Problemi sa funkcijom HomeGroup u operativnom sistemu Windows

Ovaj članak je napisan tako da vam pomogne da ustanovite i rešite probleme sa funkcijom HomeGroup u operativnom sistemu Windows. Prvo pokušajte da pokrenete program za rešavanje problema sa funkcijom HomeGroup.

Pokretanje programa za rešavanje problema sa funkcijom HomeGroup

 1. Otvorite alatku za rešavanje problema sa funkcijom „HomeGroup“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore, a zatim kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin rešavanje problema u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Rešavanje problema ili kliknuti na nju. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža i Internet, a zatim dodirnite ili izaberite stavku HomeGroup. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 2. Kliknite na dugme Dalje, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Ako pokretanje programa za rešavanje problema ne otkloni problem, pogledajte sledeće odeljke za informacije o određenom problemu koji imate.

Prikaži sve

Ne mogu da kreiram matičnu grupu, da joj se pridružim ili je koristim

Matična grupa se obično pravi automatski kad na računar instalirate Windows 8, Windows RT ili Windows 7. Ako matična grupa već postoji, samo treba da joj se pridružite.

Postoji nekoliko problema koji vas mogu sprečiti da kreirate matičnu grupu, da joj se pridružite ili je koristite. Potražite problem i odgovarajuće rešenje u sledećoj tabeli.

Problem
Moguća rešenja

Možda imate operativni sistem Windows koji ograničava upotrebu matične grupe.

HomeGroup je dostupan u operativnim sistemima Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Možete se pridružiti matičnoj grupi na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows RT, ali ne možete kreirati matičnu grupu niti deliti sadržaj sa njom. U operativnim sistemima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete da se pridružite matičnoj grupi, ali ne možete da kreirate novu.

Možda niste povezani sa mrežom ili sa odgovarajućom mrežom.

Da biste se povezali sa mrežom, pratite ove korake:

 • Povežite se sa mrežom tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže). Dodirnite ili izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Poveži se.

Kada se povežete sa mrežom, možete kreirati matičnu grupu ili joj se pridružiti.

Možda je isključeno „Pronalaženje uređaja i sadržaja“.

Da biste ga uključili, uradite ovo:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Prvo dodirnite ili izaberite stavku Mreža pa stavku Veze, a zatim dodirnite ili izaberite svoju mrežnu vezu.

 3. Uključite opciju Pronađi uređaje i sadržaj.

Datum i vreme su možda netačni.

Uverite se da su na svim računarima tačni datum i vreme. Uradite ovo da biste promenili datum ili vreme:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite datum i vreme, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavke.

 3. Na listi rezultata dodirnite ili izaberite stavku Datum i vreme.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Promena postavki računara. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Dva ili više računara na mreži možda imaju isto ime.

Svaki računar u matičnoj grupi mora imati jedinstveno ime. Da biste proverili ime računara, pratite ove korake na svakom računaru u matičnoj grupi:

 • Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Sistem ili kliknuti na nju.

  Ime računara je navedeno u okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe.

Ostali računari u matičnoj grupi možda nisu kod kuće, možda su napustili matičnu grupu ili su isključeni, u stanju spavanja odnosno hibernacije.

Informacije o promeni opcija uštede energije potražite u članku Planovi napajanja: najčešća pitanja.

Otkrivanje mreže je možda isključeno.

Da biste uključili otkrivanje mreže, izvršite sledeće korake:

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin više opcija za deljenje, a zatim dodirnuti stavku Upravljaj naprednim postavkama deljenja ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ševron Ikona ševrona ili kliknite na njega da biste razvili mrežni profil Privatno .
 3. Dodirnite ili kliknite na dugme Uključi otkrivanje mreže, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Sačuvaj promene. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

Administrator sistema je možda isključio HomeGroup.

Ako ste povezani sa domenskom mrežom, administrator sistema je možda u potpunosti isključio HomeGroup. U tom slučaju nećete moći da se pridružite matičnoj grupi.

Neke obavezne usluge možda nisu pokrenute.

Usluge Grupisanje umrežavanja ravnopravnih uređaja i Dobavljač funkcije HomeGroup moraju biti pokrenute. Evo kako to možete proveriti:

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Kontrolna tabla u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Kontrolna tabla ili kliknuti na nju.

 2. U polje za pretragu na kontrolnoj tabli unesite Administrativne alatke, a zatim dvaput dodirnite stavku Usluge ili dvaput kliknite na nju. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor. .

