Početni koraci u usluzi OneDrive

Obuka za Windows: stranica 11 od 11

Jedno mesto za sve do čega vam je stalo

Ako koristite Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, lako možete da sačuvate datoteke u usluzi OneDrive i da im pristupate sa bilo kog uređaja, na primer, sa računara, tablet uređaja ili telefona.

OneDrive je besplatno skladište na mreži koje dobijate sa Microsoft nalogom. Ono je kao dodatni čvrsti disk koji vam je dostupan na svakom uređaju koji koristite. Više ne morate da šaljete datoteke sami sebi u e-porukama niti da nosite (i možda izgubite) USB fleš disk. Umesto toga, bilo da koristite laptop i radite na prezentaciji, gledate slike sa poslednjeg porodičnog odmora na tablet računaru ili kontrolišete listu za kupovinu na telefonu, možete da pristupite svojim datotekama u usluzi OneDrive.

Prvi koraci su jednostavni u usluzi OneDrive. Datoteke koje su već na vašem računaru možete da dodate u OneDrive tako što ćete ih kopirati ili premestiti sa računara. Kada čuvate nove datoteke, imate mogućnost da ih sačuvate u usluzi OneDrive kako biste mogli da im pristupate sa svih uređaja i da ih delite sa drugima. Osim toga, ako vaš računar ima ugrađenu kameru, fotografije koje ste snimili kamerom možete automatski da čuvate u usluzi OneDrive kako biste uvek imali rezervnu kopiju.

Dodavanje datoteka u OneDrive

Postoji nekoliko načina da smestite postojeće datoteke u OneDrive. Prvo treba da odlučite da li želite da zadržite originalne primerke na računaru, a da kopije smestite u OneDrive, li želite da ih isečete i premestite sa računara u OneDrive.

Kopiranje datoteka u OneDrive uz pomoć OneDrive aplikacije

1. korak

Na početnom ekranu, dodirnite pločicu OneDrive ili kliknite na nju da biste otvorili aplikaciju OneDrive.

Otvorite aplikaciju OneDrive.

2. korak

Dodirnite fascikle ili kliknite na njih da biste došli do lokacije u usluzi OneDrive u koju želite da dodate fascikle.

Otvorite lokaciju u usluzi OneDrive

3. korak

Brzo prevucite prstom nadole od vrha ekrana ili nagore od dna ekrana ili kliknite desnim tasterom miša da biste otvorili komande aplikacije, a zatim izaberite stavku Dodaj datoteke.

Dodavanje datoteka

4. korak

Potražite datoteke koje želite da otpremite, dodirnite ih ili kliknite na njih da biste iz izabrali, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Kopiraj u OneDrive.

Kopiranje datoteka

Premeštanje datoteka u OneDrive uz pomoć OneDrive aplikacije

Kada premeštate datoteke, vi ih uklanjate sa računara i dodajete u OneDrive.

 1. Dodirnite strelicu pored pločice OneDrive ili kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Ovaj računar.

 2. Pronađite datoteke koje želite da premestite, a zatim brzo prevucite prstom preko njih ili kliknite desnim tasterom miša na njih da biste ih izabrali.

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Iseci.

 4. Dodirnite strelicu pored stavke Ovaj računar i izaberite opciju OneDrive da biste potražili datoteku u usluzi OneDrive.

 5. Brzo prevucite prstom nadole od vrha ekrana ili nagore od dna ekrana ili kliknite desnim tasterom miša da biste otvorili komande aplikacije, a zatim izaberite stavku Nalepi.

Premeštanje datoteka u OneDrive u programu „Istraživač datoteka“

Kada premeštate datoteke, vi ih uklanjate sa računara i dodajete u OneDrive. Prevucite datoteke sa liste datoteka u desnom oknu u uslugu OneDrive u levom oknu.

Prevlačenje datoteke u OneDrive u programu „Istraživač datoteka“

Čuvanje datoteka u usluzi OneDrive iz aplikacija

Datoteke iz svojih aplikacija možete da čuvate direktno u usluzi OneDrive. Imaćete mogućnost da sačuvate datoteke u usluzi OneDrive, ili na drugim lokacijama uključujući računar. Dodirnite strelicu u gornjem desnom uglu ili kliknite na nju da biste promenili lokaciju za čuvanje u OneDrive (ukoliko nije već postavljena).

Odaberite opciju OneDrive

Zatim odaberite fasciklu u usluzi OneDrive u kojoj želite da sačuvate datoteku, unesite ime datoteke, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

Čuvanje datoteka u usluzi OneDrive iz aplikacija na radnoj površini

Ako koristite aplikacije na radnoj površini kao što su Microsoft Office Word ili „Bojanka“, takođe ćete moći da sačuvate datoteke direktno u usluzi OneDrive. U okviru aplikacije koju koristite, kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim u levom oknu dodirnite ili mišem izaberite stavku OneDrive.

