Poboljšavanje performansi optimizacijom čvrstog diska

Jedan od najboljih načina na koji možete poboljšati performanse računara jeste optimizovanje diska. Windows uključuje funkcije koje pomažu u optimizovanju različitih tipova disk jedinica koje računari danas koriste. Bez obzira na to koji tip disk jedinice koristite, Windows automatski bira optimizaciju koja je odgovarajuća za vašu disk jedinicu.

Alatka „Optimuzovanje disk jedinica“ koja se ranije zvala „Defragmentator diska“ se podrazumevano automatski pokreće po sedmičnom rasporedu. Disk jedinice na računaru možete i ručno optimizovati.

Prikaži sve

Ručno optimizovanje disk jedinica

 1. Otvorite stavku „Optimizacija disk jedinica“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Defragmentacija, a zatim dodirnuti stavku Defragmentiraj i optimizuj disk jedinice ili kliknuti na nju.

 2. U okviru Status dodirnite ili kliknite na disk jedinicu koju želite da optimizujete. (Kolona Tip medija vam saopštava koji tip disk jedinice optimizujete.)

 3. Da biste utvrdili da li je disk jedinici potrebno optimizovanje, dodirnite dugme Analiziraj ili kliknite na njega. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Pošto Windows završi analiziranje disk jedinice, pogledajte kolonu Trenutni status da biste videli da li treba da optimizujete disk jedinicu. Ako je disk jedinica defragmentovana više od 10%, trebalo bi sada da optimizujete disk jedinicu.

 4. Dodirnite dugme Optimizuj ili kliknite na njega. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

  Optimizovanje disk jedinice može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko sati, u zavisnosti od veličine disk jedinice i stepena potrebne optimizacije. Računar možete i dalje koristiti tokom procesa optimizacije.

Napomene

 • Ako neki drugi program koristi disk jedinicu ili je ona formatirana pomoću sistema datoteka koji nije NTFS, FAT ili FAT32, onda je nije moguće optimizovati.

 • Nije moguće optimizovati mrežne disk jedinice.

 • Ako se disk jedinica pojavljuje u alatki „Optimizovanje disk jedinica“, moguće je da sadrži grešku. Probajte da popravite disk jedinicu, zatim se vratite u alatku „Optimizovaje disk jedinica“ da biste probali ponovo. Više informacija potražite u temi „Popravka disk jedinice“ na kraju ovog članka.

Promena plana optimizacije

 1. Otvorite stavku „Optimizacija disk jedinica“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin Defragmentacija, a zatim dodirnuti stavku Defragmentiraj i optimizuj disk jedinice ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste isključili planiranu optimizaciju, opozovite izbor u polju za potvrdu Pokreni po planu.

  • Da biste promenili učestalost planirane optimizacije, pored stavke Učestalost dodirnite ili kliknite na padajuću listu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Dnevno, Sedmično ili Mesečno. Podrazumevani plan za optimizaciju je sedmični i pokreće se tokom automatskog održavanja.

  • Da biste odabrali disk jedinice koje želite da uključite ili isključite iz planirane optimizacije, pored stavke Disk jedinice dodirnite ili izaberite stavku Odaberi, potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu pored disk jedinica, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega. Takođe možete opozvati izbor u polju za potvrdu Automatski optimizuj nove disk jedinice ako ne želite da dodajete nove disk jedinice u planiranu optimizaciju. Ako Windows ne može da optimizuje disk jedinicu, neće ponuditi disk jedinicu kao opciju za automatsko održavanje.

 4. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Popravka disk jedinice

 1. Otvorite opciju „Ovaj računar“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Ovaj računar u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Ovaj računar ili kliknuti na nju.

 2. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na disk jedinicu koju želite da popravite, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 3. Dodirnite ili izaberite karticu Alatke, a zatim u okviru opcije Provera grešaka dodirnite dugme Proveri ili kliknite na njega. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 4. Sledite uputstva. Možda ćete morati da ponovo pokrenete računar pošto se provera dovrši.

Potrebna vam je dodatna pomoć?