Pregledanje veba

Windows 8, Windows RT

Internet Explorer sa prikazanom trakom adresa

Omiljene Veb lokacije

Internet Explorer 10 vam omogućava da sami izaberete kako želite da organizujete omiljene lokacije da biste im brže pristupali. Omiljene lokacije možete da sačuvate i organizujete na tri načina:

  • Zakačite ih na početni ekran. Zakačite lokacije na početni ekran da biste im pristupali u trenutku i da biste dobijali obaveštenja.

  • Dodajte lokaciju u omiljene. Dodajte lokacije u omiljene i one će biti dostupne sa svakog mesta u programu Internet Explorer.

  • Preuzmite aplikaciju Neke lokacije imaju aplikacije koje možete da instalirate i koji će vam pružiti nov način da uživate u sadržaju.

Lokacije koje volite: Zakačene i omiljene

Kada zakačite lokaciju, na početnom ekranu se pojavljuje pločica koju jednostavno možete da dodirnete da biste pristupili toj lokaciji. Neke zakačene lokacije će prikazivati obaveštenja, tako da ćete znati kada nov sadržaj postane dostupan. Možete da zakačite neograničen broj lokacija, kao i da ih organizujete u grupe kojima lako možete da upravljate. Na traci adresa dodirnite ili kliknite na dugme  Pin site Zakači lokaciju, a zatim dodirnite ili kliknite Zakači na početni ekran.
Ako imate mnogo zakačenih lokacija, možete da kreirate listu omiljenih lokacija. Kada dodate lokaciju u omiljene, ona se pojavljuje na traci adresa i u listi omiljenih lokacija u programu Internet Explorer na računaru. Na traci adresa dodirnite ili kliknite na dugme Zakači lokaciju Zakači lokaciju, a zatim dodirnite ili kliknite na Dodaj u omiljene lokacije.

Kako pogledati da li neka lokacija ima aplikaciju

Neke Veb lokacije vam pružaju opciju da preuzmete njihovu aplikaciju. Kao i zakačena lokacija, Veb aplikacija vam pruža trenutni pristup i nov način na koji možete da doživite sadržaj na lokaciji. Možete da prikačite aplikaciju i da pregledate sadržaj na njoj pored lokacija u programu Internet Explorer. Da biste preuzeli aplikaciju, na traci adresa dodirnite ili kliknite na dugme  Alatke stranice  Alatke stranice, a zatim dodirnite ili kliknite na Preuzmi aplikaciju za ovu lokaciju.
Pogledajte više

Kačite i organizujte pločice, birajte boje i još toga.

Zakačite dve aplikacije tako da budu jedna pored druge i koristite ih u isto vreme.