Aplikacija Hrana i piće: najčešća pitanja

Prikaži sve

Šta su to kolekcije?

Kolekcije predstavljaju način da obeležite stavke na koje želite da se opet lako pozovete. U kolekcije možete dodati recepte, vina i koktele.

 1. Da biste kreirali novu kolekciju, izaberite stavku Dodaj u kolekcije iz recepta, vina ili koktela.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kreiraj novu kolekciju, unesite ime i kliknite na dugme Dodaj.

 3. Da biste dodali stavku u postojeću kolekciju, izaberite željenu kolekciju.

 4. Da biste podesili naslovnu sliku dok ste u kolekcijama, kliknite desnim tasterom miša na željenu sliku ili je brzo prevucite nadole da biste videli komande za aplikaciju. Izaberite stavku Postavi naslovnu sliku.

 5. Da biste izbrisali ili preimenovali kolekciju, kliknite desnim tasterom miša na željenu fasciklu i brzo je prevucite nadole da bi se pojavile komande za aplikaciju.

 6. Izaberite stavku Izbriši ili Preimenuj.

 7. Nova kolekcija može se dodati iz istog menija izborom stavke Novo.

Kako mogu da prilagodim aplikaciju Hrana i piće?

Dodavanje ili uklanjanje sadržaja prema vašim interesovanjima je lako, baš kao i promena redosleda odeljaka prema vašem izboru.

 1. Na početnoj stranici brzo prevucite prstom nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša da biste videli komande za aplikaciju.

 2. U donjem levom uglu ekrana kliknite na dugme Prilagodi.

 3. Prevucite i otpustite da biste promenili redosled odeljaka na željeni način.

 4. Da biste uklonili kategoriju, kliknite na dugme X u gornjem uglu kategorije koju želite da sakrijete.

Da biste ponovo dodali kategorije koje ste prethodno uklonili, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku Upravljaj kategorijama.

 2. Izaberite kategoriju koju želite da vratite.

 3. Oznaka potvrde vas obaveštava da je kategorija dodata.

Šta je to režim „bez ruku“?

Režim „bez ruku“ je posebno osmišljen za upotrebu tokom kuvanja jer vam omogućava da prikazujete recepte iz aplikacije u formatu lakom za čitanje. Ako su računar ili tablet opremljeni kamerom, režim „bez ruku“ će vam omogućiti da pregledate recepte bez dodirivanja ekrana, i to tako što ćete pomerati ruku ispred kamere (što je savršeno ako su vam ruke uprljane).

 1. U bilo kom receptu u okviru aplikacije izaberite stavku Režim „bez ruku“.

 2. Pomerajte ruku ispred kamere da biste išli napred ili nazad. To vam omogućava da pregledate sastojke i recepte bez korišćenja ruku, korak-po-korak, a da pri tom ne prljate ekran.

 3. Ako nemate kameru, pratite korake koristeći strelice na stranama ekrana ili okvire na dnu ekrana.

Zašto ne mogu da koristim režim „bez ruku“?

1. razlog: Nemate kameru sa prednje strane uređaja.

Režim „bez ruku“ može se koristiti bez upotrebe ruku samo na računarima koji imaju kameru sa prednje strane. Ako uređaj nema kameru sa prednje strane, i dalje možete da koristite ovaj postupni format tako što ćete u receptu kliknuti na dugmad za kretanje unapred i unazad ili ih dodirnuti.

2. razlog: Niste dali dozvolu aplikaciji da koristi kameru. Dozvolu možete ponovo omogućiti tako što ćete pratiti sledeće korake:

 1. Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana i izaberite stavku Postavke. Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvole, promenite postavku Dozvole za veb kameru na Uključeno.

 3. Sada možete da koristite režim „bez ruku“.

Kako da koristim alatku Planer obroka?

Planer obroka je alatka koja vam omogućava da planirate obroke tokom nedelje.

 1. Da biste otvorili Planer obroka, dodirnite ili izaberite stavku Današnji plan obroka sa početnog ekrana ili sa bilo kog mesta u aplikaciji, brzo prevucite prstom nadole sa vrha ekrana ili kliknite desnim tasterom miša.

