Kako da upravljate obaveštenjima za aplikacije „Pošta“, „Kalendar“ i „Osobe“

Postoji mnogo načina da vidite novopristigle e-poruke, poruke, događaje u kalendaru, ispravke statusa i tvitove. Obaveštenja se nalaze u gornjem desnom uglu, ispravke brzog statusa i detaljnog statusa na zaključanom ekranu, a pločice na početnom ekranu. U nastavku možete da saznate kako možete da prilagodite način na koji se prikazuju obaveštenja.

Prikaži sve

Obaveštenja (gornji desni ugao)

Obaveštenja se prikazuju u gornjem desnom uglu i izgledaju ovako:

Obaveštenje za događaj u kalendaru

Postupak promene obaveštenja koja se prikazuju ovde

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Izaberite opciju Promena postavki računara, izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim izaberite Obaveštenja.

 3. U okviru Pokaži obaveštenja za ove aplikacije, podesite aplikacije koje želite na režim Uključeno ili Isključeno.

Privremeno skrivanje obaveštenja u ovoj oblasti

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite opciju Promena postavki računara ili kliknite na nju, izaberite stavku Pretraga i aplikacije, a zatim izaberite Obaveštenja.

 3. Uključite opciju Period bez obaveštenja i odaberite koliko dugo želite da se obaveštenja ne prikazuju.

 4. Ako želite ponovo da ih uključite pre isteka vremena, isključite opciju Period bez obaveštenja.

Postupak promene obaveštenja za određeni nalog

Aplikacija „Pošta“ vam omogućava da upravljate obaveštenjima za svaki nalog posebno. Evo kako:

 1. Na početnom ekranu izaberite stavku Pošta.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi.

 4. Izaberite nalog za koji želite da promenite obaveštenja.

 5. U okviru stavke Prikaz obaveštenja e-poštom izaberite željenu opciju.

Ispravke brzog i detaljnog statusa na zaključanom ekranu

Brze ispravke kao i ispravke o detaljima statusa su veoma korisne ako želite brzo da vidite sledeći događaj ili da proverite e-poštu, a pojavljuju se prilikom zaključavanja računara.

Postupak promene prikaza ispravki brzog statusa na zaključanom ekranu za aplikacije „Pošta“ i „Kalendar“

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite Zaključani ekran.

  • Da biste videli brzi status, u okviru Aplikacije za zaključavanje ekrana, dodirnite dugme sa znakom plus ili kliknite na njega dugme sa znakom plus, a zatim dodirnite ikonu aplikacije ili kliknite na nju. Takođe, na taj način omogućavate pokretanje aplikacija u pozadini, tako da možete biti sigurni da će se sinhronizovati onoliko često koliko to želite.
  • Da biste uklonili aplikaciju sa zaključanog ekrana, dodirnite ikonu aplikacije ili kliknite na nju, a zatim izaberite opciju Ne prikazuj brzi status ovde ili odaberite drugu aplikaciju.

Postupak promene detalja događaja sa kalendara na zaključanom ekranu

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Izaberite stavku Promena postavki računara, a zatim izaberite Uređaji.

 3. Izaberite stavku Zaključavanje ekrana i u okviru Odaberite aplikaciju za prikaz detaljnog statusa, uradite sledeće:

  • Da biste videli detaljni status, dodirnite znak plus ili kliknite na njega ikona sa znakom plus, a zatim dodirnite ikonu kalendara ili kliknite na nju Ikona kalendara.
  • Da biste uklonili aplikaciju sa zaključanog ekrana, dodirnite ikonu aplikacije ili kliknite na nju, a zatim izaberite opciju Ne prikazuj brzi status ovde ili odaberite drugu aplikaciju.

Pločice na početnom ekranu

Sadržaj nekih aplikacija može biti istaknut tako što će se prikazati na početnom ekranu. To važi za aplikacije „Pošta“, „Kalendar“, i „Osobe“, kao i za mnoge druge. Ovim pločicama možete promeniti i veličinu, na primer, uvećati ih da biste videli više ispravki na početnom ekranu.

Postupak promene načina ažuriranja aplikacija na početnom ekranu

 1. Brzo prevucite prstom nadole na pločici ili na slici osobe. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša.

 2. Možete da izvršite sledeće promene:

  • Uključite aktivnu pločicu ili je isključite.

  • Dodirnite ili izaberite stavku Promena veličine da biste povećali pločicu (za više detalja) ili je smanjili (za manje detalja).

Kačenje stavki na početni ekran

Kada zakačite stavku na početni ekran, možete dobiti određene ispravke za tu stavku. Na primer, možete da izaberete bilo koga iz aplikacije „Osobe“ ili bilo koju fasciklu iz aplikacije „Pošta“, nakon čega će se pojavljivati nove ispravke i poruke.

 1. Otvorite aplikaciju.

 2. Izaberite ono što želite da zakačite na početni ekran.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili izaberite opciju Zakači na početni ekran, ako želite promenite ime, a zatim izaberite Zakači na početni ekran.

Promena veličine pločice na početnom ekranu

 1. Pritisnite i držite pločicu kojoj želite da promenite veličinu. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša na pločicu.)

 2. Dodirnite dugme Promeni veličinu ili kliknite na njega.

 3. Isprobajte različite veličine pločica dok ne pronađete odgovarajuću.

Potrebna vam je dodatna pomoć?