Prvi koraci u programu Windows Media Player

Program Windows Media Player možete koristiti da biste reprodukovali datoteke digitalnih medija, organizovali kolekcije digitalnih medija, narezali (kreirali) CD sa omiljenom muzikom, ripovali (kopirali) muziku sa CD-ova i sinhronizovali datoteke medija na prenosni uređaj.

Otvorite program Windows Media Player:

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu, unesite termin Windows Media Player, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.

Tri načina reprodukcije

  • Biblioteka programa Player. Pomoću biblioteke programa Player možete prikazati i organizovati kolekcije digitalnih medija. Sa leve strane možete izabrati kategoriju kao što je „Muzika“, „Slike“ ili „Video zapisi“ da biste ih prikazali u oknu sa detaljima. Na primer, da biste videli svu svoju muziku organizovanu po žanrovima, dodirnite dvaput kategoriju Muzika ili dvaput kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Žanr. Stavke iz okna sa detaljima možete prevući u okno liste sa desne strane da biste kreirali spiskove numera, narezali CD-ove ili DVD-ove, odnosno izvršili sinhronizaciju sa uređajima, kao što su prenosivi muzički plejeri. Dok se krećete između prikaza u biblioteci programa Player, možete koristiti dugmad „Nazad“ i „Napred“ u gornjem levom uglu programa Player da biste ponovili korake.

  • Režim „Reprodukuje se“. U ovom režimu možete da prikažete DVD-ove i video zapise ili da vidite muziku koja se trenutno reprodukuje. Možete odlučiti da prikažete samo stavku koja se trenutno reprodukuje ili možete brzo prevući prstom preko stavke „Player“ ili kliknuti desnim tasterom miša na nju, a zatim kliknuti na dugme Prikaži listu da biste videli dostupne stavke.

  • Sa trake zadataka. Player možete kontrolisati i kada je umanjen. Trenutnu stavku možete reprodukovati ili je pauzirati, preći na i vratiti se na prethodnu, pomoću kontrola u pregledu sličica. Pregled sličica se pojavljuje kada pritisnete i držite ili postavite pokazivač miša na ikonu „Windows Media Player“ na traci zadataka.

Iz biblioteke programa Player možete preći u režim „Reprodukuje se“ tako što ćete dodirnuti dugme Prebacivanje u režim „Reprodukuje se“ u donjem desnom uglu programa Player ili kliknuti na njega. Da biste se vratili u režim „Biblioteka programa Player“, dodirnite dugme Prebacivanje na biblioteku ili kliknite na njega u gornjem desnom uglu programa.

Ripovanje CD-ova radi kreiranja digitalnih muzičkih datoteka

Muziku možete dodati u biblioteku programa Player pomoću CD disk jedinice računara da biste iskopirali CD-ove i uskladištili ih na svom računaru kao digitalne datoteke. Ovo je poznato kao ripovanje. Više informacija potražite u članku Ripovanje i narezivanje CD-ova.

Korišćenje kartica za dovršavanje ključnih zadataka

Kartice u gornjem desnom delu programa Player otvaraju okno spiska u biblioteci programa Player tako da možete da izvršavate radnje kao što su kreiranje spiskova vaših omiljenih numera, narezivanje prilagođenih spiskova pesama na CD ili sinhronizovanje spiskova numera sa prenosivim muzičkim plejerom.

Da biste počeli sa radom, dodirnite ili izaberite karticu:

  • Reprodukcija. Spisak prikazuje stavke koje se trenutno reprodukuju i stavke koje ste izabrali da se reprodukuju u biblioteci programa Player. Na primer, ako ste za reprodukciju izabrali određeni album, ceo album će se pojaviti na kartici „Reprodukcija“. Karticu „Reprodukcija“ možete koristiti da biste kreirali i sačuvali prilagođene spiskove numera.

  • Narezivanje. Stavke možete prevući sa okna sa detaljima na spisak i narezati audio CD-ove, CD-ove sa podacima i DVD-ove. Više informacija potražite u članku Ripovanje i narezivanje CD-ova

  • Sinhronizacija. Program Player možete da koristite za sinhronizaciju muzike, video zapisa i slika sa velikim brojem prenosnih uređaja, uključujući prenosive muzičke plejere, kartice za skladištenje i neke telefone. Povežite podržani uređaj sa računarom i program Player će izabrati onaj metod sinhronizacije (automatski ili ručni) koji je najpogodniji za vaš uređaj. Više informacija potražite u članku Podešavanje uređaja za sinhronizaciju u programu Windows Media Player.

Potrebna vam je dodatna pomoć?