OneDrive: najčešća pitanja

OneDrive je besplatno skladište na mreži koje je ugrađeno u Windows 8.1 i Windows RT 8.1. Datoteke sa računara možete lako da dodate u OneDrive kako biste ih uvek pri ruci na uređajima koje koristite. Dok OneDrive možete da pregledate pomoću aplikacije OneDrive ili istraživača datoteka na radnoj površini.

Saveti

Prikaži sve

Da li moram da se prijavim na računar pomoću Microsoft naloga da bih koristio OneDrive?

Da, potrebno je da se prijavite pomoću Microsoft naloga da biste pregledali OneDrive i redovno sinhronizovali datoteke i postavke. Ako se prijavite pomoću lokalnog naloga, za pregledanje računara možete da koristite samo OneDrive. Da biste pregledali OneDrive datoteke, moraćete da posetite OneDrive veb lokaciju.

Koje su to OneDrive postavke podrazumevano uključene?

Na većini računara koji rade pod operativnim sistemima Windows 8.1 i Windows RT 8.1 podešene su sledeće OneDrive postavke:

 • Fotografije koje snimite na računaru (ako ima kameru) čuvaju se u fascikli sa snimcima kamere, a manja kopija svake fotografije automatski se čuva u usluzi OneDrive.

 • OneDrive je izabrano da bude podrazumevana lokacija za čuvanje dokumenata. Možete da odaberete drugu lokaciju za dokument ako želite.

 • Windows će sačuvati rezervnu kopiju postavki računara u OneDrive. Ako se nekad nešto desi vašem računaru i morate da ga zamenite, možete lako da prebacite svoje postavke na novi računar. Više informacija o sinhronizaciji postavki potražite u članku Sinhronizacija postavki na računarima.

Sve te postavke možete promeniti u postavkama računara. Da biste otišli tamo:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

Koliko prostora imam na raspolaganju u usluzi OneDrive?

Da biste videli veličinu usluge OneDrive i koliko prostora imate na raspolaganju, sledite ove korake:

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

Kako mogu da delim datoteke i fascikle u usluzi OneDrive?

U aplikaciji OneDrive prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu, dodirnite ili izaberite opciju Deli, a zatim odaberite opciju za deljenje.

Prikaži sve

Poziv drugima

Ova opcija vam omogućava da određenim osobama ili grupama date dozvole za stavke, tako da možete da uklonite pojedinačne dozvole ako je potrebno. Druga prednost deljenja stavki na ovaj način je da im primaoci brzo pristupaju iz svog prikaza „Deljeno“ na OneDrive veb lokaciji.

 1. Unesite e-adrese osoba sa kojima želite da delite ili dodirnite ili izaberite stavku Dodaj osobe da biste odabrali osobe iz aplikacije „Osobe“.

 2. Ako želite, dodajte napomenu za primaoce.

 3. Da biste promenili nivo dozvole, dodirnite ili izaberite stavku Primaoci mogu da uređuju datoteke ili Primaoci mogu da prikazuju datoteke.

  Napomene

  • Ako odaberete opciju Primaoci mogu da uređuju datoteke, ostali mogu da prikažu vaše stavke i koriste Office Online programe za uređivanje Office dokumenata, i sve to bez prijave. Da bi mogli da unesu druge promene (npr. da dodaju ili izbrišu datoteke u okviru neke fascikle), te osobe moraju da se prijave koristeći svoj Microsoft nalog. Primaoci mogu da proslede poruku drugim osobama, a svako ko je dobije moći će da uređuje stavke.

  • Ako ste odabrali opciju Primaoci moraju da se prijave pomoću Microsoft naloga, primaoci će morati da se prijave pomoću Microsoft naloga da bi mogli da prikažu stavke koje delite. Čak i ako ste odaberete ovu opciju, moći ćete da pozovete osobe bez poznavanja njihovih Microsoft naloga. Možete da koristite sve e-adrese koje imate da biste pozvali druge, a ako neki primaoci nemaju Microsoft nalog, mogu besplatno da ga kreiraju.

 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Pošalji da biste sačuvali postavke dozvole i poslali poruku sa vezom ka stavci.

Preuzimanje veze

Koristite ovu opciju da biste delili stavke sa mnogo ljudi koje možda čak i ne poznajete. Na primer, uz pomoć ovih veza možete da objavljujete sadržaje na društvenim mrežama Facebook, Twitter ili LinkedIn. Takođe možete da ih koristite da biste delili putem e-poruke ili trenutnih poruka, ali ćete imati manje kontrole nad pojedinačnim dozvolama nego što imate sa opcijom Pozovi ljude.

