Personalizacija računara

Windows 8, Windows RT

Sledeće: jezici u operativnim sistemima Windows 8 i Windows RT

Bez obzira na to da li se u vašoj porodici govori više jezika ili treba da uradite domaći zadatak za neki strani jezik, Windows možete da koristite za čitanje i pisanje na različitim jezicima.

Takođe, možete da izaberete svoj jezik za prikaz što je jezik koji najčešće koristite u operativnom sistemu Windows i u svojim aplikacijama, a tokom kucanja možete da se prebacujete sa jednog jezika na drugi i obrnuto.

Dodavanje jezika

Odeljak za jezike na kontrolnoj tabli

Evo kako možete da dodate jezik:

 1. Kliknite na dugme za pretragu, počnite da kucate jezik, odaberite Postavke, a zatim dodirnite dugme Dodaj jezik ili kliknite na njega.

 2. U kontrolnoj tabli jezika dodirnite ili kliknite na stavku Add a language (Dodaj jezik).

 3. Potražite jezike koje želite da dodate ili ih pronađite preko polja za pretragu, a zatim dvaput dodirnite ili dvaput kliknite na jezik da biste ga dodali na listu.

Ako neki jezički paket nije već instaliran, potrebno je da ga dodate da biste određeni jezik mogli da koristite kao jezik za prikaz. Postupak za preuzimanje jezičkih paketa:

 1. Potražite oznaku Dostupno za preuzimanje pored imena jezika. Dodirnite dugme Opcije ili kliknite na njega, a zatim na stavku Preuzmi i instaliraj jezički paket.

 2. Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli jezički paket.

Napomena

 • Proces preuzimanja može da potraje, što zavisi od vašeg računara i veličine jezičkog paketa.

Kada preuzmete jezički paket, možete da postavite jezik za prikaz:

 1. Kliknite na dugme za pretragu, počnite da kucate jezik, odaberite Postavke, a zatim dodirnite dugme Dodaj jezik ili kliknite na njega.

 2. U kontrolnoj tabli jezika dodirnite ili kliknite na stavku Add a language (Dodaj jezik).

 3. Proverite da li se pored naziva jezika koji želite da postavite kao jezik za prikaz nalazi natpis Windows jezik za prikaz: dostupno.

 4. Ako je tako, dodirnite ga ili kliknite na njega više puta ili kliknite na dugme Premesti nagore dok se on ne nađe na vrhu liste.

 5. Odjavite se, a zatim se prijavite na računar.

 6. Trebalo bi da vidite Windows na jeziku koji ste premestili na vrh liste jezika za prikaz.

Kucanje na različitim jezicima

Pošto ste dodali jezike koji su vam potrebni, možete da kucate na bilo kom od njih brzim prebacivanjem sa jednog rasporeda na tastaturi ili uređivača metoda unosa (IME) na drugi. Uređivači metoda unosa olakšavaju kucanje na nekim azijskim jezicima (npr. kineski, korejski ili japanski) koji imaju hiljade znakova za koje nema mesta na tastaturi. Postoji nekoliko načina za prebacivanje sa jednog metoda unosa na drugi:

 • Na standardnoj tastaturi, pritisnite taster sa logotipom Windows Taster sa Windows logotipom, a zatim pritiskajte razmaknicu dok ne dođete do jezika na koji želite da se prebacite.
 • Na sistemskoj traci poslova, sa krajnje desne strane trake zadataka, dodirnite skraćenicu za jezik ili kliknite na nju, a zatim izaberite tastaturu na koju želite da se prebacite.

 • Na ekranu osetljivom na dodir, dodirnite tastaturu osetljivu na dodir na traci zadataka na radnoj površini ili kliknite na nju, zatim dodirnite ili mišem izaberite dugme sa skraćenicom za jezik, a potom tastaturu na koju želite da se prebacite.

  Zamena metoda unosa na tastaturi osetljivoj na dodir
  Zamena metoda unosa na tastaturi osetljivoj na dodir
  Zamena metoda unosa na traci zadataka radne površine
  Zamena metoda unosa na traci zadataka radne površine

Savet

 • Kod većine jezika možete i da dodate raspored na tastaturi. To možete da uradite ako koristite za različite zadatke specijalizovane tastature ili uređivače metoda unosa.

Pogledajte više

Potražite rešenja u odeljku podrške „Personalizacija i lakše korišćenje računara“.

Nabavite više informacija o uređivačima metoda unosa.

Pogledajte šta je novo u OS Windows

Radite na različitim jezicima.