Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru

Windows bira najbolje postavke ekrana za računar na osnovu monitora. Ako želite da prilagodite postavke ekrana ili ako su one promenjena, a vi želite da vratite podrazumevane postavke, evo nekoliko stvari koje možete probati.

Prikaži sve

Podešavanje osnovne rezolucije monitora

Preporučuje se da na monitoru podesite rezoluciju koju je dizajniran da prikaže (naziva se osnovna rezolucija). Da biste videli osnovnu rezoluciju monitora, proverite postavke ekrana u postavkama računara.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Prikaz.

 3. Dodirnite klizač za rezoluciju ili kliknite na njega i prevlačite ga dok ne pronađete rezoluciju sa oznakom (Preporučuje se). Ovo je osnovna rezolucija monitora – obično je to najviša rezolucija koju monitor može da podrži.

 4. Dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

Opcije rezolucije u okviru postavki računara.
Klizač u postavkama računara prikazuje preporučenu rezoluciju za monitor.

Monitori mogu podržati rezolucije koje su niže od osnovnih, ali tekst neće biti oštar i prikaz će možda biti mali, centriran na ekranu, oivičen crnom bojom ili razvučen

Preporučene rezolucije ekrana

Veličina monitora Preporučena rezolucija (u pikselima)
Veličina monitora

Monitor od 19 inča sa standardnim odnosom širina/visina

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1280 × 1024

Veličina monitora

Monitor od 20 inča sa standardnim odnosom širina/visina

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1600 × 1200

Veličina monitora

Monitori od 20 i 22 inča sa širokim ekranom

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1680 × 1050

Veličina monitora

Monitor od 24 inča sa širokim ekranom

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1920 × 1200

Veličina ekrana laptop računara Preporučena rezolucija (u pikselima)
Veličina ekrana laptop računara

13- do 15-inčni ekran laptop računara standardnog odnosa širina/visina

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1400 × 1050

Veličina ekrana laptop računara

13- do 15-inčni ekran laptop računara širokog ekrana

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1280 × 800

Veličina ekrana laptop računara

17-inčni ekran laptop računara širokog ekrana

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1680 × 1050

Veličina ekrana laptop računara

Ekran tablet računara

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1360 × 768

Podešavanje svetline i kontrasta

Svetlinu i kontrast možete podesiti za većinu monitora pomoću dugmadi ili drugih kontrola na monitoru. Ako niste sigurni kako da prilagodite svetlinu i kontrast na monitoru, pogledajte priručnik ili posetite veb lokaciju proizvođača. Možete i da proverite da li računar ima automatsko podešavanje svetline. A ako imate laptop, svetlinu možete da prilagodite u operativnom sistemu Windows.

Automatsko prilagođavanje svetline

Neki računari automatski prilagođavaju svetlinu ekrana na osnovu toga koliko svetla ima u sobi u kojoj koristite računar. Pratite ove korake da biste videli da li računar ima ovu postavku.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Prikaz.

 3. Proverite da li je uključen klizač Automatski prilagodi svetlinu ekrana.

  (Ako ne želite da se svetlina ekrana automatski menja, dodirnite klizač Automatski prilagodi svetlinu ekrana ili kliknite na njega da biste ga isključili.)

 4. Dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ova postavka možda neće biti dostupna na nekim računarima.

Prilagođavanje svetline na ekranu laptop računara

Za većinu ekrana laptop računara svetlinu možete prilagoditi putem opcije „Opcije napajanja“ u okviru Windows.

 1. Otvorite funkciju „Opcije napajanja“ tako što ćete prstom brzo preći sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti ga nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Opcije napajanja i dodirnuti stavku Opcije napajanja ili kliknuti na nju.

 2. U okviru plana koji želite da promenite dodirnite opciju Promeni postavke plana ili kliknite na nju.

 3. Na stranici Promena postavki plana odaberite postavke svetline koje želite da koristite kada računar radi na napajanju putem baterije (ukoliko je primenljivo) i kada je priključen na napajanje strujom.

Napomena

 • Na laptopu možete da probate i da prilagodite svetlinu tako što ćete držati taster Fn i pritisnuti odgovarajući funkcijski taster da biste povećali (Taster za povećanje svetline) ili smanjili (Taster za smanjivanje svetline) svetlinu ekrana.

Prilagođavanje postavki za više monitora

Ako koristite više monitora, možete da identifikujete monitore koji su uključeni, otkrijete neki drugi monitor, promenite položaj ekrana, odaberete šta će se prikazivati na kojem monitoru i odaberete koji monitor je glavni monitor.

