Mobilna veza širokog propusnog opsega od početka do kraja

Uz mobilnu vezu širokog propusnog opsega možete se povezati sa internetom sa bilo koje lokacije na kojoj postoji signal za mobilni. Potrebna vam je kartica sa podacima mobilne veze širokog propusnog opsega (opisana je ispod) i pretplata na mobilnu vezu širokog propusnog opsega.

S obzirom da je obilna veza širokog propusnog opsega relativno nova tehnologija, postoje neki uslovi i koncepti sa kojima možda niste upoznati. Sve to ćemo obuhvatiti ovim člankom, zajedno sa koracima koji su vam potrebni za podešavanje i korišćenje mobilne veze širokog propusnog opsega.

Razumevanje terminologije koja se odnosi na mobilnu vezu širokog propusnog opsega

Ovo su definicije nekih uobičajenih termina:

 • Kartica sa podacima je USB uređaj ili mala kartica koja obezbeđuje mobilni pristup internetu preko veze širokog propusnog opsega. Kartice sa podacima mogu da budu i ugrađeni moduli u laptop računarima.

 • Modul identiteta pretplatnika (SIM) predstavlja prenosivu karticu koja sadrži identitet pretplatnika i bezbednosne informacije za usluge mobilne veze širokog propusnog opsega. Neke kartice sa podacima nisu SIM kartice koje se mogu fizički identifikovati, niti su prenosive.

 • Ime pristupne tačke (APN) ili pristupna niska predstavlja kombinaciju slova i brojeva koju obezbeđuje mobilni operater radi identifikovanja tipa pristupa mreži. Mobilni operater može imati različite APN-ove koji pružaju različite tipove usluga.

 • Kao i u slučaju telefona, roming se odnosi na premeštanje izvan uobičajenog geografskog područja korišćenja. Kada ste u romingu, vezu sa mobilnim operaterom uspostavljate preko partnerske mreže, a troškovi usluge prenosa podataka su obično veći.

 • 3G, 4G i LTE mreže su celularne mreže koje podržavaju različite brzine veza i tehnologije.

Podešavanje interneta i povezivanje

Prikaži sve

Prvo podešavanje mobilne veze širokog propusnog opsega

 1. Aktivirajte modul identiteta pretplatnika (SIM) i uslugu mobilne veze širokog propusnog opsega za SIM. Mobilni operater ili prodavac uređaja će vam dati informacije o tome kako da to uradite.

 2. Ako imate eksterni mobilni uređaj širokog propusnog opsega, proverite da li je pravilno umetnut u računar u skladu sa uputstvima proizvođača i proverite da li je bežični komutator uključen. Komutator za bežičnu mrežu se obično nalazi na prednjoj, bočnoj ili zadnjoj ivici laptop ili tablet računara.

 3. Pogledajte listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže).

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na njega.

  Napomena

  • Može ćete morati da date pristupnu nisku ili APN u cilju identifikovanja mobilne mreže. Pristupna niska (za CDMA uređaje) ili APN (za GSM uređaje) trebalo bi da bude uključena u informacije koje dobijate uz modul identiteta pretplatnika (SIM) ili pretplatu.

 5. Promenite postavke automatskog povezivanja koje želite, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Poveži.

 6. Ukoliko budete upitani, odaberite ili unesite ime pristupne tačke (APN) ili pristupnu nisku, korisničko ime, lozinku i tip informacija za prijavljivanje. (Možete ih pronaći među informacijama koje ste dobili uz hardver mobilne veze širokog propusnog opsega ili uslugu mobilne mreže širokog propusnog opsega.) Na ovom ekranu možete kupiti i plan od dobavljača.

 7. Dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega.

Napomene

 • Ako je SIM kartica zaključana, podrazumevani PIN kôd postavlja mobilni operater. Kada je uređaj zaključan, on se ne može koristiti i potreban vam je PIN kôd da biste ga otključali. Proverite informacije koje ste dobili uz SIM karticu ili pretplatu.

 • Ukoliko tri puta unesete neispravan PIN, nalog može biti blokiran sve dok od mobilnog operatera ne dobijete ključ za deblokiranje PIN koda (PUK). Ako ste se povezali u trenutku kada je vaš nalog blokiran, postojeća veza će se okončati.

 • Ako imate poteškoća prilikom povezivanja sa internetom, obratite se mobilnom operateru.

Povezivanje sa internetom (kad je veza već postavljena)

 1. Prikažite listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže (Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže) ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili kliknite na ime mobilne mreže širokog propusnog opsega, a zatim dodirnite dugme Poveži ili kliknite na njega.

