Kako da kupite aplikacije za decu

Ako vaše dete koristi sopstveni Microsoft nalog za prijavljivanje na Windows, sa njegovim nalogom verovatno nije povezan nijedan način plaćanja pomoću koga bi moglo da kupuje aplikacije u Windows prodavnici. Ako se u Windows prodavnicu prijavite pomoću svog naloga, možete da kupujete aplikacije za dete ili da mu instalirate aplikacije koje već imate.

Možete i da kupite poklon-karticu Windows prodavnice koju dete može da iskoristi pomoću svog naloga u Windows prodavnici. Dodatne informacije o poklon-karticama Windows prodavnice potražite na veb lokaciji Microsoft naloga.

Napomena

 • Dostupnost poklon-kartica zavisi od prodavca i razlikuje se po zemlji ili regionu.

Kupovina aplikacije za dete pomoću sopstvenog naloga

 1. Neka se dete prijavi na Windows pomoću svog Microsoft naloga.

 2. Na početnom ekranu dodirnite stavku Prodavnica ili kliknite na nju da biste otvorili Windows prodavnicu.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moj nalog.

 4. Dodirnite dugme Odjavi se ili kliknite na njega da biste odjavili dete iz Windows prodavnice.

 5. Dodirnite dugme Prijavi se ili kliknite na njega i prijavite se u Windows prodavnicu pomoću svog Microsoft naloga.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku Početak.

 7. Potražite aplikacije koje želite da kupite, a zatim dodirnite dugme Kupi ili kliknite na njega.

 8. Kada kupite aplikacije za dete, vratite se na stavku Moj nalog i odjavite se iz Windows prodavnice da dete ne bi moglo da kupuje aplikacije pomoću vašeg naloga.

Instaliranje aplikacije koju već imate

 1. Neka se dete prijavi na Windows pomoću svog Microsoft naloga.

 2. Na početnom ekranu dodirnite stavku Prodavnica ili kliknite na nju da biste otvorili Windows prodavnicu.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moj nalog.

 4. Dodirnite dugme Odjavi se ili kliknite na njega da biste odjavili dete iz Windows prodavnice.

 5. Dodirnite dugme Prijavi se ili kliknite na njega i prijavite se u Windows prodavnicu pomoću svog Microsoft naloga.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku Nalog, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Moje aplikacije.

 7. Brzo prevucite prstom nadole preko aplikacija koje želite da instalirate, a zatim dodirnite dugme Instaliraj. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom na aplikacije koje želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme Instaliraj.)

 8. Kada instalirate aplikacije za dete, vratite se na stavku Moj nalog i odjavite se iz Windows prodavnice da dete ne bi moglo da kupuje aplikacije pomoću vašeg naloga.

Napomene

Potrebna vam je dodatna pomoć?