Prvi koraci uz Windows Media Center

Windows Media Center, kućni centar za zabavu u operativnom sistemu Windows, možete koristite da biste gledali i snimali direktan televizijski program, kreirali projekcije slajdova svojih fotografija, slušali pesme iz muzičke biblioteke i reprodukovali CD-ove i DVD-ove.

Neka izdanja operativnog sistema Windows uključuju Windows Media Center. Ako nemate Windows Media Center, sledite ova uputstva da biste preuzeli Windows Media Center paket. Imajte u vidu da vam je za reprodukciju i snimanje TV sadržaja uživo potreban analogni ili digitalni TV tjuner. TV tjuner je hardverski uređaj koji vam omogućava da povežete TV signal sa računarom. Ako niste dobili TV tjuner uz računar, možda možete da ga dodate.

Podešavanje aplikacije Windows Media Center

Povežite računar sa televizorom ili monitorom i, kad prvi put pokrenete Media Center, videćete stranicu podešavanja sa informacijama o raznim funkcijama, kao i nekoliko različitih opcija za instalaciju. Ako želite najbržu instalaciju, izaberite opciju „Ekspresno“. Ako aplikaciju „Media Center“ želite da podesite sa više opcija, izaberite instalaciju “Prilagođeno“.

Da biste otvorili Windows Media Center

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin Windows Media Center, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Media Center.

Prikaži sve

Učinite da Windows Media Center izgleda fantastično na vašem ekranu

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, dodirnite ili izaberite stavku Opšti podaci, dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje aplikacije Windows Media Center, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Konfigurisanje TV-a ili monitora.

 2. Odaberite postavke ekrana koja želite da promenite, kao što su odnos širina/visina, svetlina ili kontrast.

Podešavanje zvučnika

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, dodirnite ili izaberite stavku Opšti podaci, dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje aplikacije Windows Media Center, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje zvučnika.

 2. Odaberite konfiguraciju zvučnika i reprodukujte zvuk zvona da biste ga testirali. Pažljivo slušajte svaki pojedinačni zvučnik da biste se uverili da prima signal.

Napomene

 • Ako uopšte ne čujete zvuk, proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni i da je nivo zvuka zvučnika i na računaru pojačan.

 • Ako je računar povezan sa TV-om, grafička kartica ili vrsta kabla koji koristite možda ne podržavaju audio signale. Možda ćete morati da povežete zvučnu karticu u računaru direktno sa zvučnicima.

Podešavanje TV signala

Ako posedujete kompatibilan TV tjuner, možete povezati TV signal sa računarom da biste gledali i snimali direktan TV program.

 • Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, dodirnite ili izaberite stavku Opšti podaci, dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje aplikacije Windows Media Center, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Podešavanje TV signala.

Budite sigurni da će se vaše emisije snimiti

Ovo su neke radnje koje možete uraditi kako biste osigurali da će se emisije uspešno snimiti.

 • Postavljanje prioriteta snimanja. Media Center će odabrati emisije koje bi trebalo snimiti kad postoje neusaglašenosti u rasporedu na osnovu prioriteta koje postavite. Ako često imate neusaglašenosti pri snimanju, razmislite o tome da dodate još jedan TV tjuner na računar kako biste mogli istovremeno da snimate dva TV programa na različitim kanalima. Evo kako možete postaviti prioritete:

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center otvorite stavku TV.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Snimljeni TV sadržaj, dodirnite ili izaberite stavku Prikaži zakazano, dodirnite ili izaberite stavku Serija, a zatim izaberite stavku Promeni prioritete.

  3. Koristite strelice nagore i nadole da biste premestili planirane serije nagore ili nadole na listi prioriteta za serije.

  4. Dodirnite dugme Gotovo ili kliknite na njega.

  Napomena

  • Kad isplanirate novu seriju, ona se automatski dodaje na dno liste sa najmanjim prioritetom pa možete da je premestite prema gore na listi prioriteta ako vam je važna.

 • Uverite se da ima dovoljno prostora na disku. Potrebno je da imate dovoljno prostora na disku računara da biste skladištili svoje snimljene programe. Ako nema dovoljno prostora, nećete moći da snimite sve što želite. Da biste kreirali više prostora, možete da izbrišete prethodno snimljene emisije, dodate još prostora za skladištenje (spoljnu disk jedinicu, na primer) ili povećate količinu prostora koju Media Center koristi. Evo kako:

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center otvorite stavku Zadaci, dodirnite ili izaberite stavku Postavke, dodirnite ili izaberite stavku TV, dodirnite ili izaberite stavku Snimač, dodirnite ili izaberite stavku Skladište snimača, a zatim u okviru Maksimalno ograničenje TV sadržaja, dodirnite dugme plusa (+) ili minusa (-) ili kliknite na njih da biste povećali ili smanjili ograničenje za snimljeni TV sadržaj na disku.

  2. Dodirnite ili kliknite na dugme Sačuvaj.

   Napomena

   • Media Center može da nadgleda snimanje TV emisija na više disk jedinica, ali snimljene TV emisije može da čuva samo na disku navedenom u okviru Skladište snimača.

 • Uverite se da je TV signal dostupan. Ako ne dobijate TV signal u aplikaciji Media Center, proverite sledeće:

  • Svi kablovi su povezani

  • TV signal od dobavljača radi (obratite se dobavljaču)

  • TV tjuner radi (preuzmite najnoviji upravljački program)

  Možete i da pokušate sa ponovnim pokretanjem računara.

 • Uverite se da vam je računar uključen i da je baterija na laptopu skroz napunjena. Media Center može da snimi emisiju kad je računar u stanju spavanja ili hibernacije, ali neće snimiti ništa ako je računar isključen.

 • Proverite istoriju snimanja da biste videli zašto se emisija nije snimila. Evo kako:

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center start pomerite se do stavke TV, dodirnite ili izaberite stavku Snimljeni TV sadržaj, zatim stavku Prikaži snimljeno, a zatim stavku Istorija.

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Sortiraj po datumu, Sortiraj po statusu ili Sortiraj po naslovu da biste organizovali listu.

   Status za svaku emisiju naveden je pored naslova.

   Dodirnite ili izaberite naslov emisije da biste videli više detalja o statusu snimanja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?