Prvi koraci uz teme

U operativnom sistemu Windows možete koristiti teme da biste radnoj površini dali lični pečat. Teme menjaju pozadinu radne površine, boju ivice prozora, zvukove i čuvar ekrana na računaru. Iz jedne teme u drugu možete se prebacivati koliko god želite. Takođe možete kreirati sopstvene teme i deliti ih sa prijateljima i porodicom.

Šta je to tema?

Tema je kombinacija slika, boja i zvukova. Teme uključuju sledeće:

Delovi teme
Delovi teme
 • Pozadina radne površine. Slika, boja ili dizajn koji predstavlja pozadinu za otvaranje prozora na radnoj površini. Pozadina radne površine može biti jedna slika ili projekcija slajdova. Možete odabrati neke od slika pozadine radne površine koje ste dobili uz Windows ili možete koristiti sopstvene slike.

 • Boja ivice prozora. Boja ivica prozora i trake zadataka. Tema može uključiti jednu određenu boju ivice prozora ili boju možete odabrati automatski na osnovu boja na slici pozadine radne površine.

 • Zvuci. Kolekcija srodnih zvukova koje čujete kada se desi neki događaj na računaru. Događaj može biti radnja koju vršite, na primer prijavljivanje na računar ili nešto radi računar, na primer obaveštavanje da je stigla nova e-poruka.

 • Čuvar ekrana. Pokretna slika ili animacija koja se pojavljuje na ekranu računara kada ne koristite miš ili tastaturu u toku određenog vremenskog perioda. Čuvar ekrana je isključen u temama koje se dobijaju uz Windows, ali ga možete uključiti i dodati u temu.

Sve teme možete pronaći na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Personalizacija“. Dodirnite ili kliknite na temu da biste je primenili na radnu površinu.

Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Personalizacija u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Personalizacija ili kliknuti na nju.

Savet

 • Na radnoj površini možete da kliknete i zadržite radnu površinu ili kliknete desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnete ili izaberete stavku Personalizuj da biste otvorili stavku „Personalizacija“.

Na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Personalizacija“ postoje četiri tipa tema.

 • Moje teme. Teme koje ste kreirali, promenili, sačuvali ili preuzeli. Svaki put kada promenite temu, ovde se pojavljuju nove postavke kao nesačuvane teme.

 • Windows podrazumevane teme. Windows teme pomoću kojih možete da personalizujete računar. Većina uključuje projekciju slajdova sa pozadinama radne površine.

 • Instalirane teme. Teme koje je kreirao proizvođač računara ili drugi dobavljači koji nisu Microsoft.

 • Teme visoki kontrasta. Teme koje olakšavaju pregledanje ekrana. Teme visokog kontrasta ne uključuju automatske boje ivice prozora ili projekcije slajdova pozadine radne površine.

Kreiranje tema

Niste ograničeni na teme koje dolaze uz Windows – možete kreirati prilagođene teme pomoću sopstvenih slika i čuvara ekrana i odabrati boje i zvukove koji idu uz njih. Da biste počeli, dodirnite temu ili kliknite na nju kako biste je primenili na radnu površinu. Zatim menjajte sve delove teme dok pozadina radne površine, boja ivica prozora, zvukovi i čuvar ekrana ne budu onakvi kakvi želite da budu. Sve promene će se videti u okviru „Moje teme“ kao nesačuvana tema.

Nesačuvana tema
Nesačuvana tema

Kreiranje teme

 1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Personalizacija u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Personalizacija ili kliknuti na nju.

 2. Da biste promenili pozadinu radne površine, na dnu stranice dodirnite ili izaberite stavku Pozadina radne površine, potražite slike koje želite da koristite, potvrdite izbor u polju za potvrdu za slike koje želite da uključite u projekciju slajdova, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj promene ili kliknite na njega.

 3. Da biste promenili boju ivica prozora i trake zadataka, dodirnite ili izaberite stavku Boja na dnu stranice, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Dodirnite ili izaberite stavku Automatski da biste omogućili da Windows automatski odabere boju na osnovu boja na slici pozadine radne površine, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj promene.
  – ili –
  Dodirnite ili izaberite boju koju želite da koristite, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj promene ili kliknite na njega.

