Izgled novog računara po uzoru na stari

Ako ste izgubili računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 ili ako je toliko oštećen da se ne može popraviti, zamenski računar možete napraviti po uzoru na izgubljeni ili oštećeni računar.

Pravljenje novog računara nalik na izgubljeni ili oštećeni računar zavisi od sledećeg.

 • Korišćenje Microsoft naloga. Prijavljivanje na računar pomoću Microsoft naloga povezuje postavke računara i informacije o njemu sa vašim nalogom. Ako se na računar niste prijavljivali pomoću Microsoft naloga, ne možete da napravite novi računar po uzoru na izgubljeni ili oštećeni računar.

 • Čuvanje datoteka u oblaku. Ako ste datoteke čuvali u usluzi OneDrive, niste ih izgubili zajedno sa računarom. Možete stići do njih sa bilo kog uređaja koje koristite, uključujući novi računar.

 • Pravljenje rezervne kopije datoteka na računaru pomoću istorije datoteka. Ako ste postavili i koristili istoriju datoteka za pravljenje rezervne kopije ličnih datoteka koje ste čuvali na računaru, možete ih vratiti pošto podesite novi računar.

 • Pravljenje rezervne kopije postavki računara. Rezervna kopija pojedinih postavki jedinstvenih za vaš računar podrazumevano se pravi u usluzi OneDrive kada koristite Microsoft nalog. Te postavke možete vratiti samo ako vam je pravljenje rezervne kopije bilo uključeno.

Pravljenje novog računara po uzoru na izgubljeni ili oštećeni računar

Evo kako da napravite novi računar po uzoru na prethodni računar koji je radio pod operativnim sistemom Windows 8.1 ili Windows RT 8.1.

 1. Pokrenite novi računar po prvi put.

 2. Prilikom konfigurisanja koristite isti Microsoft nalog koji ste koristili na prethodnom računaru. Tražiće vam se i bezbednosni kôd. Više informacija o potvrđivanju identiteta potražite u članku Osnovni podaci o verifikaciji u dva koraka.

 3. Kada budete upitani kako želite da podesite računar, odaberite ime prethodnog računara.

  Dok novi računar nastavi da se postavlja, dobićete postavke čija je rezervna kopija napravljena za prethodni računar.

 4. Kada novi računar bude spreman za upotrebu, uključite unutrašnju disk jedinicu ili se povežite sa mrežnom disk jedinicom koju ste koristili za istoriju datoteka na prethodnom računaru.

  Lične datoteke čije ste rezervne kopije napravili pomoću istorije datoteka na prethodnom računaru, vratiće se automatski na novi računar. To može potrajati u zavisnosti od toga koliko imate verzija rezervnih kopija datoteka.

  Provera da li je istorija datoteka dovršila vraćanje datoteka na računar

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Ažuriranje i oporavak, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istorija datoteka.

   Tok vraćanja možete da vidite u okviru Vraćanje datoteka na računar.

  3. Ako ne želite da dovršite vraćanje preostalih datoteka, dodirnite ili izaberite stavku Zaustavi vraćanje datoteka.

Pripremanje računara za neočekivane situacije

Isplati se pripremiti računar u slučaju da se izgubi ili ošteti. Evo kako da proverite da li je računar koji trenutno koristite podešen tako da kasnije po uzoru na njega možete napraviti novi računar.

 1. Koristite svoj Microsoft nalog.

  To je neophodno jer su sve vaše postavke i usluge povezane putem Microsoft naloga. Da biste saznali više o Microsoft nalozima, pročitajte članak Microsoft nalozi.

 2. Sačuvajte datoteke u usluzi OneDrive.

  Proverite da li usluga OneDrive sadrži sve željene datoteke, a ako računar ima kameru, proverite da li će se kopije fotografija koje snimite automatski sačuvati u usluzi OneDrive.

  Otvorite aplikacije OneDrive da biste proverili koje datoteke se nalaze u usluzi OneDrive.

  Prikaži sve

  Premeštanje datoteka sa računara u uslugu OneDrive

  Kada premeštate datoteke u uslugu OneDrive, ne zadržavate njihove zasebne kopije na računaru. One se čuvaju samo u usluzi OneDrive.

  U istraživaču datoteka možete da prevučete datoteke sa računara u uslugu OneDrive. Da biste premestili datoteke u uslugu OneDrive pomoću aplikacije OneDrive, pratite ove korake.

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite istraživač datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Istraživač datoteka.

  3. Dodirnite ili kliknite na strelicu pored stavke OneDrive, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ovaj računar da biste pregledali datoteke na računaru.

  4. Prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteke koje želite da premestite u uslugu OneDrive.

  5. Dodirnite ili izaberite stavku Iseci.

  6. Potražite fasciklu u usluzi OneDrive.

  7. Prevucite ka unutra sa gornje ili donje ivice ekrana ili kliknite desnim tasterom miša da biste otvorili komande aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Nalepi.

  Napomena

  Provera da li se čuvaju kopije fotografija iz snimaka kamere u usluzi OneDrive

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

  3. Na kartici Snimci kamere dodirnite ili izaberite stavku Otpremi slike dobrog kvaliteta ili Otpremi slike najboljeg kvaliteta.

 3. Napravite rezervnu kopiju postavki računara koje su jedinstvene za vaš računar. Više informacija potražite u članku Sinhronizacija postavki na računarima.

  I dalje možete da sinhronizujete postavke između računara tako da ostanu iste kad god se prijavite pomoću Microsoft naloga. Neke postavke računara se ne sinhronizuju, a možete odabrati da ne sinhronizujete neke druge postavke. Zato je važno da napravite rezervnu kopiju postavki koje nisu sinhronizovane.

  Provera da li je napravljena rezervna kopija postavki

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
   (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

  3. Na kartici Sinhronizovanje postavki pomerite se nadole do dna i proverite da li je uključena opcija Napravi rezervnu kopiju postavki.

  Napomena

 4. Pravljenje rezervne kopije datoteka uskladištenih na računaru pomoću istorije datoteka.

  Koristite istoriju datoteka da biste napravili rezervnu kopiju verzija datoteka koje na računaru čuvate u fasciklama „Slike“, „Muzika“, „Video zapisi“, „Dokumenti“ i „Radna površina“ i OneDrive datoteka koje su dostupne van mreže. Istorija datoteka je podrazumevano isključena. Da biste je podesili i uključili, pročitajte članak Podešavanje disk jedinice za istoriju datoteka.

Potrebna vam je dodatna pomoć?


Obratite se podršci