Identifikovanje monitora

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Prikaz.

 3. Dodirnite dugme Identifikuj ili kliknite na njega.

Otkrivanje drugog monitora

Ako je neki drugi monitor priključen na računar, ali ga Windows nije automatski otkrio, možete da ga otkrijete ručno u postavkama računara.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Prikaz.

 3. Dodirnite dugme Otkrij ili kliknite na njega.

Promena položaja ekrana

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Prikaz.

 3. Na listi Položaj odaberite položaj ekrana koji želite da koristite.

Izbor onoga što će se prikazivati na svakom monitoru

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Prikaz.

 3. Na listi Više monitora nešto od sledećeg:

  • Produži. Videćete jedan nastavljeni ekran koji se pruža preko svih monitora.

  • Dupliraj. Videćete isti ekran na svakom monitoru.

  • Prikaži samo 1. Videćete ekran samo na prvom monitoru.

  • Prikaži samo 2. Videćete ekran samo na drugom monitoru.

Izbor glavnog monitora

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Prikaz.

 3. Na slici pregleda dodirnite monitor koji želite da koristite kao glavni monitor ili kliknite na njega da biste ga izabrali.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Neka ovo bude glavni monitor.

Saveti

 • Možete da koristite četiri ugla bilo kog monitora da biste otvorili početni ekran, dugmad i nedavno korišćene aplikacije.

 • Aplikacije sa početnog ekrana i aplikacije iz Windows prodavnice istovremeno mogu da budu samo na jednom monitoru. Kada otvorite početni ekran, dugmad ili nedavno korišćene aplikacije na nekom drugom monitoru, aplikacije iz Windows prodavnice se takođe premeštaju na taj monitor..

Povećavanje teksta i drugih stavki na radnoj površini

Ako su tekst i druge stavke (kao što su ikone) na radnoj površini previše sitne, možete ih uvećati bez promene rezolucije ekrana.

 1. Otvorite opciju „Rezolucija ekrana“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Povećaj tekst u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Povećavanje il smanjivanje teksta i drugih stavki ili kliknuti na nju.

 2. Prevlačite klizač dok stavke na slici za pregled ne budu željene veličine.

 3. Dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

  Promenu ćete videti sledeći put kada se prijavite u Windows.

Napomena

 • Ovo možda neće biti dostupno na nekim ekranima.

Takođe možete promeniti veličinu teksta za određene stavke u okviru operativnog sistema Windows, kao što su naslovne trake prozora ili opisi alatki, bez promene veličine drugih stavki na radnoj površini.

 1. Otvorite opciju „Rezolucija ekrana“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Povećaj tekst u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Povećavanje il smanjivanje teksta i drugih stavki ili kliknuti na nju.

 2. U okviru Promeni samo veličinu teksta odaberite stavku koju želite da promenite i izaberite veličinu teksta. Ako želite da tekst bude podebljan, potvrdite izbor u polju za potvrdu Podebljano.

 3. Dodirnite dugme Primeni ili kliknite na njega.

  Promenu ćete videti sledeći put kada se prijavite u Windows.

Učinite tekst lakšim za čitanje

ClearType tehnologija u operativnom sistemu Windows čini tekst na ekranu jasnim i oštrim koliko je to moguće i olakšava čitanje teksta u dužim vremenskim periodima. Ako tekst na ekranu izgleda mutno, proverite da li je uključena opcija ClearType.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite ClearType, a zatim dodirnite stavku Prilagodi ClearType tekst ili kliknite na nju.

 3. Proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi ClearType, a zatim dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega. Na svakoj stranici dodirnite ili kliknite na uzorak teksta koji vam izgleda najbolje.

 4. Na poslednjoj stranici optimizatora dodirnite ili kliknite na dugme Završi da biste sačuvali postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Kalibracija ekrana

Kalibracija boja ekrana vam omogućava da poboljšate boju ekrana i obezbedite precizno predstavljanje boja na ekranu.

Korišćenje kalibracije boja ekrana

 1. Otvorite opciju „Kalibracija boja prikaza“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Kalibracija ekrana u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Kalibracija boje ekrana ili kliknuti na nju. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 2. Na stranici Dobro došli u kalibraciju boja ekrana dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega da biste nastavili.