  Opcija „Automatska boja“ u okviru „Personalizacija“
  Opcija „Automatska boja prozora“
 4. Da biste promenili zvukove koje čujete kad se nešto desi na računaru, prvo dodirnite ili izaberite stavku Zvukovi na dnu stranice pa stavku na listi Zvučna šema, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

 5. Da biste dodali ili promenili čuvar ekrana, prvo dodirnite ili izaberite stavku Čuvar ekrana na dnu stranice pa stavku na listi Čuvar ekrana, a zatim promenite postavke po želji i dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Savet

 • U istraživaču datoteka možete da izaberete slike koje želite da koristite u temi, kliknete i zadržite ih ili kliknete desnim tasterom miša na njih, a zatim dodirnete ili izaberete stavku Postavi kao pozadinu radne površine da biste kreirali nesačuvanu temu. Zatim na kontrolnoj tabli otvorite stavku „Personalizacija“ da biste uneli promene u temu i sačuvali je.

Kada budete zadovoljni izgledom i zvukom nove teme, sačuvajte je da biste je uvek mogli koristiti.

Čuvanje teme

 1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Personalizacija u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Personalizacija ili kliknuti na nju.

 2. U okviru Moje teme dodirnite ili izaberite nesačuvanu temu da biste je primenili na radnu površinu.

 3. Dodirnite dugme Sačuvaj temu ili kliknite na njega.

 4. Unesite ime za temu, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

  Ime nove teme će se pojaviti u okviru „Moje teme“.

Deljenje tema

Pošto ste sačuvali temu, možete je deliti sa prijateljima i porodicom. Da biste temu poslali drugim osobama, prvo je morate sačuvati u formatu datoteke koji se može deliti i koji se zove .themepack datoteka.

 1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Personalizacija u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Personalizacija ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili kliknite na prilagođenu temu da biste je primenili na radnu površinu.

 3. Pritisnite i držite temu ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Sačuvaj temu za deljenje.

  Desni klik na temu
  Čuvanje teme
 4. U polje Ime datoteke unesite ime za temu, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

  Temu možete deliti pomoću e-pošte, mreže ili spoljne disk jedinice.

Brisanje tema

Ako više ne koristite temu koju ste kreirali ili preuzeli, možete je izbrisati sa računara da biste uštedeli prostor na disku. (Nije moguće izbrisati teme koje dolaze uz Windows.)

 1. Dodirnite ili kliknite na neku drugu temu da biste je primenili na radnu površinu. Temu ne možete izbrisati dok je u upotrebi.

 2. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na temu koju želite da izbrišete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Izbriši temu.

Nabavljanje dodatnih tema

Dodatne teme za svoju kolekciju možete pronaći u galeriji za personalizaciju na Windows veb lokaciji. Pogledajte koje su teme nove i popularne ili pregledajte kategorije kao što su „Životinje“, „Automobilizam“ i „Filmovi“.

Pronalaženje preuzete teme

Ako ste preuzeli temu iz galerije za personalizaciju, evo kako da je pronađete i dodate u „Moje teme“ u okviru „Personalizacija“.

 1. Otvorite istraživač datoteka tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Istraživač datoteka u polje za pretragu, dodirnuti stavku Istraživač datoteka ili kliknuti na nju.

 2. U levom oknu dodirnite ili izaberite stavku Preuzimanja.

 3. Dodirnite ili kliknite dvaput na temu koju ste preuzeli da biste je primenili na radnu površinu. Ona će automatski biti dodata u „Moje teme“ u okviru „Personalizacija“.

Dobijanje više informacija o slikama

Ako vas zanimaju slike koje su uključene u pojedinačnu temu, možete videti više informacija o njima, uključujući naslove i lokacije na kojima su napravljene fotografije. (Ove informacije možda neće biti dostupne za neke slike.)

 1. Otvorite opciju „Personalizacija“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Personalizacija u polje za pretragu, dodirnuti stavku Postavke ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku Personalizacija ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili kliknite na temu da biste je primenili na radnu površinu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pozadina radne površine

 3. Pritisnite i zadržite ili postavite pokazivač na sliku da biste videli više informacija o njoj.

Prikaz slika na početnom ekranu i zaključanom ekranu

U operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1, svoje omiljene fotografije možete da vidite i na početnom i na zaključanom ekranu. Da biste saznali kako, pogledajte članak Prikaz slika na radnoj površini, početnom ekranu i zaključanom ekranu.

Napomena

 • Ne možete da promenite podrazumevani font ili boju fonta koji se koriste za stavke u operativnom sistemu Windows (na primer, naslovne trake prozora, menije ili opise alatki). Sav tekst na ekranu (i ostale stvari kao što su ikone) možete povećati na ekranu ili možete promeniti veličinu teksta za određene stavke, a da ne promenite veličinu nijedne stavke na ekranu. Da biste saznali više, pogledajte članak Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

Potrebna vam je dodatna pomoć?