Windows Media Player DRM: najčešća pitanja

Ako imate problema sa reprodukovanjem pesme ili video zapisa, uzrok može da bude u tome što je datoteka zaštićena putem tehnologije „Upravljanje digitalnim pravima“ (DRM). DRM je tehnologija koju dobavljači sadržaja ponekad koriste kako bi se uverili da se digitalne muzičke i video datoteke koje dobijate od njih koriste i distribuiraju u skladu sa pravima za korišćenje medija.

Prikaži sve

Kako program Player koristi prava na korišćenje medija?

Kada pokušate da reprodukujete zaštićenu datoteku u programu Player, on proverava da li imate važeća prava na korišćenje medijuma na računaru. Ako ih imate, Player reprodukuje datoteku.

Ako Player ne pronađe važeća prava na korišćenje medijuma na računaru ili ako prava ograničavaju radnje koje možete izvršiti sa datotekom, Player ne može da reprodukuje datoteku. U tom slučaju videćete poruku o grešci koja objašnjava zašto datoteka ne može da se reprodukuje.

Kako da znam je li datoteka zaštićena pravima?

  1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
    (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

  2. U polje za pretragu unesite termin Windows Media Player, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Windows Media Player.

  3. Brzo prevucite preko medijske datoteke ili kliknite na nju desnim tasterom miša, dodirnite ili izaberite stavku Svojstva, a zatim dodirnite ili izaberite karticu Prava na korišćenje medija. Ako je datoteka zaštićena pravima, u polju Prava na korišćenje medijuma pojavljuju se uslovi licenciranja i videćete koja prava na korišćenje imate. Ako se u polju Prava na korišćenje medijuma ne pojavi ništa, mogući uzroci mogu biti to što datoteka nije zaštićena, prava na korišćenje nisu pronađena na računaru ili reprodukujete datoteku koja se prenosi na vaš računar (na primer, reprodukujete sadržaj pretplate direktno sa veb lokacije prodavnice na mreži) .

Potrebna vam je dodatna pomoć?