Učinite računar jednostavnijim za korišćenje

U zavisnosti od vaših potreba postoji više načina da podesite računar tako da bude pristupačniji. Svako radi na drugačiji način i ima mnogo postavki koje možete promeniti tako da računar možete da koristite na željeni način.

Najčešće korišćene opcije pristupačnosti dostupne su u postavkama računara. Da biste ih dobili, brzo prevucite sa desne ivice ekrana i dodirnite stavku Postavke (odnosno, ako koristite miš, postavite pokazivač na donji desni ugao ekrana i pomerajte pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke), dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke računara, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Jednostavan pristup.

Napomena

 • Opcije pristupačnosti koje se najčešće koriste dostupne su i na ekranu za prijavljivanje. Kliknite na dugme Jednostavan pristupDugme „Jednostavan pristup“ u donjem levom uglu i odaberite željene funkcije ili postavke za računar. One će biti dostupne svaki put kada se računar pokrene.
  Do postavki pristupačnosti možete doći i sa radne površine. Da biste to uradili, pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom + U.
Prikaži sve

Učinite da se lakše vidi ono što je na ekranu

Da biste ekran učinili lakšim za gledanje, možete da promenite neke uobičajene postavke u okviru Jednostavnost pristupa.

 • Lupa Ovo je alatka koja uvećava deo ekrana – ili ceo ekran – da biste mogli bolje da vidite reči i slike.

 • Visoki kontrast Ako se tekst sa ekrana teško čita jer vam treba više kontrasta boja, možete da uključite visoki kontrast.

 • Druge opcije Ovde možete da isključite animacije u operativnom sistemu Windows, prilagodite debljinu kursora i pravite druge izbore za prilagođavanje vizuelnih utiska pri radu.

Možete i da promenite veličinu aplikacija, teksta i ostalih stavki na ekranu:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ekran.

 3. Napravite izbor u okviru Promeni veličinu aplikacija, teksta i ostalih stavki na ekranu (primenjuje se samo na ekranima koji to mogu podržati).

Možete i da promenite veličinu pločice „Početni ekran“:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Pločice, a zatim pomerite klizač u okviru Prikaži više pločica.

  Napomena

  • Klizač je dostupan samo za ekrane koji ga podržavaju.

Korišćenje računara bez ekrana

Pomoću alatke Narator možete komunicirati sa računarom bez ekrana tako što ćete slušati zvučne opise teksta, dugmadi i video zapisa na ekranu. Dodatne informacije potražite u članku Slušanje teksta koji narator čita naglas.

Olakšajte upotrebu miša

Dodirnite ili izaberite stavku Miš, a zatim izaberite opcije koje želite da koristite:

 • Promena boje i veličine pokazivača miša. Ovu opciju možete da koristite da biste učinili pokazivač miša većim ili da biste promenili boju pokazivača, kako bi mogao lakše da se vidi.

 • Uključite tastere miša. Ako je korišćenje miša neugodno ili teško, možete uključiti tastere miša tako da ne morate da koristite miš. Umesto toga možete koristiti numeričku tastaturu ili tastere sa strelicama na tastaturi da biste pomerali pokazivač.

Napomene

Olakšajte kucanje

Postoji nekoliko različitih načina da učinite tastaturu lakšom za korišćenje. Korišćenje prečica na tastaturi je brzo i prikladno. Više informacija potražite u članku Tasterske prečice. Ako imate računar sa dodirnim ekranom, možete da kucate bez spoljne tastature. Više informacija potražite u članku Kako se koristi tastatura na ekranu osetljivom na dodir. Drugi način da poboljšate svoje iskustvo jeste putem postavki tastature.

Dodirnite ili izaberite stavku Tastatura, a zatim izaberite opcije koje želite da koristite:

 • Tastatura na ekranu Ako vam više odgovara da koristite računar bez tastature, pokušajte da koristite tastaturu na ekranu, alatku koja vam omogućava da unosite tekst biranjem znakova na ekranu.

 • Lepljivi tasteri Nećete morati da pritiskate komplikovane kombinacije tastera ako su uključeni lepljivi tasteri. Na primer, umesto da pritisnete Ctrl+Alt+Del u isto vreme, možete da pritiskate tastere jedan po jedan.

 • Preklopni tasteri Preklopni tasteri reprodukuju obaveštenje svaki put kada pritisnete tastere Caps Lock, Num Lock ili Scroll Lock. Ova obaveštenja mogu da spreče frustraciju izazvanu slučajnim pritiskanjem nekog tastera, a da to niste ni primetili.

 • Filter tasteri Kada uključite filter tastere, Windows zanemari kada pritisnete isti taster brzo ili kada slučajno pritisnete tastere na nekoliko sekundi.

Možete i da koristite opciju „Prepoznavanje govora“ da biste diktirali tekst ili upravljali računarom pomoću glasovnih komandi. Dodatne informacije potražite u članku Kako se koristi prepoznavanje govora.

Dodatne informacije o drugim pomoćnim tehnologijama potražite na veb lokaciji Microsoft pristupačnost .

Potrebna vam je dodatna pomoć?