Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na vašoj mreži

Kad se prvi put povežete na mrežu, možete biti upitani da li želite da pronađete računare, uređaje i sadržaj na mreži, kao i da se automatski povežete sa uređajima poput štampača i televizora. Kada uključite ovu postavku, računar se priprema za deljenje datoteka i uređaja na mreži. Takođe se automatski podešavaju odgovarajuće postavke zaštitnog zida i bezbednosne postavke za tip mreže sa kojom se povezani. Ovu postavku možete isključiti u bilo kom trenutku.

Pripremanje računara za deljenje datoteka i uređaja na mreži

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, dodirnite ili izaberite Veze, a zatim dodirnite ili izaberite vašu mrežnu vezu.

 3. Uključite opciju Pronađi uređaje i sadržaj.

  Pronalaženje uređaja i sadržaja
  Pronalaženje uređaja i sadržaja

Napomene

 • Uključite ovu opciju za kućne mreže ili mreže malih kancelarija, odnosno kada ljude i uređaje sa mreže poznajete i kad su pouzdani. Ova postavka omogućava računaru da se poveže sa uređajima na mreži, na primer sa štampačima. Isključite ovu opciju na javnim mestima (kao što su kafići i aerodromi), ili kada ljude i uređaje sa mreže ne poznajete ili kad nisu pouzdani.

 • Ova postavka nije dostupna za domenske mreže (na primer, ako poslovni laptop ponesete kući).

 • Uključivanjem ove opcije menjaju se postavke zaštitnog zida tako da omogućavaju komunikaciju, što može da predstavlja bezbednosni rizik. Ako znate da nećete morati da delite datoteke ili štampače, najbezbedniji izbor je da ovu opciju isključite.

 • Isključivanjem ove opcije blokirate rad sledećih aplikacija i usluga: PlayTo, deljenje datoteka, otkrivanje mreže i automatsko podešavanje mrežnih štampača, televizora i drugih uređaja.

Pronalaženje deljenih stavki na mreži

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Ovaj računar, a zatim izaberite stavku Ovaj računar.

Lokacija na kojoj se deljene stavke pojavljuju zavisi od tipa mreže koju imate i verzije operativnog sistema Windows pod kojom radi računar koji koristite za pronalaženje deljenih datoteka i fascikli.

Sa računara koji radi pod operativnim sistemom
Ako imate
Deljene stavke se pojavljuju u okviru

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT ili Windows 7

Matična grupa

Matična grupa

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 ili Windows Vista

Radna grupa ili domen

Mreža

Windows XP

Radna grupa

Moja mrežna mesta

Ako na mreži ne možete da vidite stavke koje bi trebalo da se dele sa vama, zatražite putanju (treba da počinje oznakom \\ime računara\) od osobe koja ih deli. U traku adresa unesite ovu putanju u polje „Ovaj računar".

Ako ne vidite stavke koje delite u okviru Mreža, možete prilagoditi prikaz fascikli u stavki „Ovaj računar“ da biste videli koje stavke se dele i osobe sa kojima ih delite. Otvorite fasciklu koja sadrži stavke za koje mislite da se dele. Na kartici Prikaz, u grupi Raspored izaberite stavku Detalji. Izaberite stavku Dodaj kolone, a zatim odaberite stavku Izbor kolona. Izaberite stavke Deljeno i Deljeno sa, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Rešavanje problema pri deljenju stavki na mreži

 • Proverite da li su računari u istoj matičnoj ili radnoj grupi i da li svaki računar ima jedinstveno ime.

  1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

  2. Dodirnite dugme Svojstva ili kliknite na njega.

  3. Da biste promenili ime računara ili mreže, izaberite stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 • Ako je računar u radnoj grupi, koristite istu kombinaciju korisničkog imena i lozinke na svim računarima. Na primer, ako je nalog na jednom računaru „Lena“, a lozinka „Ch0kol@da“, koristite isto ime i lozinku na svim računarima u radnoj grupi.

 • Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 7, Windows 8 ili Windows RT, proverite da li ste uključili deljenje za mrežu na koju ste povezani. To treba da uradite na svakom računaru koji želite da koristite za deljenje stavki. Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, proverite da li ste aktivirali klizač Pronalaženje uređaja i sadržaja.

 • Ako se problemi i dalje javljaju, proverite da li su na svim računarima u matičnoj ili radnoj grupi uključeni otkrivanje mreže, deljenje datoteka i štampača, kao i javna fascikla.

  1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin više opcija za deljenje, a zatim dodirnuti stavku Upravljaj naprednim postavkama deljenja ili kliknuti na nju.

  2. Razvijte trenutni profil.

 • Proverite da li je računar sa deljenim datotekama i fasciklama uključen, kao i da nije u stanju spavanja ili hibernacije. U okviru „Ovaj računar“ dodirnite traku adresa ili kliknite na nju, a zatim unesite \\imeračunara da biste se uverili da ne postoje problemi sa mrežnom vezom.

 • Proverite da li koristite samo jedan zaštitni zid i da li je podešen da dozvoljava matične ili radne grupe.

 • Ako želite da otvorite deljene datoteke i fascikle koje se nalaze na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, najbolje je da stavke stavite u fasciklu „Deljeni dokumenti“. Zatim kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite da delite, izaberite stavku Deljenje i bezbednost i potvrdite izbor u polju za potvrdu Deli ovu fasciklu na mreži. Ako deljene stavke želite da uređujete na drugim računarima na mreži, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima mreže da menjaju moje datoteke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?