Aplikacija „Poruke“ za Windows: najčešća pitanja

Prikaži sve

Kako da pokrenem ćaskanje?

Ako prvi put koristite aplikaciju „Poruke“, najpre je potrebno da dodate kontakte. To možete uraditi na dva načina:

Povezivanje Facebook naloga

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite sledeće stavke: Nalozi, Dodaj nalog i Facebook, a zatim sledite prikazana uputstva.

Pozivanje osoba u Messenger

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavke Pozovi i Dodaj novog prijatelja, a zatim sledite prikazana uputstva.

Da biste poslali poruku:

 1. Unesite prva slova imena osobe sa kojom želite da ćaskate, a zatim pritisnite ikonu sa znakom plus.

 2. Dodirnite ili izaberite osobu sa prikazane liste kontakata.

 3. Otkucajte poruku, a zatim je pošaljite tako što ćete pritisnuti taster Enter.

Kako da se odjavim iz aplikacije „Poruke“?

Ako se odjavite iz aplikacije „Poruke“, odjavićete se i sa Messenger i Facebook naloga.

Da biste se odjavili iz aplikacije:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije a zatim isključite opciju Pošalji/primi poruke.

Da biste ponovo pokrenuli ćaskanje:

 1. Pređite prstom nagore sa donje ivice.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Status, a zatim i opciju Dostupno.

Kako da blokiram osobe kako mi ne bi slale poruke?

Nije moguće blokirati osobe u aplikaciji „Poruke“, jer je to samo čvorište koje vam pomaže da ostanete u kontaktu sa Messenger i Facebook prijateljima.