 2. Izaberite dan za koji želite da kreirate plan.

 3. Odavde možete da dodate prilagođene unose ili da tražite ideje za jela i pića u aplikaciji koje ćete dodati u planer obroka.

 4. Sa stranice recepta, vina ili koktela jednostavno izaberite stavku Dodaj u planer obroka da biste ih poslali direktno u Planer obroka.

 5. Da biste izbrisali stavku iz Planera obroka, kliknite na dugme za uređivanje u obliku olovke pored određenog dana u nedelji. Dodirnite dugme x na pločici koju želite da izbrišete ili kliknite na njega. Druga mogućnost je da kliknete desnim tasterom miša na stavku koju želite da izbrišete ili da je prevučete prstom nadole dok se ne pojavi znak „x“ u crvenom kružiću. Dodirnite znak „x“ ili kliknite na njega da biste je izbrisali.

Šta je to Dodaj recept?

Dodaj recept je opcija koja vam omogućava da unosite recepte izvan aplikacije – na primer lazanje vaše bake ili recept koji ste videli u časopisu – uKolekcije.

 1. Recept možete dodati klikom na dugme Dodaj recept na početnom ekranu.

 2. Potrebno je da za svaki recept unesete naslov.

 3. Opcionalni koraci uključuju:

  1. Dodavanje slike recepta ili jela. Sliku možete napraviti pomoću kamere ili je učitati sa računara.

  2. Dodavanje sastojaka, koraka i beležaka o receptu.

 4. Da biste sačuvali recept, kliknite na dugme Sačuvaj recept koje će vam omogućiti da ga sačuvate u novoj ili postojećoj kolekciji.

Kako se koristi Spisak za kupovinu?

Spisak za kupovinu omogućava vam da kreirate prilagođen spisak stvari koje treba da kupite. Možete dodati sopstvene sastojke/stavke ili dodati sastojke direktno iz recepata u spisak za kupovinu.

 1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite stavku Spisak za kupovinu.

 2. Izaberite stavkuNova grupa iz menija u dnu i počnite da unosite željeno ime grupe.

 3. Pritisnite taster Enter i počnite da kucate da biste dodali stavke toj grupi.

Takođe možete da idete na bilo koju stranicu recepta ili koktela i kliknete na dugme Dodaj na spisak za kupovinu da biste poslali neke ili sve sastojke iz recepta u spisak za kupovinu. Evo još nekoliko načina za upravljanje spiskom za kupovinu:

 • Da biste dodali sastojke: Svi sastojci su podrazumevano izabrani. Poništite izbor stavki koje više ne želite i zatim dodirnite dugme Dodaj izabrane stavke ili kliknite na njega da biste ih dodali na spisak.

 • Da biste izbrisali stavku sa spiska za kupovinu: Dodirnite ili izaberite stavku i koristite taster Backspace da biste ga izbrisali.

 • Da biste uklonili sve stavke sa spiska za kupovinu: Dodirnite dugme Obriši sve ili kliknite na njega.

 • Da biste delili spisak za kupovinu:

  • Brzo prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite dugme Deli. Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole i kliknite na dugme Deli.

  • Izaberite željenu opciju deljenja.

 • Da biste odštampali spisak za kupovinu: Izaberite stavku Štampanje sa menija u dnu, izaberite štampač i dodirnite dugme Štampaj ili kliknite na njega.

Gde mogu da pošaljem ideje za poboljšanje aplikacije?

Voleli bismo da čujemo od vas! Pošaljite svoje misli, komentare i druge informacije o aplikaciji tako što ćete otvoriti dugmad – ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke ili brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana i zatim dodirnite dugme Prosledi ili kliknite na njega. Dodirnite ili izaberite stavku Povratne informacije i kada završite sa popunjavanjem polja, dodirnite dugme Prosledi. Takođe, možete da se pomerate nadesno sa početne stranice aplikacije dok se ne pojavi odeljak Sledeći koraci. Dodirnite dugme Pošalji povratne informacije ili kliknite na njega.

Potrebna vam je dodatna pomoć?