Uvoz fotografija i video zapisa sa fotoaparata, telefona ili DVD-a

Ovo su neki načini na koje možete da uvezete fotografije i video zapise sa telefona, kamere, drugih uređaja ili sa diska.

Prikaži sve

Uvoz sa telefona, fotoaparata ili spoljne disk jedinice

 1. Povežite telefon, fotoaparat, memorijsku karticu sa fotoaparata ili spoljne disk jedinice na računar.

 2. Otvorite aplikaciju „Fotografije“.

 3. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Uvezi.

  Napomena

 5. Dodirnite ili izaberite uređaj sa kojeg želite da uvezete.

 6. Aplikacija automatski traži sve fotografije i video zapise koji nisu uvezeni pre i označava ih. Brzo prevucite nadole na svakoj fotografiji ili video zapisu koji želite da uvezete ili dodirnite i izaberite stavku Izaberi sve.

 7. Dodirnite ili izaberite stavku Uvezi.

Fotografije i video zapisi sačuvani su u fascikli "Slike", u potfascikli koja ima datum za ime (2013-09-10, na primer).

Uvoz sa DVD-a ili CD-a

 1. Ubacite disk u disk jedinicu.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 3. U polje za pretragu unesite istraživač datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istraživač datoteka.

 4. U levom oknu izaberite stavku Ovaj računar da biste proširili listu fascikli i uređaja.

 5. Dodirnite ili izaberite disk jedinicu sa fotografijama i video zapisima.

 6. Pronađite fotografije koje želite da uvezete, izaberite ih, a zatim ih kopirajte u novu fasciklu. Ako biste želeli da ih vidite u aplikaciji „Fotografije“, kopirajte ih u fasciklu „Slike“ na računaru ili u usluzi OneDrive.

Promena šta se dešava kad povežem kameru, telefon, disk ili drugi uređaj

Možete da koristite automatsku reprodukciju da biste utvrdili šta se dešava kad povežete uređaj sa računarom. Na primer, postavite je tako da se aplikacija „Fotografije“ otvori svaki put kad prikopčate memorijsku karticu, a vi možete da izaberete koje fotografije i video zapise želite da uvezete. Možda bude potrebno da uključite kontrolu za prenos multimedijalnog sadržaja za uređaj kako bi automatska reprodukcija mogla da ga pronađe.

 • Postavite osnovne opcije: otvorite postavke računara, dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 • Postavite napredne opcije: otvorite kontrolnu tablu, dodirnite ili izaberite stavku Hardver i zvuk, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Automatska reprodukcija.

Više informacija potražite u članku Automatska reprodukcija: najčešća pitanja.

Automatsko otpremanje fotografija i video zapisa na računar ili OneDrive

Većina uređaja sa bežičnom vezom automatski otprema fotografije i video zapise. Ova lista predlaže vam kako da podesite automatsko otpremanje, ali za više informacija pogledajte veb lokaciju proizvođača uređaja.

 • Windows Phone, IPhone ili Android: Instaliranje aplikacije OneDrive i podešavanje za otpremanje u OneDrive.

 • Bežična memorijska kartica: uputstva potražite na veb lokaciji proizvođača.

 • Windows 8 i Windows RT tableti: otvorite postavke računara, dodirnite ili izaberite stavku OneDrive, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Datoteke. Odaberite da li želite da otpremite fotografije, video zapise ili i jedno i drugo.

Ako računar ne može da nađe uređaj

Postoje mnogi razlozi zbog kojih može da se desi da računar ne vidi uređaj. Ovo je lista stvari koje treba da isprobate kada dobijete tu poruku.

 • Pokušajte da izvršite ponovno povezivanje. Počnite sa prekidanjem veze sa uređajem i ponovim povezivanjem uređaja, a zatim pokušajte ponovo. Ako se radi o telefonu ili kameri, uverite se da su uključeni i otključani.

 • Koristite drugačiji metod. Ako aplikacija „Fotografije“ ne može da pronađe uređaj, otvorite istraživač datoteka i pogledajte da li je uređaj naveden u okviru „Ovaj računar“. Ako jeste, pokušajte da kopirate ili premestite datoteke u novu fasciklu.

 • Ažurirajte upravljačke programe i pregledajte forume. Zbog toga što se hardver konstantno menja, moguće je da je upravljačkim programima potrebno ažuriranje, a možda je u pitanju i neki poznat problem. Možete instalirati ispravke upravljačkog programa od proizvođača ili možete koristiti podrazumevane upravljačke programe računara. Možete i da pregledate Windows forum ili veb lokaciju proizvođača kako biste o određenom problemu pronašli više informacija.

Instalacija ispravki od proizvođača

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite Upravljač uređajima u polje za pretragu, dodirnite stavku Postavke ili kliknite na nju, a zatim na listi sa rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima.

 3. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja nailazi na probleme i dodirnite ili izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Automatski pretraži ažurirani softver upravljačkog programa, a zatim pratite uputstva na ekranu. Ovo može da uključi ponovno pokretanje računara.

Instalacija podrazumevanih upravljačkih programa računara

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite Upravljač uređajima u polje za pretragu, dodirnite stavku Postavke ili kliknite na nju, a zatim na listi sa rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima.

 3. Razvijte stavku Uređaji za obradu slika.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na kameru koja nailazi na probleme i dodirnite ili izaberite stavku Ažuriraj softver upravljačkog programa.

 5. Dodirnite ili izaberite stavku Potraži softver upravljačkog programa na računaru.

 6. Dodirnite ili izaberite stavku Dozvoli mi da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru.

 7. Izaberite stavku USB video uređaj, kliknite na dugme Dalje i pratite uputstva na ekranu. Ovo može da uključi ponovno pokretanje računara.

Traženje odgovora u Microsoft zajednici

Ako vam ovi predlozi ne pomognu da rešite problem, na stranici zajednice Muzika, fotografije i video, na Windows forumu, proverite da li postoje rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene uređaje. Ovo može biti korisno kada imate probleme sa hardverom ili poruke o greškama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?