Deljenje internet veze

U zavisnosti od vaše pretplate kod mobilnog operatera, možda ćete moći da delite mobilnu internet vezu širokog propusnog opsega sa drugima. Deljena veza se naziva mobilni hotspot. Druge osobe mogu da se povežu sa njom koristeći Wi‑Fi. Biće im potrebno ime mreže i lozinka kako bi se povezali.

Deljenje internet veze kreiranjem mobilnog hotspota

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ili izaberite mobilnu vezu širokog propusnog opsega.

 3. Dodirnite klizač Deli ovu vezu ili kliknite na njega da biste ga uključili.

 4. Ako želite da promenite ime mreže ili lozinku deljene veze, dodirnite ili izaberite stavku Uređivanje.

Promena postavki

Prikaži sve

Menjanje svojstava profila

pratite ove korake da biste promenili svojstva profila veze, kao što su ime pristupne tačke (APN), pristupna niska, korisničko ime, lozinka ili postavke automatskog povezivanja:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na njega.

 3. Po potrebi promenite ime pristupne tačke (APN) ili pristupnu nisku, korisničko ime i lozinku. (Možete ih pronaći među informacijama koje ste dobili uz hardver ili uslugu mobilne veze širokog propusnog opsega.)

Promena postavki biranja mreže

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ime mobilne mreže širokog propusnog opsega ili kliknite na njega.

 3. Dodirnite dugme Skeniraj ili kliknite na njega.

 4. Da biste dozvolili operativnom sistemu Windows da automatski odabere mrežu, izaberite opciju Automatsko biranje (preporučuje se). Ili da biste odabrali mrežu, izaberite ime mreže sa liste i dodirnite dugme Registruj ili kliknite na njega.

  Napomene

  • Moguće su dodatne naplate ako omogućite roming.

  • Ako Windows ne može da se poveže sa navedenom mrežom, odabraće mrežu automatski.

Prikaz ili skrivanje procenjenog korišćenja podataka

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ili izaberite mobilnu vezu širokog propusnog opsega.

 3. Uključite ili isključite opciju Prikaži procenjenu upotrebu podataka na listi „Mreže“.

 4. Da biste prikazali procenjenu upotrebu podataka:

  Pogledajte listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže).

 5. Izaberite mrežu širokog propusnog opsega.

Napomena

 • Klikom na dugme Uspostavi početne vrednosti vraća praćenje korišćenja podataka na nulu. Taj proces ne utiče na ukupni zbir podataka koje ste zapravo iskoristili, a koje vaš mobilni operater prati.

Korišćenje PIN-a, promena PIN-a ili uklanjanje PIN-a

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ili izaberite mobilnu vezu širokog propusnog opsega.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili PIN, dodirnite ili izaberite stavku Koristi PIN, unesite PIN koji želite da koristite, a zatim izaberite stavku Završi.

  • Da biste promenili PIN, dodirnite ili izaberite stavku Promeni PIN, unesite trenutni PIN, unesite i potvrdite novi PIN koji želite da koristite, a zatim izaberite stavku Završi.

  • Da biste prestali da koristite PIN, dodirnite ili izaberite stavku Ukloni PIN.

  Napomene

  • Ako uređaj ne može da koristi PIN, dugme „Koristi PIN“ neće biti dostupno.

  • Ukoliko 3 puta unesete neispravan PIN, može doći do blokade naloga sve dok od mobilnog operatera ne dobijete ključ za deblokiranje PIN koda (PUK). Ako ste se povezali u trenutku kada je vaš nalog blokiran, postojeća veza će se okončati.

  • Ako se PIN trenutno koristi, dugme „Koristi PIN“ neće biti dostupno.

  • Ako se PIN trenutno koristi, dugmad „Promeni PIN“ i „Ukloni PIN“ neće biti dostupna. Najpre morate da koristite PIN da biste mogli da ga promenite.

Informacije o vašoj pretplati, dobavljaču, uređaju i nalogu

Prikaži sve

Pronalaženje detalja pretplate, dobavljača, uređaja ili naloga

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ili izaberite mobilnu vezu širokog propusnog opsega.

 3. Pogledajte u okviru odeljka Svojstva.

Otključavanje uređaja za korišćenje sa drugim mobilnim operaterom

 1. Umetnite modul identiteta pretplatnika (SIM) od drugog mobilnog operatera. Mobilni operater ili prodavac uređaja će vam dati informacije o tome kako da to uradite.

 2. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Mreža, a zatim dodirnite ili izaberite mobilnu vezu širokog propusnog opsega.

 4. Unesite kôd za otključavanje od mobilnog operatera, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otključaj.

Ponovno pokretanje uređaja

Uređaj možete ponovo pokrenuti tako što ćete ga ukloniti i ponovo umetnuti, tako što ćete isključiti računar i ponovo ga uključiti ili tako što ćete ga vratiti iz hibernacije ili stanja spavanja.

