Pronalaženje i organizovanje

Windows 8, Windows RT

Pronalaženje i organizovanje datoteka pomoću operativnog sistema Windows

Pronalaženje i organizovanje

Kada su u pitanju vaše fascikle i datoteke, da li ste vi osoba koja sve uredno organizuje u personalizovanu strukturu fascikli ili samo gomilate bilo gde? Ili možda radite i jedno i drugo. Windows vam pomaže da čuvate datoteke onako kako želite.

Pretraga

Najbolji i najbrži način da pronađete dokument, bez obzira na to gde ste ga zaturili je korišćenje dugmeta za pretragu. Dugme za pretragu je dostupno svuda u operativnom sistemu Windows 8 i Windows RT. Ono vam pomaže vam da pronađete aplikacije i postavke, kao i datoteke na računaru.

Evo kako da dođete do dugmeta za pretragu:

  • Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

Ono zamenjuje okvir za pretragu u „Start“ meniju na koji ste možda navikli u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista. Dugme za pretragu vam pruža više mesta za rezultate i više informacija o svakom rezultatu.

Korišćenje dugmeta za pretragu radi pronalaženja aplikacije na računaru

Dugme za pretragu možete da koristite i za pretragu sadržaja instaliranih aplikacija na računaru. Na primer, ako pišete rad u aplikaciji za obradu reči, možete da koristite dugme za pretragu da biste pronašli drugi dokument na računaru ili da biste na brzinu pogledali nešto u aplikaciji enciklopedije.

Pogledajte više

Potražite rešenja u odeljku podrške „Kontrola dodirom, miš i pretraga“.

Koristite SkyDrive da biste sprečili pojavljivanje više verzija iste datoteke.

Koristite dugmad kao što je dugme za pretragu da biste lakše obavljali stvari koje najčešće radite.

Dodajte na početni ekran datoteke i aplikacije koje najčešće koristite.