Upravljanje profilima bežične mreže

Ako je potrebno da promenite profil bežične veze, to obično možete da uradite ovako:

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

  2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, dodirnite ili izaberite stavku Veze, a zatim dodirnite ili izaberite vezu koju želite da promenite.

  3. Na stranici koja se pojavi unesite željene promene.

Neki zadaci, kao što je to brisanje profila, moraju se izvršiti pomoću komandne linije. Da biste izvršili te zadatke, otvorite komandnu liniju, a zatim otkucajte odgovarajuću komandu iz sledeće tabele.

  • Otvorite komandnu liniju tako što ćete brzo prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ili, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Komandna linija u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Komandna linija ili kliknuti na nju.

Zadatak
Uputstva

Brisanje profila

Na komandnoj liniji otkucajte:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Prikazivanje svih bežičnih profila na računaru

Na komandnoj liniji otkucajte:

netsh wlan show profiles

Prikazivanje bezbednosnog ključa

Na komandnoj liniji otkucajte:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Premeštanje mreže nagore na listi prioriteta

Povezivanje sa novom mrežom i izbor stavke Poveži se automatski postaviće je na vrh liste.

Zaustavljanje automatskog povezivanja sa mrežom u opsegu

Dodirnite ili izaberite mrežu na listi mreža, a zatim izaberite Prekini vezu.

Zaustavljanje automatskog povezivanja sa mrežom van opsega

Na komandnoj liniji otkucajte:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName” connectionmode=manual

Kako Windows određuje prioritet veze

Windows se obično povezuje sa mrežama sledećim redosledom:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Mobilna veza širokog propusnog opsega

Kada se povežete sa novom Wi‑Fi mrežom, ona se dodaje na listu, a Windows će se povezati sa tom mrežom dok je u opsegu. Ako se povežete sa nekom drugom Wi‑Fi mrežom dok ste u opsegu prve mreže, Windows će dati prednost drugoj mreži nad prvom.

Mobilne mreže širokog propusnog opsega tretiraju se drugačije. Ako se ručno povezujete sa mobilnom mrežom širokog propusnog opsega kada istovremeno postoji Wi‑Fi mreža u opsegu, mobilna mreža širokog propusnog opsega je željena isključivo za tu sesiju. Sledeći put kada budete u opsegu obe mreže, Wi‑Fi mreža je željena. Do ovoga dolazi zato što su mobilne mreže širokog propusnog opsega obično ograničene.

Ako želite da nametnete da računar prednost pruži mobilnoj mreži širokog propusnog opsega nad Wi‑Fi mrežom, dodirnite ili izaberite Wi‑Fi mrežu na listi mreža, a zatim kliknite na dugme Prekini vezu. Windows se neće automatski povezati sa tom Wi‑Fi mrežom.

Potrebna vam je dodatna pomoć?