Saveti za oslobađanje prostora na čvrstom disku računara

Dobijanje poruke da na računaru ponestaje prostora može biti stresan događaj – čak i prava uzbuna ako ste usred važnog projekta. Dobre vesti su da verovatno možete brzo osloboditi mnogo prostora primenjujući sledeće savete. Ali, ako i dalje dobijate poruke o nedostatku prostora na disku, možda bi trebalo da razmotrite druge opcije, uključujući dodavanje dodatnog prenosivog skladišta.

Da biste ove savete iskoristili na najbolji način, sledite ih od početka do kraja.

Prikaži sve

Provera trenutnog prostora na računaru

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Prostor na disku.

 3. U okviru Oslobodi prostor na ovom računaru pogledajte količinu slobodnog prostora i ukupnu veličinu.

  Saveti

  • Veličinu aplikacija iz Windows prodavnice možete da prikažete i odaberete da li želite da ih deinstalirate tako što ćete dodirnuti ili izabrati stavku Vidi veličine mojih aplikacija.

  • Prostor možete da oslobodite i tako što ćete dodirnuti ili izabrati stavku Isprazni moju korpu za otpatke ako u njoj imate datoteka. Više informacija potražite u članku Korpa za otpatke: najčešća pitanja.

Napomene

 • Ako ne vidite Prostor na disku, nemate najnoviju ispravku za Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Više informacija potražite u članku Instalirajte ispravku za Windows 8.1 (KB 2919355).

 • Trenutni prostor na disku možete da proverite u istraživaču datoteka pretraživanjem stavke Ovaj računar.

Korišćenje alatke „Čišćenje diska“

Redovno čišćenje računara oslobađa prostor na disku i pomaže mu da bolje radi. Jedan od najlakših načina za čišćenje datoteka koje vam više nisu potrebne, jeste korišćenje alatke „Čišćenje diska“.

 1. Da biste otvorili alatku „Čišćenje diska“ sa radne površine, brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke (ili ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, a zatim izaberite stavku Postavke), dodirnite stavku Kontrolna tabla ili kliknite na nju, u polje za pretragu unesite termin Administrator, dodirnite stavku Administrativne alatke ili kliknite na nju, a zatim dvaput dodirnite stavku Čišćenje diska ili kliknite dvaput na nju.

 2. Ako vam bude zatraženo, dodirnite ili izaberite disk jedinicu koju želite da očistite, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 3. U dijalogu Čišćenje diska u odeljku „Opis“ dodirnite ili izaberite stavku Čišćenje sistemskih datoteka. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 4. Ako vam bude zatraženo, dodirnite ili izaberite disk jedinicu koju želite da očistite, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 5. U dijalogu Čišćenje diska, na kartici Čišćenje diska potvrdite izbor u poljima za potvrdu za tipove datoteka koje želite da izbrišete, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme U redu.

 6. U poruci koja se pojavi dodirnite ili kliknite na dugme Izbriši datoteke.

 7. U istraživaču datoteka vratite se na stavku Računar, dodirnite ili izaberite disk jedinicu koju ste očistili, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Osveži. Ako morate da oslobodite više prostora (disk jedinica je i dalje označena crvenom bojom), idite na sledeći korak.

Deinstaliranje aplikacija na radnoj površini koje vam više nisu potrebne

U stavci „Programi i funkcije“ deinstalirajte aplikacije na radnoj površini koje vam više nisu potrebne.

 1. Otvorite opciju „Programi i funkcije“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Programi i funkcije, a zatim dodirnuti stavku Programi i funkcije ili kliknuti na nju.

 2. Najpre dodirnite ili izaberite program, a zatim stavke Deinstaliraj, Promeni ili Popravi. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Deinstaliranje aplikacija iz Windows prodavnice koje vam više nisu potrebne

Možete da deinstalirate i aplikacije iz prodavnice koje više ne želite.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Veličine aplikacija da biste videli koliko mesta na lokalnoj disk jedinici zauzima svaka aplikacija.

 3. Kad pronađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, dodirnite je ili izaberite, a zatim dodirnite dugme Deinstaliraj ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ovim ćete samo deinstalirati aplikacije prodavnice sa korisničkog naloga.

