Kako štampati

Postoji nekoliko različitih načina za štampanje, u zavisnosti od tipa aplikacije koji koristite. Za većinu aplikacija ćete za štampanje koristiti dugme „Uređaji“. Ukoliko koristite aplikaciju radne površine, koristićete opcije štampanja koje su ugrađene u tu aplikaciju.

Štampanje

 1. Otvorite stavku koju želite da štampate.

 2. Izvršite brzo prevlačenje sa desne stane ekrana, izaberite stavku Uređaji, a zatim dodirnite dugme Odštampaj. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite ga nadole, a zatim izaberite stavku Uređaji i kliknite na dugme Odštampaj).

  Ako primite poruku Ova aplikacija ne može da štampa, aplikacija koju koristite ne podržava štampanje.

 3. Odaberite štampač sa liste.

  U oknu za pregled ćete videti pregled onoga što štampate, kao i broj kopija i položaj stranice.

  Ako ne možete da pronađete štampač koji želite, možete da ga dodate. Više informacija potražite u članku Instalacija štampača.

 4. Da biste videli šta još možete da uradite, dodirnite opciju Dodatne postavke ili kliknite na nju.

  Opcije se u okviru stavke Još postavki razlikuju za svaki štampač, ali obično možete promeniti tip papira, raspored na stranici, orijentaciju štampanja i druge izlazne postavke. Opcije koje vidite je dostupnim učinio proizvođač štampača.

 5. Kada budete zadovoljni postavkama, dodirnite dugme Odštampaj ili kliknite na njega.

Štampanje iz aplikacija radne površine

Svaka aplikacija radne površine određuje kako ćete štampati iz nje, te se način štampanja razlikuje od aplikacije do aplikacije. Evo nekih najuobičajnijih načina za štampanje iz aplikacija radne površine:

 • Pogledajte meni „Datoteka“. Uobičajeno je da se opcija štampanja nalazi u meniju „Datoteka“ aplikacije.

 • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Tako se može pojaviti dijalog „Štampanje“ aplikacije.

 • Potražite ikonu štampanja ili dugme za štampanje. Proizvođači aplikacija obično stavljaju ikonu štampanja ili dugme za štampanje negde na ekran. Oni se uobičajeno nalaze na traci sa alatkama koja je smeštena na vrhu ili dnu aplikacije.

Ako nijedan od ovih načina ne radi, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz aplikaciju ili posetite lokaciju pomoći ili podrške za aplikacije da biste saznali kako da štampate.

Potrebna vam je dodatna pomoć?