 3. Na stranici Podešavanje osnovnih postavki boja pritisnite dugme Meni na monitoru (najverovatnije se nalazi na prednjoj strani). Pojaviće se meni na ekranu. Koristite tastere na monitoru da biste se kretali kroz meni na ekranu i proverili (ili prilagodili) neke od sledećih postavki:

  • Pronađite meni sa bojama da biste odabrali režim boja, a zatim podesite prikaz na opciju sRGB.

  • Ako umesto režima boja vidite opciju za izbor topline boje (naziva se i najsvetlijom tačkom), podesite toplinu boja na vrednost D65 (odnosno 6500).

  • Pronađite meni za podešavanje game. Podesite gamu na opciju 2.2, što je podrazumevana postavka.

  • Ako ne možete da pronađete nijednu od ovih postavki, potražite postavku u meniju na ekranu pomoću koje možete da uspostavite podrazumevane fabričke postavke boja ekrana, a zatim odaberite tu opciju.

  Ako se u meniju na ekranu monitora ne prikazuju osnovne postavke boja, samo dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega da biste nastavili.

  Napomena

  • Meni i tasteri monitora razlikuju se u zavisnosti od modela i proizvođača. Da biste dobili pomoć pri korišćenju dugmadi na monitoru, pogledajte uputstvo ili posetite veb lokaciju proizvođača.

 4. Na svakoj stranici u kalibraciji boja ekrana pratite uputstva na ekranu i dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega kada završite. Sledeća lista sadrži više informacija o svakoj postavki.

  • Gama. Obezbeđuje odgovarajući izgled detalja na ekranu kao što su tamne nijanse boja i senke.

  • Svetlina. Određuje na koji način se tamne boje i senke pojavljuju na ekranu. Svetlinu ekrana možete prilagoditi tako da se tamne boje prikazuju precizno, ali i tako da i dalje možete da vidite senke, obrise i druge detalje na tamnijim slikama. Ako je svetlina prevelika, crne boje će izgledati svetle i sive. Da biste prilagodili postavke svetline, potražite dugme Svetlina ili dugme Meni na monitoru. Ako koristite laptop, pokušajte da prilagodite svetlinu tako što ćete držati taster Fn i pritisnuti odgovarajući funkcijski taster da biste povećali (Taster za povećanje svetline) ili smanjili (Taster za smanjivanje svetline) svetlinu ekrana.
  • Kontrast. Određuje na koji način se bela boja i svetle boje pojavljuju na ekranu. Kontrast možete prilagoditi tako da istaknute stavke na slikama budu precizne. Da biste prilagodili postavke kontrasta, potražite dugme Kontrast ili dugme Meni na monitoru. (Laptop računari obično nemaju kontrole kontrasta.)

  • Balans boja. Poboljšava način na koji se nijanse sive pojavljuju na ekranu.

 5. Na stranici Uspešno je kreirana nova kalibracija dodirnite stavku Prethodna kalibracija ili kliknite na nju da biste videli staru kalibraciju ekrana. Zatim dodirnite stavku Trenutna kalibracija ili kliknite na nju da biste videli novu kalibraciju ekrana.

 6. Uradite nešto od sledećeg u zavisnosti od kalibracije koju želite da koristite:

  • Da biste koristili novu kalibraciju, dodirnite dugme Završi ili kliknite na njega.

  • Da biste koristili prethodnu kalibraciju, dodirnite dugme Otkaži ili kliknite na njega.

 7. Izaberite da li želite da koristite optimizator ClearType teksta da biste obezbedili jasan prikaz teksta u okviru nove kalibracije.

Napomena

 • Ako imate uređaj i softver za kalibraciju, preporučuje se da umesto kalibracije boja ekrana koristite njih zato što će vam pružiti bolje rezultate kalibracije.

Izbor najboljih postavki ekrana za CRT monitor

Ako imate stariji monitor sa katodnom cevi (CRT) , važno je promeniti rezoluciju ekrana na najvišu dostupnu koja obezbeđuje 32-bitne boje i učestalost osvežavanja od makar 72 Herca da bi se sprečilo treperenje ekrana.

Preporučene rezolucije za CRT monitore

Veličina monitora Preporučena rezolucija (u pikselima)
Veličina monitora

15-inčni CRT monitor

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1024 × 768

Veličina monitora

17- do 19-inčni CRT monitor

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1280 × 1024

Veličina monitora

20-inčni i veći CRT monitor

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1600 × 1200

Napomena

 • CRT monitori obično nemaju široke ekrane. Skoro svi imaju ekrane i rezolucije sa standardnim 4:3 odnosom širina/visina.

Potrebna vam je dodatna pomoć?