 3. U koloni Status, pored usluga grupisanja umrežavanja ravnopravnih uređaja i dobavljača funkcije HomeGroup, trebalo bi da vidite reč Pokrenuto. Ako ne vidite ovo, dvaput dodirnite ime usluge ili dvaput kliknite na njega, dodirnite ili izaberite stavku Početak, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Napomena

 • Ako ne možete da pokrenete ove usluge, pokrenite program za rešavanje problema sa funkcijom HomeGroup pomoću veze na vrhu ovog članka.

IPv6 je možda onemogućen.

Vaša mrežna veza mora da ima omogućen IPv6 da bi se kreirala matična grupa ili da biste joj se pridružili. Da biste omogućili IPv6, pokrenite program za rešavanje problema sa funkcijom HomeGroup pomoću veze na vrhu ovog članka.

Možda je oštećena datoteka idstore.sst umrežavanja ravnopravnih uređaja.

Ako vidite poruku „Windows ne može da podesi matičnu grupu na ovom računaru. Kôd greške 0x80630801.“ i ne možete da pokrenete uslugu grupisanja Peer umrežavanja pomoću procedure u odeljku „Neke od obaveznih usluga možda nisu pokrenute“, evo šta da uradite kako biste uklonili oštećenu datoteku:

Napomena

 • Sledeći koraci su namenjeni samo naprednim korisnicima.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite komandna linija.

 3. Na listi rezultata kliknite i zadržite ili kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija,a zatim dodirnite ili izaberite stavku Pokreni kao administrator. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 4. Izbrišite datoteku idstore.sset koja se nalazi u fascikli \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking na sistemskoj disk jedinici (na primer, na disk jedinici C).

 5. Ponovo pokrenite računar, a zatim pokušajte da se pridružite matičnoj grupi.

Računar već pripada matičnoj grupi.

Istovremeno možete biti član samo jedne matične grupe. Ako želite da se pridružite drugoj matičnoj grupi, prvo napustite onu kojoj računar trenutno pripada.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku HomeGroup, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Napusti.

Možda postoji problem sa mrežom.

Pokušajte da pokrenete program za rešavanje problema sa mrežom:

 • Otvorite „Alatku za rešavanje problema sa mrežom“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Identifikuj i reši, a zatim dodirnuti stavku Identifikuj i reši probleme sa mrežom ili kliknuti na nju.

Ostali nepoznati problemi.

Ponekad u rešavanju problema pomaže kad ponovo pokrenete računar ili napustite matičnu grupu pa joj se ponovo prodružite.

Ne mogu da štampam na štampaču matične grupe

Evo nekih razloga zbog kojih možda ne možete da štampate na štampaču matične grupe:

 • Štampač je isključen.

 • Računar sa kojim je štampač povezan je isključen, u stanju spavanja, hibernacije ili je napustio matičnu grupu. Informacije o promeni opcija uštede energije potražite u članku Planovi napajanja: najčešća pitanja.

 • Drugi član iz matične grupe više ne deli štampač.

 • Možda je isključeno „Pronalaženje uređaja i sadržaja“. Više informacija potražite u članku Pronalaženje računara, uređaja i sadržaja na vašoj mreži.

 • Štampač ima vezu koja nije USB veza i mora da se deli pomoću opcije „Uređaji i štampači“ na kontrolnoj tabli.

 • Instaliran je neispravan upravljački program štampača. Štampači moraju da koriste odgovarajući upravljački program za tip računara sa kojim su povezani (zasnovani na x86 ili x64 procesorima). Mnogi upravljački programi štampača mogu se preuzeti automatski iz usluge Windows Update. Upravljački programi su dostupni i na veb lokaciji proizvođača štampača. Više informacija potražite u članku Instaliranje štampača.

Ako i dalje ne možete da pronađete štampač u matičnoj grupi ili da štampate na njemu, možda postoji problem sa mrežom. Pokušajte da pokrenete program za rešavanje problema sa mrežom:

 • Otvorite „Alatku za rešavanje problema sa mrežom“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomerajući pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Identifikuj i reši, a zatim dodirnuti stavku Identifikuj i reši probleme sa mrežom ili kliknuti na nju.

Ponekad pomaže da dođete do štampača u matičnoj grupi kad ponovo pokrenete računar ili napustite matičnu grupu pa joj se ponovo pridružite.

Ne mogu da izbrišem matičnu grupu

Matične grupe se ne mogu izbrisati, ali možete ih ukloniti tako što ćete ukloniti sve računare koji joj pripadaju. Evo kako se napušta matična grupa:

 1. Otvorite funkciju „HomeGroup“ tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), dodirnuti stavku Promena postavki računara ili kliknuti na nju, dodirnuti stavku Mreža ili kliknuti na nju, a zatim dodirnuti stavku HomeGroup ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili kliknite na dugme Napusti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?