Aplikacija „Pošta“ za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Uvod

Pomoću aplikacije „Pošta“ možete imati svu e-poštu – iz usluga Outlook.com, Gmail, Yahoo! i drugih naloga – u jednoj jedinoj aplikaciji. Stoga nema razloga da idete na različite veb lokacije ili u aplikacije radi e-pošte. A nema ni reklama, pa možete da se fokusirate na ono što je vam je važno.

Da biste počeli da koristite aplikaciju „Pošta“, potreban vam je Microsoft nalog. Ako ste se prijavili na računar sa jednim nalogom, automatski ste se prijavili u aplikaciju „Pošta“ i videćete e-poštu sa Microsoft naloga. To je razlog zašto je zaista važno za svaku osobu koja deli vaš računar da se prijavi na računar sa zasebnim Microsoft nalogom, a zatim po završetku odjavi. Na ovaj način vaše informacije ostaju bezbedne i druge osobe ih ne mogu videti. Ovo znači da ne morate da se prijavljujete i odjavljujete iz različitih aplikacija svaki put kada želite da koristite neku – uradite to jednom i završili ste.

Ako nemate Microsoft nalog, niste sigurni da li ga imate ili želite da saznate kako da podesite Microsoft naloge za druge osobe koje koriste vš računar, pogledajte Microsoft nalozi.

Ovo uputstvo vam pokazuje kako da koristite aplikaciju „Pošta“ – sve od pisanja i oblikovanja e-poruke do održavanja prijemnog poštanskog sandučeta urednim i organizovanim.

Sledeće: Podešavanje aplikacije „Pošta“ i dodavanje kontakata