Miš i tastatura: novine u operativnom sistemu Windows

Većina onoga što znate o korišćenju miša i tastature uz Windows ostalo je isto, posebno na radnoj površini. Evo nekih načina za korišćenje i novih i poznatih Windows funkcija pomoću miša i prečica na tastaturi.

Evo kako Mišem Pomoću tastature
Evo kako

Vratite se na početni ekran.

Mišem

U donjem levom uglu kliknite na dugme „Start“.

Pomoću tastature
Pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom.
Evo kako

Otvorite dugmad („Pretraži“, „Deli“, „Start“, „Uređaji“ i „Postavke“).

Mišem

Postavite pokazivač u gornji ili donji desni ugao da biste videli dugmad (probajte da pomerite pokazivač miša toliko daleko u ugao da nestane). Kada se dugmad pojavi, pomerite se nagore ili nadole po ivici i kliknite na željeno dugme.

Ilustracija otvaranja dugmadi pomoću miša
Pomoću tastature
Sva dugmad: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+C
Dugme „Pretraži“: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+S
Dugme „Deli“: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+H
Dugme „Start“: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom
Dugme „Uređaji“: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+K
Dugme „Postavke“: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+I
Evo kako

Pretraživanje računara (aplikacija, postavki i datoteka), Veba ili sadržaja aplikacije

Mišem
Dodirnite dugme „Pretraži“ Dugme „Pretraži“ ili kliknite na njega na početnom ekranu.

Takođe možete da postavite pokazivač u gornji desni ugao (probajte da pomerite pokazivač miša toliko daleko u ugao da nestane). Kada se pojavi dugmad, pomerite se nadole po ivici, izaberite stavku Pretraži, a zatim unesite termin za pretragu.

Kliknite na strelicu nadole u donjem levom uglu početnog ekrana ako želite da vidite listu svih aplikacija na računaru.

Pomoću tastature

Ako se nalazite na početnom ekranu, počnite da kucate termin za pretragu.

Otvaranje dugmeta „Pretraži“: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+S
Pretraživanje u okviru otvorene aplikacije: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Q
Postavke pretrage: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+W
Pretraga datoteka: taster sa
Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+F
Evo kako

Dođite do komandi i kontekstualnih menija u aplikaciji.

Mišem

Kliknite desnim tasterom miša dok ste u nekoj aplikaciji, a zatim kliknite na željenu komandu. Ili kliknite desnim tasterom miša na stavku da biste videli opcije koje se odnose na tu stavku.

Ilustracija pregleda komandi aplikacije

Pomoću tastature
U okviru aplikacije: taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Z
Evo kako

Prebacivanje između otvorenih aplikacija.

Mišem

Postavite pokazivač u gornji levi ugao da biste se prebacili na poslednje korišćene aplikacije (probajte da pomerite pokazivač miša toliko daleko u ugao da nestane). Kad se pojavi prethodna aplikacija, kliknite na ugao.

Postavite pokazivač na gornji levi ugao i povucite nadole po ivici da biste se prebacili na drugu aplikaciju. Kad se druge aplikacije pojave, izaberite onu koju želite.

Ilustracija prebacivanja iz jedne u drugu aplikaciju

Pomoću tastature
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+Tab: prebacuje se između aplikacija i radne površine

Alt+Tab: Prebacuje se između svih aplikacija, uključujući aplikacije na radnoj površini

Evo kako

Koristite najviše četiri aplikacije uporedo.

Napomene:

  • Početni ekran se ne može koristiti uporedo sa nekom drugom aplikacijom.

  • Rezolucija ekrana mora biti barem 1024 x 768 da biste na ekranu imali više prozora i aplikacija u isto vreme. Da biste proverili ovu postavku, otvorite dugme „Postavke“, izaberite stavku Promeni postavke računara, izaberite stavku Računar i uređaji, a zatim izaberite stavku Ekran.

Mišem

Prevucite aplikaciju sa vrha ekrana i postavite je na levu ili desnu stranu. Zatim idite na početni ekran i kliknite na neku drugu aplikaciju.

Ako su vam već uporedo otvorene dve aplikacije, aplikaciju možete umetnuti sa leve ili desne strane ili u sredinu ili zameniti jednu od trenutno otvorenih aplikacija.

Možete i da postavite pokazivač u gornji levi ugao i povučete pokazivač nadole da biste videli listu nedavno korišćenih aplikacija. Kliknite i prevucite aplikaciju da biste je umetnuli.

Ilustracija prebacivanja iz jedne u drugu aplikaciju

Pomoću tastature
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+tačka , zatim strelica nalevo ili nadesno
Evo kako

Otvorite radnu površinu.

Mišem

Idite na početni ekran i kliknite na pločicu „Radna površina“.

Pomoću tastature
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+D
Evo kako

Uvećavanje ili umanjivanje na početnom ekranu.

Mišem
Na početnom ekranu kliknite na ikonu Ikona „Prikaz rezimea“ u donjem desnom uglu ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+točkić miša da biste umanjili. Kliknite bilo gde da biste ponovo uvećali.
Pomoću tastature

Ctrl+ znak plus za uvećanje

Ctrl+ znak minus za umanjenje

Evo kako

Prikažite naslovnu traku u aplikaciji Windows prodavnice.

Mišem

Postavite pokazivač na vrh aplikacije.

Pomoću tastature

(Nema komande tastature).

Evo kako

Zatvorite aplikaciju.

Mišem

Postavite pokazivač na vrh ekrana, a zatim kliknite na dugme Zatvori na naslovnoj traci.

Aplikacije koje ste nedavno koristili možete zatvoriti i tako što ćete postaviti pokazivač na gornji levi ugao, a zatim se pomeriti nadole po ivici. Kliknite desnim tasterom miša na željenu aplikaciju i izaberite stavku Zatvori.

Pomoću tastature
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+strelica nadole
Evo kako

Prikažite traku zadataka na početnom ekranu.

Mišem

Postavite pokazivač na donju ivicu. (Ako ste premestili traku zadataka na drugu ivicu, postavite pokazivač tu.)

Pomoću tastature
Taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+T bira prvu aplikaciju na traci zadataka.
Evo kako

Isključite računar.

Mišem
Ako na početnom ekranu postoji ikona Napajanje Ikona napajanja, dodirnite je ili kliknite na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Isključi se.

Takođe možete da postavite pokazivač u donji desni ugao (probajte da pomerite pokazivač miša toliko daleko u ugao da nestane). Kada se pojavi dugmad, pomerite se nagore po ivici, a zatim izaberite stavku Postavke. Kliknite na dugme Napajanje, a zatim odaberite opciju isključivanja.

Pomoću tastature
  1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Del.

  2. Koristite taster Tab da biste se pomerili do ikone Napajanje, a zatim pritisnite taster Enter. Pojavljuje se lista opcija za isključivanje.

  3. Upotrebite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste izabrali željenu opciju.

  4. Pritisnite taster Enter.

Da biste saznali kako se izvršavaju slični zadaci pomoću dodira, pogledajte članak Dodir: brzo prevlačenje, dodirivanje i više od toga. Više informacija o snalaženju u operativnom sistemu Windows potražite u članku Uputstva za snalaženje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?