Muzika

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Aplikacija „Muzika“

Napomena

 • Neke od ovih funkcija, kao što je mogućnost prevlačenja i otpuštanja pesama ili kačenje muzike na početni ekran dostupne su samo u izdanjima Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update. Više informacija potražite u članku Instalirajte ispravku za Windows 8.1 (KB 2919355).

Zahvaljujući aplikaciji „Muzika“ koja je besplatno uključena u Windows 8.1 i Windows RT 8.1, možete da reprodukujete svu muziku iz svoje kolekcije, kao i da upravljate njom. Tu spadaju albumi koje ste ripovali sa CD-ova, pesme koje ste kupili iz drugih muzičkih prodavnica i liste za reprodukciju koje ste sami kreirali.

Muzika je razvrstana u praktične kategorije koje možete da pregledate, kao što su ime izvođača ili naslov pesme, a takođe možete da obavljate pretragu po izvođaču, pesmi ili albumi, tako da za čas možete da pustite sve što poželite.

Napomena

 • Ako ste na radnoj površini i otvorite muzičku datoteku, ona će na većini računara početi da se reprodukuje u programu Windows Media Player. Ako ipak želite da muzičke datoteke otvarate u aplikaciji „Muzika“ ili nekom drugom programu, kliknite desnim tasterom miša na muzičku datoteku ili je dodirnite i držite, izaberite stavku Otvori koristeći, a zatim stavku Odaberi podrazumevani program.

Otvaranje aplikacije „Muzika“

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. Unesite muzika, a zatim dodirnite stavku Muzika ili kliknite na nju.

Napomena

 • Kada prvi put otvorite aplikaciju „Muzika“, ona će automatski pronaći muzičke datoteke koje se nalaze u fascikli „Muzika“. Ukoliko je potrebno da dodate još nešto sa svojih CD-ova, saznajte kako da ripujete (kopirate) pesme.

Reprodukcija, pauziranje ili preskakanje pesama u kolekciji

 1. U levom oknu dodirnite stavku Kolekcija ili kliknite na nju.

  Pretražite muziku koristeći kartice „Albumi“, „Izvođači“ i „Pesme“. Filtriranje i sortiranje možete da obavite prema datumu, žanru i imenu.

 2. Izaberite pesmu ili album, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj ili ga dodirnite.

  Napomena

  • Tako ćete ukloniti sve što se nalazi na listi „Reprodukuje se“. Da biste to izbegli, možete da dodajete pesme u listu „Reprodukuje se“ i da je koristite da vidite šta je sledeće.

  Koristite kontrole koje se nalaze pri dnu ekrana da biste reprodukovali, pauzirali ili preskočili pesmu i podesili ostale opcije za reprodukciju.

Savet

 • Ako želite da slušate muziku dok koristite neku drugu aplikaciju, promenite veličinu aplikacije „Muzika“ i koristite kontrole za reprodukciju u manjem prozoru, ili otvorite neku drugu aplikaciju preko celog ekrana i koristite kontrole za reprodukciju na tastaturi (ako je imate).

  Ako sa radne površine slušate neku pesmu u aplikaciji „Muzika“, možete da reprodukujete, pauzirate i preskačete pesme bez potrebe da ponovo otvarate aplikaciju „Muzika“. Uvek možete da postavite pokazivač miša na ikonu aplikacije „Muzika“ na traci zadataka, ili da koristite tastere za medijske sadržaje na tastaturi ili dugmad za jačinu tona na samom uređaju.

Kačenje albuma, izvođača ili pesme na početni ekran

 1. Kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite da zakačite ili brzo prevucite prstom poprečno preko nje. Ta stavka može da bude neki album, izvođač, pesma, radio stanica ili lista za reprodukciju.

 2. Dodirnite ili izaberite Još, a zatim dodirnite stavku Zakači za početni ekran ili kliknite na nju.

Savet

 • Da biste odmah pokrenuli reprodukciju, dodirnite ili izaberite njenu pločicu na početnom ekranu.

  Da biste otkačili stavku sa početnog ekrana, kliknite desnim tasterom miša na nju ili brzo prevucite prstom poprečno preko nje u okviru aplikacije, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Još. Ili, kliknite desnim tasterom miša na stavku na početnom ekranu ili je dodirnite i držite, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Otkači sa početnog ekrana.

Kreiranje i ažuriranje liste za reprodukciju

Želite da osmislite muziku za određeno raspoloženje ili posebnu priliku? Evo postupka:

 1. Sa leve strane, dodirnite dugme Novi spisak numera ili kliknite na njega, unesite ime, a zatim dodirnite dugme Sačuvaj ili kliknite na njega.

 2. Sa leve strane, dodirnite dugme Kolekcija ili kliknite na njega, izaberite pesmu, zatim dugme sa znakom Plus, a potom dodirnite ime liste za reprodukciju ili kliknite na njega.

  U listu za reprodukciju možete da dodate onoliko pesama koliko želite.

 3. Sa leve strane, dodirnite listu za reprodukciju ili kliknite na nju, a zatim i dugme Reprodukuj.

 4. Da biste promenili redosled pesama, izaberite neku pesmu tako što ćete je pritisnuti i držati, a zatim prevući na željeno mesto. Druga mogućnost je da kliknete desnim tasterom miša na pesmu, a zatim izaberete stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

 5. Da biste uklonili neku pesmu, izaberite je, a zatim dodirnite dugme sa znakom Ukloni ili kliknite na njega.

Savet

 • Takođe, možete da prevlačite i otpuštate pesme i albume da biste uredili listu za reprodukciju. Na primer, možete da prevlačite i otpuštate pesme i albume iz bilo kog dela aplikacije da biste ih dodali u listu za reprodukciju. Ili, možete da prevlačite i otpuštate pesme u okviru liste za reprodukciju da biste im promenili raspored.