Povezivanje drugog monitora ili projektora

Dva monitora, od kojih jedan prikazuje početni ekran a drugi dve otvorene aplikacije

Ako imate drugi ekran, lakše ćete istovremeno videti više otvorenih aplikacija. Možete i da povežete projektor pa će svi u sobi moći da vide vaš ekran.

Većinu monitora i projektora povezujete pomoću DVI, VGA ili HDMI kablova. (Neki uređaji se mogu čak i bežično povezati. Više informacija potražite u članku Projektovanje na bežični ekran pomoću Miracast standarda.) Računar može da ima bar jedan od ovih portova.
DVI, VGA i HDMI portovi
DVI, VGA i HDMI portovi

Kad povežete monitor ili projektor sa računarom, možete da:

 • Koristite četiri ugla bilo kog ekrana sa mišem ili ivice ekrana osetljivog na dodir da biste otvorili početni ekran, dugmad i nedavno korišćene aplikacije.

 • Na svakom ekranu možete imati više otvorenih prozora u kojima se izvršava po jedna aplikacija.

 • Prilagodite ekrane tako što ćete trake zadataka imati na jednom ili na svim ekranima, a aplikacije premeštati između ekrana.

Prikaži sve

Povezivanje monitora sa računarom

Većinu monitora i projektora priključujete kablovima koji odgovaraju dostupnom DVI, VGA ili HDMI portu na računaru. Ako računar ima samo jedan DVI port koji se već koristi, neki proizvođači računara uključuju prilagođene kablove za monitore koji razdeljuju signal sa jednog DVI porta na dva monitora.

Napomene

 • Stonom računaru potrebna je grafička kartica sa dva DVI, VGA ili HDMI porta.

 • Ako monitor ili projektor ima kabl koji ne odgovara računaru, možete da nabavite adapter za konvertovanje jednog tipa u drugi (na primer, kako bi vam pomogao da priključite DVI monitor na VGA port ili obrnuto).

Povezivanje još jednog monitora sa računarom

 1. Pronađite dostupan video port na računaru.

 2. Priključite odgovarajući kabl sa drugog monitora na taj port.

  Windows bi trebalo da automatski prepozna i instalira monitor.

Povezivanje projektora sa računarom

Za žične veze, priključite kabl projektora sa VGA, DVI ili HDMI portom. U većini slučajeva, Windows automatski prepozna i instalira projektor.

Takođe možete da povežete bežični projektor kada ga Windows otkrije u blizini. Više informacija o povezivanju Miracast bežičnog projektora potražite u članku Projektovanje na bežični ekran pomoću Miracast standarda.

Povezivanje sa bežičnim projektorom

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projektuj, a zatim Dodaj bežični ekran.

 3. Sa liste pronađenih uređaja odaberite projektor i pratite uputstva na ekranu.

Podešavanje onoga što se prikazuje na ekranu

Kad priključite drugi monitor ili se povežete sa projektorom, možete da odaberete opcije ekrana.

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite stavku Uređaji.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Uređaji.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Projektuj, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Samo ekran računara. Sve ćete videti samo na računaru. (Kad ste povezani sa bežičnim projektorom, ova opcija se menja u Prekini vezu.)

  • Duplirano. Videćete isto na oba ekrana.

  • Prošireno. Sve će biti rašireno preko oba ekrana i moći ćete da prevlačite stavke s jednog na drugi.

  • Samo drugi ekran. Sve ćete videti na povezanom ekranu. Drugi ekran će biti prazan.

Korišćenje traka zadataka na svim ekranima

Kada drugi monitor ili projektor podesite po želji, možete da postavite traku zadataka na svaki ekran radne površine da biste olakšali prebacivanje između aplikacija i datoteka. Možete da postavite trake zadataka na sve ekrane koji prikazuju radnu površinu i da promenite dugmad koja se pojavljuju na njima.

Ako koristite miš, traku zadataka možete da postavite na početni ekran ili u aplikacije iz Windows prodavnice i tako što ćete pomeriti pokazivač miša na dno ekrana. (Probajte da pomerite pokazivač miša toliko daleko ispod ekrana da on nestane.) Traka zadataka će nestati kada pomerite miš sa dna ekrana.

Postavljanje traka zadataka na radnu površinu

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Pretraga (ili, ako koristite miš, postavite pokazivač miša u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole i izaberite opciju Pretraga), a zatim u polje za pretragu unesite Traka zadataka i kretanje.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Traka zadataka i kretanje.

 3. U okviru Više prikaza izaberite stavku Prikaži traku zadataka na svim prikazima i izaberite željene opcije.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Premeštanje aplikacija na ekranima

Aplikacije možete da premeštate s jednog ekrana na drugi i u okviru svakog ekrana.

Kada pritisnete taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+strelicu nalevo ili taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+strelicu nadesno, pomeraćete aplikacije po ekranu. Kada pritisnete taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Shift+strelicu nalevo ili taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Shift+strelicu nadesno, pomeraćete aplikacije sa ekrana na ekran.

Ako koristite miš, možete i da uhvatite naslovnu traku i premestite aplikaciju gde želite. Da biste videli naslovnu traku u aplikaciji iz Windows prodavnice, pomerite miš na vrh aplikacije.

Kontrolisanje ponašanja pokazivača kad jedan monitor ima ekran osetljiv na dodir a drugi nema

Ako su na računar spojeni i ekran osetljiv na dodir i monitor koji nije osetljiv na dodir, možda ćete morati da promenite postavke pokazivača.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Pretraga (ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole i izaberite stavku Pretraga), unesite Postavke tableta, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Postavke tableta.

 2. Dodirnite dugme Instalacija. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Ako vam bude ponuđeno da birate, dodirnite ili izaberite stavku Unos dodirom pratite uputstva na ekranu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?