Aplikacija „Pošta“ za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Tasterske prečice za aplikaciju „Pošta“

Ovo je lista tasterskih prečica koje možete koristiti u aplikaciji „Pošta“:

Pritisnite ovaj taster Za izvršavanje sledeće radnje
Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Odgovori

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Odgovori svima

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Napred

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Premeštanje stavke u drugu fasciklu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+J

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između označavanja poruke kao neželjene pošte ili kao da nije neželjena pošta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje samo nepročitanih poruka

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje svih poruka

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje opcija fascikle

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Označavanje kao nepročitanog

Podvlačenje teksta (prilikom pisanja e-poruke)

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Q

Za izvršavanje sledeće radnje

Označi kao pročitano

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Izaberi sve poruke

Pritisnite ovaj taster

Insert

Za izvršavanje sledeće radnje

Prebacivanje između označavanja poruka zastavicom i uklanjanja zastavice

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Nova poruka

Pritisnite ovaj taster

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Sinhronizacija

Pritisnite ovaj taster

Alt+B

Za izvršavanje sledeće radnje

Stavi fokus na dugme „bcc“

Pritisnite ovaj taster

Alt+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje fokusa na dugme „cc“

Prihvati

Pritisnite ovaj taster

Alt+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Odbij

Pritisnite ovaj taster

Alt+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Stavi fokus na dugme „To“

Privremeno

Pritisnite ovaj taster

Alt+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvori pozivnicu u kalendaru

Pritisnite ovaj taster

Alt+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Pošalji poštu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Otvara poruku u novom prozoru

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Alt+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Pruža opciju brisanja jedne ili svih poruka od određenog pošiljaoca

Pritisnite ovaj taster

Alt+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Umetanje priloga

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Izaberi font

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+razmaknica

Za izvršavanje sledeće radnje

Obriši primenjeni oblik

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponovi radnju

Pritisnite ovaj taster

F4

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje radnje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+[

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanji font za jednu tačku

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+]

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećaj font za jednu tačku

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+,

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanji veličinu fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+.

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećaj veličinu fonta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+K

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodaj vezu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Centar

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Levo uvlačenje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Desno uvlačenje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Znakovi za nabrajanje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvlačenje kad je izabran tekst

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Izvlačenje

Pritisnite ovaj taster

Kartica ili Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvlačenje/izvlačenje kada se izabere tekst ili kada je fokus na listi

Pritisnite ovaj taster

Shift+Tab

Za izvršavanje sledeće radnje

Kada fokus nije na listi, prolazak kroz kartice obrnutim redosledom.

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+'

Za izvršavanje sledeće radnje

Dugouzlazni akcenat

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+,

Za izvršavanje sledeće radnje

Donja kukica

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+6

Za izvršavanje sledeće radnje

Dugosilazni akcenat

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+;

Za izvršavanje sledeće radnje

Dijareza

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+`

Za izvršavanje sledeće radnje

Kratkouzlazni akcenat

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+7

Za izvršavanje sledeće radnje

Znak za ligaturu

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+2

Za izvršavanje sledeće radnje

Znak kružića

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+/

Za izvršavanje sledeće radnje

Kosa crta

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+`

Za izvršavanje sledeće radnje

Znak tilda

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+1

Za izvršavanje sledeće radnje

Preokrenuti znak uzvika

Pritisnite ovaj taster

Alt+Ctrl+Shift+/

Za izvršavanje sledeće radnje

Preokrenuti znak pitanja

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+Shift+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čišćenje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl+E

Za izvršavanje sledeće radnje

Pretraga

Pritisnite ovaj taster

Ctrl + Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv radnje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl + B

Za izvršavanje sledeće radnje

Podebljaj

Pritisnite ovaj taster

Ctrl + I

Za izvršavanje sledeće radnje

Primeni kurziv

Pritisnite ovaj taster

Ctrl + U

Za izvršavanje sledeće radnje

Podvuci

Pritisnite ovaj taster

Ctrl + C

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl + V

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje

Pritisnite ovaj taster

Ctrl + S

Za izvršavanje sledeće radnje

Čuvanje radne verzije

Pritisnite ovaj taster

F6

Za izvršavanje sledeće radnje

Prilikom pisanja e-poruke, prebacuje fokus na dugme „Pošalji“.

Sledeće: Uklanjanje naloga