Rešavanje problema

Ovo su neki od najčešćih problema sa kojima ste se možda suočili prilikom korišćenja mobilne veze širokog propusnog opsega i koraci koje možete preduzeti da biste ih rešili.

Prikaži sve

Imam problema sa povezivanjem sa internetom pomoću mobilne veze širokog propusnog opsega

Ovaj odeljak obuhvata izvestan broj problema sa vezom, neke moguće razloge i predloge kako da ih rešite.

 • Mobilna veza širokog propusnog opsega nije navedena u okviru stavke „Mrežne veze“. Mogući razlozi:

  • Zaključana je SIM kartica ili uređaj, ne može se čitati sa nje ili više nije važeća.

  • Mobilna pretplata je istekla ili nije aktivirana.

  • Nalazite se u oblasti koja nije pokrivena mrežnim signalom.

 • Imate signal, ali ne možete da se povežete. Mogući razlozi:

  • Nemate važeću pretplatu za podatke.

  • Pristupna tačka (APN), korisničko ime ili lozinka koje ste upotrebili za uspostavljanje veze nisu važeći.

  • U romingu ste, a izabrani mrežni operater ne dozvoljava usluge podataka ili vam roming za usluge podataka nije uključen.

 • Sa nekih lokacija možete da se povežete, a sa nekih ne (na primer, ne možete da se povežete kada ste izvan grada). Mogući razlozi:

  • Roming vam nije uključen za usluge podataka.

  • Operater izabrane mreže ne dozvoljava usluge podataka.

Da biste za sve ove probleme pokušali da nađete tačan uzrok i rešenje, pokrenite program za rešavanje problema sa mrežom i pratite sledeće korake:

 1. Otvorite „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete prstom brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti stavku Pretraga (odnosno, ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i izabrati stavku Pretraga), u polje za pretragu uneti termin mreža i deljenje, a zatim dodirnuti stavku Centar za mrežu i deljenje ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Promeni postavke adaptera.

 3. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na mobilnu vezu širokog propusnog opsega, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Ustanovi problem.

Imam problema sa deljenjem mobilne veze širokog propusnog opsega

Možda ćete morati da instalirate najnovije upravljačke programe. Deljenje mobilne veze širokog propusnog opsega zahteva Wi‑Fi upravljačke programe koji rade uz Wi‑Fi Direct.

Imam problema sa povezivanjem sa mobilnim hotspotom (deljenom mobilnom vezom širokog propusnog opsega)

Možda ćete morati ručno da uparite uređaje koristeći Bluetooth. Iako vaš uređaj koristi Wi‑Fi, on koristi Bluetooth uparivanje kako bi uspostavio početnu vezu sa mobilnim hotspotom. Više informacija o uparivanju uređaja potražite u članku Dodavanje, prikaz i upravljanje uređajima i štampačima.

Dobijam poruku o grešci kad skeniram mreže

Postoji nekoliko mogućih rešenja:

 • Ako ste već povezani pomoću mobilne veze širokog propusnog opsega, prekinite vezu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Skeniraj.

 • Proverite da li je režim aviona isključen, a mobilna veza širokog propusnog opsega uključena. Izvršavanje provere:

  Pogledajte listu dostupnih mreža tako što ćete prevući prstom sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Postavke (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u donji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nagore i kliknuti na dugme Postavke), a zatim dodirnuti ikonu mreže ili kliknuti na nju.(Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže).

 • Ako je SIM kartica zaključana PIN-om, unesite PIN da biste je otključali.

 • Ako se uređaj ne odaziva, izvadite karticu i ponovo je ubacite ili ponovo pokrenite računar.

Mogu da pregledam internet, ali program za razmenu trenutnih poruka, tokovi video zapisa i VPN usluga ne funkcionišu

U zavisnosti od toga koji plan usluge imate, mobilni operater može blokirati pristup izvesnim lokacijama (IP adresama), portovima i tipovima usluga. Obratite se svom mobilnom operateru da biste proverili da li imate uslugu koja vam je potrebna za korišćenje programa putem mobilne veze širokog propusnog opsega.

Uklonio sam SIM karticu iz telefona i umetnuo karticu sa podacima, ali sad ne mogu da se povežem sa internetom (mogao sam dok je u telefonu bila SIM kartica)

Određeni mobilni operateri imaju zasebne postavke za pristup internetu pomoću kartice sa podacima nasuprot mobilnom telefonu. Obratite se mobilnom operateru kako biste proverili da li vaša pretplata dozvoljava korišćenje vašeg tipa uređaja, kao i da li imate odgovarajuće postavke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?