Prvi koraci u programu Windows Media Center

Program Windows Media Center, centar za kućnu zabavu u operativnom sistemu Windows, možete da koristite za gledanje i snimanje TV sadržaja uživo, kreiranje projekcija slajdova od fotografija, slušanje pesama iz biblioteke muzike, kao i reprodukciju CD i DVD diskova.

Neka izdanja operativnog sistema Windows sadrže program Windows Media Center. Imajte u vidu da će vam biti potreban analogni ili digitalni TV tjuner za gledanje i snimanje TV programa uživo. TV tjuner je hardverski uređaj koji služi za povezivanje TV signala sa računarom. Ako vaš računar nije opremljen TV tjunerom, možda ćete moći da ga dodate.

Podešavanje programa Windows Media Center

Priključite računar na televizor ili monitor. Kada prvi put pokrenete program Media Center, prikazaće se stranica za podešavanje koja sadrži informacije o različitim funkcijama i nudi nekoliko različitih opcija podešavanja. Ako želite najbrže podešavanje, izaberite opciju „Ekspresno“. Ako želite da podesite program Media Center koristeći više opcija, izaberite stavku „Korisnički definisano podešavanje“.

Otvaranje programa Windows Media Center

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Windows Media Center, a zatim dodirnite stavku Windows Media Center ili kliknite na nju.

Prikaži sve

Neka program Windows Media Center izgleda sjajno na vašem monitoru

 1. Na početnom ekranu programa Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, dodirnite stavku Postavke ili kliknite na nju, dodirnite stavku Opšte ili kliknite na nju, dodirnite stavku Podešavanje programa Windows Media Center ili kliknite na nju, a zatim dodirnite stavku Konfigurisanje televizora ili monitora ili kliknite na nju.

 2. Odaberite postavke ekrana koje želite da promenite, kao što su odnos širine/visine, svetlina ili kontrast.

Podešavanje zvučnika

 1. Na početnom ekranu programa Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, dodirnite stavku Postavke ili kliknite na nju, dodirnite stavku Opšte ili kliknite na nju, dodirnite stavku Podešavanje programa Windows Media Center ili kliknite na nju, a zatim dodirnite stavku Podešavanje zvučnika ili kliknite na nju.

 2. Odaberite konfiguraciju zvučnika, a zatim na računaru pokrenite reprodukciju zvuka zvona da biste testirali zvučnike. Pažljivo oslušnite da li svi zvučnici emituju zvuk da biste se uverili da primaju signal.

Napomene

 • Ako ne čujete nikakav zvuk iz zvučnika, proverite da li ste pravilno priključili sve kablove i da li ste pojačali zvuk na oba zvučnika i na računaru.

 • Ako je računar povezan sa televizorom, možda grafička kartica ili tip kabla koji koristite ne podržava audio signale. Možda ćete morati da direktno povežete zvučnu karticu u računaru sa zvučnicima.

Podešavanje TV signala

Ako imate kompatibilan TV tjuner, možete da povežete TV signal sa računarom i da snimate TV sadržaj uživo.

 • Na početnom ekranu programa Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, dodirnite stavku Postavke ili kliknite na nju, dodirnite stavku Opšte ili kliknite na nju, dodirnite stavku Podešavanje programa Windows Media Center ili kliknite na nju, a zatim dodirnite stavku Podešavanje TV signala ili kliknite na nju.

Uverite se da se vaše emisije snimaju

Evo nekih postupaka koje možete da preduzmete da biste se uverili da se snimanje vaših emisija uspešno odvija.

 • Odredite prioritete snimanja. Media Center će na osnovu podešenih prioriteta odrediti koje će emisije snimati kada se preklapaju vremena emitovanja. Ako se vremena emitovanja emisija koje želite da snimite često preklapaju, možete da nabavite dodatan TV tjuner kako bi vaš računar istovremeno snimao dva TV programa na različitim kanalima. Evo kako možete da podesite prioritete:

  1. Na početnom ekranu programa Windows Media Center otvorite stavku TV.

  2. Dodirnite stavku Snimljene TV emisije ili kliknite na nju, dodirnite stavku Prikaži planirana snimanja ili kliknite na nju, dodirnite stavku Serije ili kliknite na nju, a zatim i stavku Promena prioriteta.

  3. Koristeći strelicu nagore ili strelicu nadole, premeštajte planiranu seriju gore ili dole na listi prioriteta sa serijama.

  4. Dodirnite stavku Gotovo ili kliknite na nju.

  Napomena

  • Kada isplanirate snimanje nove serije, ona se automatski smešta na kraj liste i dodeljuje joj se najniži prioritet, pa bi trebalo da je pomerite naviše u listi prioriteta ako vam je bitna.

 • Uverite se da imate dovoljno prostora na disk jedinici. Morate da imate dovoljno prostora na disk jedinici računara da biste sačuvali snimljene programe. Ako nemate dovoljno prostora, nećete moći da snimite sve željene emisije. Da biste oslobodili prostor, možete da izbrišete emisije koje ste ranije snimili, dodate novi skladišni prostor (kao što je spoljna disk jedinica) ili da povećate količinu prostora koja je namenjena programu Media Center. Evo kako:

  1. Na početnom ekranu programa Windows Media Center otvorite stavku Zadaci, dodirnite stavku Postavke ili kliknite na nju, dodirnite stavku TV ili kliknite na nju, dodirnite stavku Snimač ili kliknite na nju, dodirnite stavku Skladište snimača ili kliknite na nju, a zatim u okviru stavke Maksimalno ograničenje TV sadržaja dodirnite dugme plus (+) ili minus (-) ili kliknite na njega da biste povećali ili smanjili veličinu prostora na disk jedinici koji je namenjen čuvanju snimljenih TV emisija.

  2. Dodirnite stavku Sačuvaj ili kliknite na nju.

   Napomena

   • Media Center može da pristupi većem broju disk jedinica na kojima su sačuvane snimljene TV emisije, ali može da ih sačuva samo na disk jedinici koja je naznačena u odeljku Skladište snimača.

 • Uverite se da postoji dostupan TV signal. Ako nemate TV signal u programu Media Center, proverite sledeće stvari:

  • Da li su svi kablovi priključeni

  • Da li funkcioniše TV signal koji emituje vaš dobavljač (obratite se dobavljaču)

  • Da li vaš TV tjuner radi (nabavite najnoviji upravljački program)

  Takođe možete da pokušate da ponovo pokrenete računar.

 • Uverite se da ste uključili računar ili da je baterija vašeg laptop računara potpuno napunjena. Media Center može da snimi emisiju kada je računar u režimu spavanja ili hibernacije, ali ne može da obavi snimanje ako je računar isključen.

 • Proverite istoriju snimanja da biste videli zašto emisija nije snimljena. Evo kako:

  1. Na početnom ekranu programa Windows Media Center pomerite se do stavke TV, dodirnite stavku Snimljeni TV sadržaj ili kliknite na nju, dodirnite stavku Prikaži planirano ili kliknite na nju, a zatim dodirnite stavku Istorija ili kliknite na nju.

  2. Dodirnite ili kliknite na jednu od stavki Sortiraj po datumu, Sortiraj po statusu ili Sortiraj po naslovu da biste organizovali listu.

   Status svake emisije je naveden pored naslova.

   Dodirnite naslov emisije ili kliknite na njega da biste prikazali više detalja o statusu snimanja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?