Vraćanje datoteka ili fascikli pomoću istorije datoteka

Pogledajte video o tome kako da vratite prethodne verzije datoteka pomoću istorije datoteka. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite dugme Pomoćni natpisi Dugme „Pomoćni natpisi“ ili kliknite na njega.)

Istorija datoteka redovno pravi rezervne kopije datoteka na računaru u fasciklama „Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“, „Video zapisi“ i „Radna površina“, kao i OneDrive datoteka koje su dostupne van mreže. Vremenom ćete izgraditi kompletnu istoriju datoteka. Ako se originali izgube, oštete ili izbrišu, možete ih vratiti u prethodno stanje. Takođe možete pregledati i vraćati u prethodno stanje različite verzije datoteka. Na primer, ako želite da vratite stariju verziju datoteke (čak i da nije izbrisana ili izgubljena), možete pregledati vremensku osu, izabrati željenu verziju i vratiti je.

Ako još uvek niste podesili disk jedinicu „Istorija datoteka“ i uključili funkciju „Istorija datoteka“, pogledajte članak Podešavanje disk jedinice za istoriju datoteka. Informacije o rešavanju problema, isključujući fascikle i promenu disk jedinica i postavki, potražite u članku Šta ako dođe do problema u funkciji „Istorija datoteka“?

Vraćanje datoteka ili fascikli u prethodno stanje

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Pretraga (ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole i izaberite stavku Pretraga), u polje za pretragu unesite termin vraćanje datoteka u prethodno stanje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Vraćanje datoteka u prethodno stanje pomoću funkcije „Istorija datoteka“.

  2. U polje za pretragu unesite ime datoteke koju tražite ili koristite strelice nalevo i nadesno da biste se kretali kroz različite verzije fascikli i datoteka.

  3. Izaberite stavke koje želite da vratite na originalnu lokaciju, a zatim dodirnite dugme Vrati u prethodno stanje ili kliknite na njega.

    Ako želite da vratite datoteke na neku drugu lokaciju u odnosu na originalnu, pritisnite i držite dugme Vrati u prethodno stanje ili kliknite na njega desnim tasterom miša, dodirnite ili izaberite stavku Vrati na lokaciju, a zatim odaberite novu lokaciju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?