Arhiviranje ili brisanje datoteka koje više ne koristite

Ako koristite fotografije, muziku, video zapise ili druge datoteke koje želite da zadržite, ali vam nisu nužno potrebne na računaru, razmislite o čuvanju na prenosivom medijumu, kao što je spoljni čvrsti disk, USB disk jedinica, DVD ili skladištenje u oblaku. I dalje ćete moći da prikazujete ove datoteke sve dok je računar povezan sa prenosivim medijumima ili skladištem u oblaku, ali one neće zauzimati prostor na računaru. Više informacija potražite u članku Kopiranje ili premeštanje datoteka i fascikli.

 1. Otvorite opciju „Ovaj računar“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Ovaj računar u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Ovaj računar ili kliknuti na nju.

 2. U polje Pretraži računar u gornjem desnom uglu unesite veličina:veoma veliko.

 3. Dodirnite ili izaberite meni Prikaz, dodirnite ili izaberite stavku Sortiraj po, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Veličina. Najveće datoteke se prikazuju na vrhu.

 4. Pošto pronađete datoteku koju želite da izbrišete, pritisnite je i držite ili kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim dodirnite dugme Izbriši ili kliknite na njega.

Smanjivanje fascikle WinSxS

Upozorenje

 • Brisanje datoteka iz fascikle WinSxS ili brisanje cele te fascikle može ozbiljno da ošteti sistem i onemogući ponovno pokretanje ili ažuriranje računara.

Fascikla WinSxS smeštena je u fascikli Windows na računaru (na primer, C:\Windows\WinSxS). Ona skladišti datoteke Windows skladišta komponenti koje se koriste kao podrška funkcijama potrebnim za prilagođavanje i ažuriranje operativnog sistema Windows. Da biste smanjili ovu fasciklu, možete da koristite planer zadataka.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Kontrolna tabla, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. Najpre dodirnite ili izaberite stavku Sistem i bezbednost, a zatim stavku Planiranje zadataka u okviru Administrativne alatke.

 4. Dodirnite strelicu pored stavke Biblioteka planera zadataka ili kliknite na nju, dodirnite ili izaberite stavku Microsoft, zatim Windows, a onda dodirnite ili izaberite stavku Servisiranje.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku StartComponentCleanup, a zatim dodirnite dugme Pokreni okviru Izabrana stavka ili kliknite na njega.

Omogućite dostupnost OneDrive datoteka samo na mreži

Datoteke koje su dostupne van mreže zauzimaju više prostora na računaru. Aplikaciji OneDrive potrebno je i 200 MB slobodnog prostora na računaru radi sinhronizovanja datoteka. Da biste oslobodili prostor, neke datoteke ili fascikle konfigurišite za rad samo na mreži.

Napomene

 • Ako vam je uključena postavka Pristupi svim datotekama van mreže, prvo morate da isključite ovu postavku da biste datoteke učinili dostupnim samo na mreži. Uputstva potražite u članku Pristup datotekama kada ste van mreže.

 • Ako su vam preostala neka otpremanja u OneDrive, morate da sačekate dok ne budu dovršena pre nego što omogućite dostupnost tih datoteka samo na mreži.

Prikaži sve

Postupak konfigurisanja datoteka samo za rad na mreži pomoću aplikacije OneDrive

 1. Na početnom ekranu, dodirnite pločicu OneDrive ili kliknite na nju da biste otvorili aplikaciju OneDrive.

 2. Potražite datoteku ili fasciklu koju želite da učinite dostupnom samo na mreži.

 3. Prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu da biste je izabrali.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Učini dostupnim samo na mreži.

  Da biste celu aplikaciju OneDrive konfigurisali za rad samo na mreži, brzo prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore), dodirnite ili izaberite Postavke, dodirnite ili izaberite Opcije, a zatim dodirnite ili izaberite Neka sve datoteke budu dostupne samo na mreži.

Konfigurisanje datoteka dostupnim samo na mreži pomoću istraživača datoteka

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. Potražite datoteku ili fasciklu koju želite da učinite dostupnom samo na mreži.

 3. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, a zatim odaberite opciju Učini dostupnim samo na mreži.

  Da biste celu aplikacijuOneDrive konfigurisali za rad samo na mreži, pritisnite i držite stavklu OneDrive, ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim odaberite stavku Neka bude dostupno samo na mreži.

Više informacija o promeni dostupnosti OneDrive datoteka potražite u članku Datoteke dostupne samo na mreži i datoteke dostupne van mreže.

Premeštanje OneDrive datoteka na prenosivi disk

Prenosivi disk je potrebno formatirati pomoću NTFS sistema datoteka.