Odaberite opciju OneDrive

Odaberite fasciklu u usluzi OneDrive u kojoj želite da sačuvate datoteku, unesite ime datoteke, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

Automatsko čuvanje u usluzi OneDrive

Na većini računara, OneDrive je preporučena lokacija koja se pojavljuje kada čuvate Microsoft Office datoteke (kao što su Word dokumenti i Excel radni listovi), datoteke u PDF formatu i drugi dokumenti. Osim toga, ako vaš računar ima ugrađenu kameru, fotografije koje ste snimili možete automatski da sačuvate direktno u usluzi OneDrive kako biste uvek imali rezervnu kopiju. Da biste bili sigurni da je vaš računar konfigurisan za automatsko čuvanje, proverite postavke za OneDrive.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Ako su u pitanju dokumenti, dodirnite pločicu OneDrive ili kliknite na nju, a zatim uključite opciju Podrazumevano čuvaj dokumente u usluzi OneDrive.

 3. Ako su u pitanju fotografije, dodirnite stavku Snimci kamere, a zatim odaberite opciju Otpremi fotografije dobrog kvaliteta ili opciju Otpremi fotografije najboljeg kvaliteta za kopije u većoj rezoluciji.

Više informacija o bezbednosti datoteka u usluzi OneDrive potražite u temi pomoći The security of your files in OneDrive.

Savet

U usluzi OneDrive dobijate besplatan prostor za skladištenje, ali ako vam nije dovoljan, možete da kupite dodatni prostor. U okviru „Postavke računara“, dodirnite pločicu OneDrive ili kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Kupite još prostora za skladištenje.

Pristup datotekama sa bilo kog mesta

Ako su vaše datoteke u usluzi OneDrive, možete da im pristupate sa bilo kog uređaja, a i ako se nešto desi sa vašim računarom. Možete da posetite veb-lokaciju OneDrive, a možete da koristite i neku od aplikacija za mobilne uređaje za Android, iOS ili Windows Phone.

Veb-lokacija usluge OneDrive

Pristup datotekama dok ste van mreže

Ako koristite Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, možete da dođete do svojih datoteka u usluzi OneDrive čak i kada nemate vezu sa internetom. Ako želite i da otvarate i uređujete datoteke dok niste povezani sa internetom, možete da podesite te datoteke tako da budu dostupne van mreže. Možete da koristite aplikaciju OneDrive ili „Istraživač datoteka“ da biste podesili datoteke tako da budu dostupne van mreže.

Konfigurisanje datoteka tako da budu dostupne van mreže u aplikaciji OneDrive

Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu da biste je izabrali, a zatim izaberite stavku Postavi van mreže. Ako ste zabrinuti zbog zauzimanja velikog prostora na računaru, konfigurišite manji broj datoteke za rad van mreže, a ako postoje datoteke koje više ne morate da koristite van mreže, ponovo ih konfigurišite samo za rad na mreži.

Ako vam prostor na računaru ne predstavlja problem, možete da konfigurišete sav sadržaj u usluzi OneDrive za rad van mreže:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite dugme Opcije ili kliknite na njega, a zatim uključite opciju Pristupi svim datotekama vanmrežno.

Konfigurisanje datoteka tako da budu dostupne van mreže u programu „Istraživač datoteka“

Pritisnite i držite datoteku ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim izaberite opciju Učini dostupnim tokom rada van mreže ili kliknite na nju. Da biste sav sadržaj u usluzi OneDrive konfigurisali za rad van mreže, u levom oknu pritisnite i držite ikonu OneDrive ili kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim izaberite opciju Učini dostupnim tokom rada van mreže.

Deljenje datoteka

Deljenje datoteka u usluzi OneDrive daleko je jednostavnije od konfigurisanja deljenja datoteka u kućnoj mreži i mnogo urednije i efikasnije od slanja datoteke e-porukom ili nošenja na USB fleš disku.

Deljenje datoteka i fascikli iz OneDrive aplikacije

 1. Brzo prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteke ili fascikle da biste ih izabrali.

 2. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Deli.

 3. Da biste obavili deljenje sa određenim pojedincima ili grupama, izaberite opciju Pozovi osobe. Odaberite opciju Preuzmi vezu da biste obavili deljenje sa velikim brojem ljudi koje možda i ne poznajete. Više informacija o deljenju potražite u temi pomoći Kako mogu da delim datoteke i fascikle u usluzi OneDrive?

Potrebna vam je dodatna pomoć?


Obratite se podršci