microsoft nalog na lokalni nalog, ali lokalni nalog ne možete da koristite za preuzimanje aplikacija iz Windows prodavnice, niti za sinhronizovanje postavki na mreži.

Prikaži sve

Prebacivanje sa Microsoft naloga na lokalni nalog

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vaš nalog.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prekini vezu, a zatim sledite uputstva.

Uklanjanje postojeće lozinke iz lokalnog naloga

Ako koristite lokalni nalog sa lozinkom, lozinku možete da izbrišete da biste se prijavljivali bez nje, ali to ne preporučujemo.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite termin prijava, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Opcije za prijavljivanje.

 3. U okviru „Lozinka“ dodirnite ili izaberite stavku Promeni.

 4. Potvrdite trenutnu lozinku za lokalni nalog.

 5. Ostavite prazna polja Nova lozinka, Ponovo unesite lozinku i Podsetnik za lozinku, dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega, a zatim dodirnite dugme Završi ili kliknite na njega.

  Sada se vi (ili bilo ko) možete prijaviti na lokalni nalog i koristiti računar bez lozinke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?