Provera dostupnosti prostora

Pre nego što premestite OneDrive datoteke, trebalo bi da se uverite da prenosiva disk jedinica ima dovoljno prostora za skladištenje datoteka. Pratite ove korake:

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. Pritisnite i držite stavku OneDrive, ili kliknite desnim tasterom miša na nju.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Svojstva, a zatim pogledajte iznos pored stavke Veličina na disku.

 4. U istraživaču datoteka dodirnite ili izaberite Ovaj računar, a zatim pogledajte koliko prostora je slobodno na prenosivom disku.

Premeštanje OneDrive datoteka

Prvo treba da kreirate fasciklu na prenosivoj disk jedinici za OneDrive datoteke. Pošto kreirate fasciklu, pratite ove korake da biste premestili datoteke:

Upozorenje

 • Premeštanje OneDrive datoteka će otkazati sva preostala otpremanja.

 1. U istraživaču datoteka pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na OneDrive.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Svojstva, a zatim dodirnite ili izaberite karticu Lokacija.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Premesti.

 4. Potražite prenosivu disk jedinicu, a zatim dodirnite ili izaberite Izaberi fasciklu.

 5. U dijalogu OneDrive dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 6. U dijalogu Premeštanje fascikle dodirnite dugme Da ili kliknite na njega.

  Vaše OneDrive datoteke su premeštene na novu disk jedinicu. Sada možete da izbrišete staru OneDrive lokaciju.

Napomena

Dodavanje više prostora

Dugoročna strategija za širenje kapaciteta skladišta na računaru jeste dodavanje prenosivog prostora uključujući SD kartice, USB fleš diskove, DVD-ove ili CD-ove, pomoću skladišta u oblaku ili mrežnih disk jedinica.

Opcije prenosivog skladišta:

 • Secure Digital (SD) kartice: Postoji nekoliko različitih tipova kartica, uključujući SD (32,0x24 mm), miniSD (21,5x20 mm) i microSD (15,0x11 mm). Važno je obratiti se proizvođaču računara da biste razumeli koji tipovi opcija za SD kartice su dostupni na računaru.

  Savet

  • Ako koristite Surface, možete dodati do 64 GB skladišta sa microSD karticom. U sistemu RT verziji uređaja Surface, čitač microSD kartice se nalazi ispod postolja sa desne strane. U verziji Pro urešaja Surface, čitač kartica se nalazi na desnoj ivici, iznad kabla za napajanje.

 • USB i spoljne disk jedinice. Većina računara uključuje neke USB portove u koje možete priključiti USB fleš disk ili spoljne diskove. Neki noviji računari uključuju USB 3.0 port, koji uključuje veće brzine prenosa do 10 puta u odnosu na USB 2.0. Iako možete koristiti USB 2.0 fleš disk u USB 3.0 portu (na brzinama USB prenosa), ne možete koristiti USB 3.0 fleš disk sa USB 2.0 portom. Obratite se proizvođaču računara da biste saznali koje USB portove podržava vaš računar.

 • DVD-ovi i CD-ovi. Ako vaš računar ima CD, DVD ili Blu‑ray disk jedinicu koja može da čita i upisuje na prazan disk, možete koristiti tu disk jedinicu za skladištenje podataka, poput SD ili USB fleš diska. Evo kako: kada umetnete prazan disk u računar, sa liste opcija odaberite Kao USB fleš disk .

 • Skladištenje u oblaku pomoću aplikacije OneDrive. Windows se dobija sa aplikacijom OneDrive koja vam pomaže da dođete do slobodnog OneDrive prostora za skladištenje u oblaku koji se ponekad naziva skladište na mreži. Datoteke možete sačuvati u usluzi OneDrive i raditi sa njima na nekoliko različitih načina: na veb lokaciji (OneDrive.com), u aplikaciji za Windows 8.1 i Windows RT 8.1, u aplikaciji na radnoj površini za PC ili Mac, ili u aplikacijama za mobilne uređaje. Više informacija potražite u članku Prvi koraci u usluzi OneDrive.

  Da biste videli koliko skladišta je dostupno i dodali više skladišta, brzo prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana) tako što ćete dodirnuti ili izabrati stavku Postavke, dodirnuti ili izabrati stavku Promena postavki računara, a zatim dodirnuti ili izabrati stavku OneDrive. Možete posetiti stranicu Upravljanje skladištem na veb lokaciji OneDrive

Potrebna vam je dodatna pomoć?


Obratite se podršci