Kako da prijavite aplikaciju ili pregled korporaciji Microsoft

Ako primetite da aplikacija ili pregled sadrže uvredljiv ili neprikladan sadržaj, odnosno bilo kakav sadržaj za koji mislite da narušava uslove korišćenja Windows prodavnice, obavestite nas o tome.

Napomena

Postupak prijavljivanja aplikacije korporaciji Microsoft zbog kršenja uslova korišćenja Windows prodavnice

  1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

  2. Pronađite aplikaciju, a zatim je dodirnite ili kliknite na nju.

  3. Pomerite se do odeljka „Detalji“ na stranici opisa aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Prijavi ovu aplikaciju zbog kršenja uslova korišćenja prodavnice.

  4. Sledite uputstva za prijavljivanje aplikacije, navedite sve detalje o tome zbog kojih je prijavljujete, a zatim dodirnite dugme Prosledi ili kliknite na njega.

Postupak prijavljivanja pregleda aplikacije korporaciji Microsoft zbog kršenja uslova korišćenja Windows prodavnice

  1. Na početnom ekranu dodirnite ili izaberite pločicu Prodavnica da biste otvorili uslugu Windows prodavnica.

  2. Pronađite aplikaciju, a zatim je dodirnite ili kliknite na nju.

  3. Dodirnite ili izaberite stavku Ocene i pregledi, a zatim potražite pregled koji krši uslove korišćenja prodavnice.

  4. Dodirnite ili izaberite stavku Prijavi ovaj pregled, a zatim izaberite razlog za prijavljivanje pregleda.

Potrebna vam je dodatna pomoć?