Rad sa datotekama i fasciklama

Istraživač datoteka (prethodno poznat pod imenom Windows Explorer) pomaže vam pri radu sa datotekama i fasciklama na svom programu OneDrive, računaru i mreži.

  • Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

Šta se dogodilo sa stavkom „Moj računar“ i bibliotekama?

Lokacija računara se sada zove „Ovaj računar“, a vi i dalje možete da koristite fascikle „Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“ i „Video“ za čuvanje datoteka. Samo drugačije pretražujete ove fascikle u istraživaču datoteka. Da biste pretraživali lokacije na svom računaru, uključujući i fascikle koje su se ranije pojavljivale u okviru „Biblioteke“, razvijte stavku Ovaj računar u levom oknu.

Saznajte više o različitim delovima prozora istraživača datoteka

Evo tipičnog prozora i njegovih delova:

Prozor istraživača datoteka
Istraživač datoteka. Više informacija o svakoj numerisanoj oblasti potražite u tabeli.
Deo prozora Čemu služi
Deo prozora

1. Levo okno

Čemu služi

Koristite levo okno da biste došli do svih vrsta lokacija: vaše usluge OneDrive, fascikle na računaru, uređaja i disk jedinica povezanih sa vašim računarom i druge računare na mreži. Dodirnite lokaciju ili kliknite na nju da biste videli njen sadržaj na listi datoteka, ili dodirnite strelicu ili kliknite na nju da biste proširili lokaciju u oknu.

Deo prozora

2. Dugmad „Nazad“, „Napred i „Gore“

Čemu služi

Koristite dugme Nazad da biste se vratili na prethodnu lokaciju ili rezultate pretrage koje ste prikazivali, a dugme Napred da se vratite na sledeću lokaciju ili rezultate pretrage. Koristite dugme Gore da biste otvorili lokaciju na kojoj je sačuvana fascikla koju prikazujete.

Deo prozora

3. Traka

Čemu služi

Koristite traku za uobičajene zadatke kao što su kopiranje i premeštanje, kreiranje novih fascikli, njihovo slanje e-poštom i komprimovanje i promena prikaza. Kartice se menjaju kako bi prikazale dodatne zadatke koji se izvršavaju nad izabranom stavkom. Na primer, ako izaberete stavku Ovaj računar u levom oknu, traka će prikazati drugačije kartice nego što bi prikazala da ste izabrali vašu fasciklu „Slike“. Ako ne vidite traku, dodirnite ili kliknite na dugme Proširi traku u gornjem desnom uglu ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F1.

Deo prozora

4. Traka za adresu

Čemu služi

Koristite traku za adresu da biste uneli ili izabrali lokaciju. Dodirnite ili kliknite na deo putanje da biste otišli na taj nivo ili dodirnite ili kliknite na kraj putanje da biste je izabrali za kopiranje.

Deo prozora

5. Lista datoteka

Čemu služi

To je mesto na kojem je prikazan sadržaj trenutne fascikle. To je takođe i mesto na kojem se prikazuju rezultati pretrage kada u polje za pretragu unesete termin za pretragu.

Deo prozora

6. Naslovi kolona

Čemu služi

U prikazu „Detalji“ možete da koristite naslove kolona da biste promenili organizaciju datoteka na listi. Na primer, možete da izaberete naslov Datum izmene da biste sortirali po datumu (gde će poslednje datoteke na kojima ste radili biti na vrhu). Ako ponovo dodirnete ili kliknete na naslov kolone, datoteke će biti sortirane tako da najstarije budu na vrhu. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na naslov kolone da biste izabrali druge kolone koje želite da dodate. Da saznate više o tome kako da se prebacite na prikaz „Detalji“, pogledajte sledeći odeljak „Menjanje prikaza“.

Deo prozora

7. Polje za pretragu

Čemu služi

Unesite reč ili frazu u polje za pretragu da biste potražili stavku u trenutnoj fascikli. Pretraga počinje čim počnete sa kucanjem – stoga ako, na primer unesete „B“, sve datoteke čija imena počinju na slovo „B“ će se pojaviti na listi.

Deo prozora

8. Statusna traka

Čemu služi

Koristite statusnu traku da biste brzo videli ukupan broj stavki na lokaciji ili broj izabranih stavki i njihovu ukupnu veličinu.

Deo prozora

9. Okno sa detaljima/okno za pregled

Čemu služi

Koristite okno sa detaljima da biste videli uobičajena svojstva povezana sa izabranom datotekom. Svojstva datoteke pružaju detaljnije informacije o datoteci, kao što su autor, datum poslednje promene datoteke i opisne oznake koje ste možda dodali datoteci. Ako ne vidite okno sa detaljima, izaberite karticu Prikaz, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Okno sa detaljima.

Koristite okno za pregled da biste videli sadržaj datoteke, kao što je Office dokument, bez otvaranja u aplikaciji. Ako ne vidite okno sa detaljima, izaberite karticu Prikaz, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Okno za pregled.

