Ograničene internet veze: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o ograničenim internet vezama. Ako vas dobavljač internet usluga zadužuje za iznos podataka koji koristite, vi ćete to želeti da znate.

Prikaži sve

Šta je to ograničena internet veza?

Dobavljači internet usluga vas mogu zadužiti za iznos korišćenih podataka (iznos podatak poslatih sa računara i primljenih na njega). To se zove ograničena internet veza Ovi planovi obično imaju ograničenje podataka i ako premašite ograničenje, možda morate dodatno da platite. U nekim slučajevima vam se ne naplaćuje dodatno, ali brzina veze postaje sporija dok se ciklus naplate ne završi.

Ako imate ograničenu internet vezu, podešavanje mreže na ograničenu u sistemu Windows može pomoći u smanjenju količine podataka koju šaljete i primate.

Šta su to preporučene postavke?

To zavisi od toga da li vam dobavljač internet usluga naplaćuje po iznosu podataka koje koristite. Evo nekih opštih uputstava:

 • Wi‑Fi mreže – Windows podrazumevano podešava Wi‑Fi mreže kao neograničene. Ali, ako vam dobavljač internet usluga vrši naplatu po količini podataka koje koristite, podešavanje mrežne veze na ograničenu vezu može vam pomoći da ograničite upotrebu podataka.

 • Mobilne mreže širokog propusnog opsega – Windows podrazumevano podešava mobilne mreže širokog propusnog opsega kao ograničene. Ali, ako je vaša usluga mobilne mreže širokog propusnog opsega zapravo neograničena, možda ćete želeti da promenite postavku mreže na neograničenu mrežu.

Ako niste sigurni šta da uradite, vodite računa o upotrebi podataka. Ako uvidite da vam se naplaćuje dodatno korišćenje podataka, postavljanje mrežne veze na ograničenu može pomoću u kontrolisanju.

Napomena

 • Ethernet mrežne veze se ne mogu postaviti na ograničene.

Kako podešavanje mrežne veze na ograničenu utiče na moj računar?

Sve aplikacije koje se oslanjaju na internet vezu za ažuriranje i prikaz informacija mogu biti ograničene u iznosu podataka koji mogu preuzeti ili prikazati. Možete primetiti ovo i druge efekte:

 • Windows Update će preuzeti samo prioritetne ispravke.

 • Preuzimanje aplikacija iz Windows prodavnice može biti pauzirano.

 • Pločice na početnom ekranu mogu prestati da se ažuriraju.

 • Vanmrežne datoteke se možda neće automatski sinhronizovati.

Kako da promenim trenutnu mrežnu vezu u ograničenu (ili neograničenu)?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Veze.

 3. Dodirnite ili izaberite vezu koju želite da promenite, a zatim u okviru „Korišćenje podataka“ uključite ili isključite opciju Postavi kao ograničenu vezu.

Za informacije o prijavljivanju u vidu administratora pogledajte temu Korisnički nalozi: najčešća pitanja

Uključena mi je postavka „Sinhronizuj postavke“. Kako da izbegnem dodatnu naplatu za podatke na ograničenim vezama?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Ograničene veze, a zatim u okviru Sinhronizacija postavki isključite oba klizača.

Automatsko podešavanje uređaja je uključeno. Kako da izbegnem dodatnu naplatu za podatke na ograničenim vezama?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uređaji, a zatim proverite da li je postavka Preuzimaj putem ograničenih veza postavljena na vrednost Isključeno.

  Ovo će blokirati preuzimanje upravljačkih programa uređaja iz usluge Windows Update i informacije o uređaju dok je internet veza postavljena kao ograničena. (Ova preuzimanja će se nastaviti sledeći put kada budete na neograničenoj internet vezi.)

Dobijam predloge za pretragu i veb rezultate od pretraživača Bing. Kako da izbegnem dodatnu naplatu za podatke na ograničenim vezama?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Pretraga i aplikacije.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Pretraga, a zatim u okviru Ograničene veze na dnu stranice isključite oba klizača.

  To će sprečiti prikazivanja predloga za pretragu i veb rezultata od pretraživača Bing kad ste na ograničenoj vezi.

Šta ako dobijem poruku „Podešavanje nije dovršeno zbog ograničene veze“ prilikom podešavanja perifernog uređaja?

Ovu poruku možete dobiti kada povežete uređaj i on pokuša da se poveže sa internetom pomoću ograničene veze radi traženja softvera novog uređaja. Da biste izbegli neočekivane troškove podataka, računar neće dozvoliti uređaju da automatski traži novi softver kada koristite ograničenu vezu. Da biste uvek preuzimali softver uređaja preko ograničene veze, pratite ove korake:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Računar i uređaji.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Uređaji, a zatim dodirnite ili izaberite preklopnik ispod stavke Preuzimaj preko ograničenih veza.

  Pošto završite preuzimanje ispravki uređaja, možete da isključite ovu postavku da biste izbegli neočekivane troškove kada ste na ograničenoj mreži.

Napomena

 • Softverski paketi uređaja mogu da budu veliki, što može dovesti do dodatnih troškova prilikom preuzimanja na ograničenim mrežama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?