Instaliranje USB 3.0 i drugih USB uređaja

USB (univerzalna serijska magistrala) uređaji su među uređajima koji se najlakše povezuju sa računarom. Možete da povežete široki spektar uređaja, kao što su tastature, štampači i spoljni diskovi. Neki uređaji mogu da koriste USB 3.0, tip veze koji može da radi do 10 puta brže od USB 2.0 pomoću nove tehnologije poznate kao SuperSpeed. Pomoću nekog od sledećih simbola možete prepoznati kablove i portove za povezivanje USB uređaja.

Simbol USB
Simbol USB 2.0
Simbol USB 3.0
Simbol USB 3.0

Ako instalirate USB 3.0 uređaj, za njega ćete verovatno imati plavi kabl. Moguće je da ćete videti plave kartice i na konektorima na krajevima kablova i portovima na računaru ili USB čvorištu. Svi USB 3.0 kablovi i portovi će imati simbol USB 3.0, bez obzira na njihovu boju.

USB konektor sa internom plavom karticom
USB konektor sa internom plavom karticom
Simbol USB 3.0 na konektoru s kraja kabla
Simbol USB 3.0 na konektoru s kraja kabla
Prikaži sve

Povezivanje USB uređaja

Ako ste dobili uputstva uz USB uređaj, koristite te informacije da biste instalirali uređaj. U suprotnom, koristite sledeća opšta uputstva.

Instaliranje USB uređaja

 1. Ako uređaj ima kabl za napajanje, priključite ga.

 2. Povežite uređaj sa računarom koristeći zaseban kabl priključen na uređaj.

  Proverite da li koristite dostupni USB 3.0 port za USB 3.0 uređaje. U suprotnom, možete da koristite najprikladniji port koji je dostupan.

 3. Uključite uređaj, a zatim sačekajte dok Windows instalira odgovarajući upravljački program.

 4. Kada instalacija bude gotova, u informacijama koje ste dobili uz uređaj proverite da li je potrebno instalirati dodatni softver.

Napomene

 • Ako stariji USB uređaj ne radi kako treba kada se priključi u USB 3.0 port, pokušajte umesto toga da ga priključite na USB 2.0 port.

 • Ako Windows ne prepozna uređaj ili ne može da nađe upravljački program, pročitajte članak Šta ako žični uređaj nije ispravno instaliran?

Prekidanje veze sa USB uređajem

Većinu USB uređaja, kao što su tastatura ili miš, možete jednostavno da isključite. Ali za uređaje za skladištenje, kao što je USB fleš disk, proverite da li su datoteke sačuvane na disk jedinici pre uklanjanja. Možda ćete želeti i da izbacite disk jedinicu da biste se uverili da su sve radnje na disk jedinici završene.

Izbacivanje disk jedinice

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite dugme Uređaji ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite ili izaberite uređaj koji želite da izbacite, dodirnite ikonu Ukloni ili kliknite na nju Uklonite ikonu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ukloni.

Rešavanje problema sa USB uređajima

Ovo su informacije za pomoć oko rešavanja problema sa USB uređajima. Prvo proverite da li je Windows identifikovao problem sa uređajem.

Provera da li postoje problemi sa uređajem pomoću alatke „Upravljač uređajima“

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite Upravljač uređajima i dodirnite ili izaberite stavku Upravljač uređajima. Potrebna je administratorska dozvola Možda će vam biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite izbor.

 3. Dvaput dodirnite ili dvaput kliknite na odgovarajuću kategoriju uređaja da biste je razvili. Na primer, USB fleš disk bi trebalo da se nalazi ispod Disk jedinice.

  Ako vaš uređaj ima žutu ikonu pored Žuta ikona upozorenja koja prikazuje da verovatno postoji problem sa uređajem, Windows je identifikovao problem sa tim uređajem.
 4. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na USB uređaj, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Svojstva.

 5. U okviru Status uređaja proverite da li postoji poruka o grešci. Uobičajene greške uključuju kôd 43 ili kôd 28 u poruku. Neka prozor „Svojstva“ ostane otvoren u slučaju da bude potrebno da otklonite problem.

Prikaži sve

Poruke o greškama koje sadrže kôd 43

USB uređaj je možda prestao da se odaziva, ima neispravne konektore i kablove ili je prestao sa radom. Možete probati da:

 • Iskopčajte USB kabl i kabl za napajanje ako ga uređaj poseduje. Zatim ga ponovo ukopčajte.

 • Uverite se da kablovi i konektori rade pomoću različitog USB kabla, ako je uklonjiv.

 • Priključite uređaj na drugi USB port.

Ako ovi koraci ne pomognu, moguće je da je USB uređaj prestao sam od sebe da radi. Možda ćete morati da popravite ili zamenite uređaj.

Poruke o greškama koje sadrže kôd 28

Možda je problem sa upravljačkim programom uređaja ili USB čvorištem, ako ste povezali uređaj sa nekim.

Ako Windows ne može da nađe upravljački program za uređaj, proverite da li postoji ažurirani, kompatibilni upravljački program. U prozoru uređaja „Svojstva“ dodirnite ili izaberite Upravljački program, dodirnite ili izaberite Ažuriraj upravljački program, a zatim pratite uputstva na ekranu. Za druge načine dobijanja i instaliranja upravljačkih programa pogledajte Preuzimanje i instalacija upravljačkih programa.

Ako je uređaj povezan sa eksternim USB čvorištem, isprobajte ove korake:

 • Uverite se da je napajanje čvorišta uključeno i povezano (ako ga ima).

 • Premestite uređaj na neko drugo čvorište. Ako je uređaj uspešno povezan ali i dalje ne radi, probajte da isključite i ponovo uključite napajanje.

 • Priključite uređaj na mrežište koje ima sopstveno napajanje da biste se uverili da USB uređaj dobija dovoljno napajanja.

 • Uverite se da USB mrežište radi tako što ćete proveriti ostale uređaje na njemu.

Traženje odgovora u Microsoft zajednici

Ako vam ovi predlozi ne pomognu da rešite problem, na stranici zajednice Hardver i upravljački programi na Windows forumu proverite da li postoje rešenja koja su drugi ljudi pronašli za određene uređaje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?