Prikaži sve

Promena prikaza

Kada otvorite fasciklu, možete promeniti način na koji su datoteke prikazane u prozoru. Na primer, možda više volite velike (ili male) ikone ili prikaz koji vam omogućava da vidite različite vrste informacija o svakoj datoteci. Da biste napravili ovakve promene, koristite karticu „Prikaz“.

Kartica „Prikaz“ na traci
Kartica „Prikaz“

Napomena

  • Istraživač datoteka nije dizajniran da vam omogući da ručno rasporedite datoteke unutar fascikle. Za napredne procedure pomoću kojih možete ovo da uradite u nekim prikazima i lokacijama, pretražite Microsoft zajednicu.

Pretraga datoteke

U zavisnosti od toga koliko datoteka imate i kako su organizovane, moguće je da će stalno traženje potrebne datoteke zahtevati mnogo posla. Da biste uštedeli vreme i trud, koristite polje za pretragu da biste pretražili datoteke.

Polje za pretragu se nalazi na vrhu svakog prozora. Da biste pretražili datoteku, otvorite fasciklu kao početnu tačku pretrage, dodirnite polje za pretragu ili kliknite na njega i počnite sa unošenjem termina za pretragu. Polje za pretragu filtrira trenutni prikaz u odnosu na tekst koji ste uneli. Filteri se prikazuju kao rezultati pretrage ako se termin za pretragu podudara sa imenom datoteke, oznakama i drugim svojstvima ili čak sa tekstom unutar dokumenta. Dodatne informacije o pretraživanju u istraživaču datoteka potražite u članku Traženje datoteka u programu „Istraživač datoteka“.

Kreiranje nove fascikle

Možete da kreirate nove fascikle kako bi vam pomogle u organizovanju datoteka. Možete da kreirate i fascikle unutar fascikli (koje se ponekad nazivaju i potfascikle).

  • Dodirnite ili izaberite karticu Početak, a zatim stavku Nova fascikla.

Štampanje dokumenta

Obično datoteke možete štampati direktno iz istraživača datoteka, ali najbolje je da otvorite datoteku koju želite da štampate u aplikaciji i koristite komande aplikacije za štampanje. Na ovaj način možete da proverite i menjate opcije štampanja ako je potrebno. Ako ne možete da pronađete komandu za štampanje u aplikaciji koju koristite, pokušajte da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+P.

Kreiranje ili brisanje datoteke

Najčešći način kreiranja nove datoteke je korišćenjem aplikacije. Na primer, možete da kreirate pismo u aplikaciji za obradu reči ili filmsku datoteku u aplikaciji za uređivanje filmova. Većina aplikacija podrazumevano čuva datoteke u uobičajenim fasciklama kao što su „Slike“ i „Muzika“, što olakšava njihovo pronalaženje sledeći put.

Kada vam datoteka više nije potrebna, možete da je uklonite sa računara da biste uštedeli prostor i sprečite da računar bude pretrpan datotekama koje vam nisu potrebne. Da biste izbrisali datoteku, pronađite je, a zatim je izaberite. Dodirnite ili izaberite karticu Početak, a zatim stavku Izbriši.

Kada izbrišete datoteku ona se premešta u korpu za otpatke, gde je privremeno skladištena. Korpu za otpatke treba posmatrati kao bezbednosnu mrežu koja omogućava oporavak slučajno izbrisanih datoteka ili fascikli. Da biste otvorili korpu za otpatke u istraživaču datoteka, unesite izraz Korpa za otpatke u traku adresa. Korpu za otpatke bi povremeno trebalo isprazniti da biste oslobodili prostor koji zauzimaju datoteke koje vam više nisu potrebne. Da biste ispraznili korpu za otpatke, kliknite desnim tasterom miša na nju ili je pritisnite i držite, a zatim izaberite stavku Isprazni korpu za otpatke.

Otvaranje postojeće datoteke

Da biste otvorili datoteku, dvaput je dodirnite ili kliknite dvaput na nju. Datoteka će se najčešće otvoriti u aplikaciji koju ste koristili da biste je kreirali i uređivali. Na primer, tekstualna datoteka će se otvoriti u aplikaciji za obradu teksta. Ako želite da otvorite datoteku u aplikaciji drugačijoj od one koju obično koristite, izaberite datoteku, dodirnite ili izaberite karticu Početak, dodirnite ili kliknite na strelicu pored stavke Otvori, a zatim odaberite aplikaciju koju želite da upotrebite.

Narezivanje CD-a ili DVD-a

Ako imate CD ili DVD rezač na računaru, možete narezivati diskove pomoću programa Windows Media Player. Više informacija potražite u članku Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Media Player. Zapamtite da Windows Media Player nije uključen u operativni sistem Windows RT 8.1. .

Preimenovanje datoteke ili fascikle

Da biste preimenovali datoteku ili fasciklu, izaberite je na listi, dodirnite ili izaberite karticu Početak, a zatim stavku Preimenuj.

Napomene

Potrebna vam je dodatna pomoć?