 1. Odaberite željeni tip veze. Dozvole za vašu stavku se automatski ažuriraju kada kreirate vezu.

  Samo prikaz
  Kada delite stavke sa ovim tipom veze, ljudi mogu da prikažu stavke bez prijavljivanja. Oni će takođe moći da proslede vezu trećim licima.

  Uređivanje
  Ako delite stavke preko ovog tipa veze, drugi će moći da prikažu vaše stavke i da urede Office dokumente u okviru Office Online programa, i sve to bez prijavljivanja. Da bi mogli da unesu druge promene (npr. da dodaju ili izbrišu datoteke u okviru neke fascikle), te osobe moraju da se prijave koristeći svoj Microsoft nalog. Svako može da prosledi vezu za uređivanje trećim licima, a svako ko je dobije moći će da uređuje stavke.

  Javno
  Javna veza je kao veza „Samo prikaz“, ali i ona dozvoljava svima da pomoću pretrage pronađu deljenu stavku. Ako odaberete ovu opciju, drugi će moći da pristupaju deljenoj stavci čak i ako ne objavite dobijenu vezu.

 2. Dodirnite ili izaberite stavku Kreiraj vezu. Ovim se veza kopira u ostavu.

 3. Nalepite vezu u e-poruku, trenutnu poruku, dokument ili bilo gde gde želite da je delite. Ili dodirnite ili izaberite stavku Deli u. Ovim se bira dugme „Deli“ tako da možete da delite vezu pomoću druge aplikacije.

Napomena

 • Datoteke i fascikle možete da delite u usluzi OneDrive iz istraživača datoteka. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu koju želite da delite, dodirnite ili izaberite stavku Deli sa, a zatim odaberite OneDrive. Na taj način ćete biti preusmereni u OneDrive. Više informacija o opcijama deljenja na veb lokaciji potražite u članku Share files and folders and change permissions.

Da li postoji neke datoteke koje ne mogu da čuvam u usluzi OneDrive?

Datoteke ne mogu da prelaze 10 GB. Uz to, postoje i zabranjene vrste sadržaja. Više informacija potražite u pravilima ponašanja. Preporučujemo da za poslovne datoteke koristite OneDrive for Business.

Zašto su neke datoteke u mojoj usluzi OneDrive dostupne samo kada sam na mreži i kako mogu da im pristupim van mreže?

Datoteke koje ste dodali u OneDrive sa računara ili ih prethodno otvorili na računaru automatski su dostupne van mreže na tom računaru. Sve datoteke koje ste kreirali na OneDrive veb lokaciji ili na drugom računaru dostupne su samo na mreži da bi se uštedeo prostor na računaru.

Više informacija o datotekama dostupnim samo na mreži i o tome kako da datoteke učinite dostupnim van mreže potražite u članku Datoteke dostupne samo na mreži i datoteke dostupne van mreže.

Šta mogu da uradim sa OneDrive datotekama dok OneDrive i dalje podešava moj računar?

Ako kreirate novu datoteku u usluzi OneDrive ili menjate datoteku dok OneDrive i dalje podešava vaš računar, te datoteke neće biti otpremljene dok se podešavanje ne dovrši. Ako datoteku učinite dostupnom van mreže, ona neće biti preuzeta dok se podešavanje ne završi. Da biste preuzeli datoteku pre nego što se podešavanje završi, otvorite datoteku.

Da biste znali da li je usluga OneDrive završila podešavanje:

 • Otvorite aplikaciju OneDrive i potražite Sve datoteke su ažurne u gornjem desnom uglu.

  - ili -

  U istraživaču datoteka dodirnite ili izaberite OneDrive u levom oknu i potražite obaveštenje Datoteke su ažurne na statusnoj traci pri dnu prozora.

Mogu li da oporavim OneDrive datoteke koje su izbrisane?

Da biste oporavili izbrisane OneDrive datoteke, proverite korpu za otpatke na radnoj površini ili na OneDrive veb lokaciji, u donjem levom uglu, dodirnite vezu Korpa za otpatke ili kliknite na nju.

Zašto neke od mojih OneDrive datoteka nedostaju u nekim aplikacijama?

Neke aplikacije za računare možda neće moći da otvore datoteke koje su dostupne samo na mreži (čak i kad ste povezani sa internetom). Ako se datoteke koje su dostupne samo na mreži ne pojave u aplikaciji za računare koju koristite, načinite datoteke dostupnim van mreže prateći uputstva za podešavanje da datoteke budu dostupne van mreže iz ove teme.

Zašto otpremanje ili preuzimanje mojih datoteka traje tako dugo?

Uverite se da računar nije podešen da ulazi u stanje spavanja kada imate mnogo datoteka (ili kada imate veoma velike datoteke) za otpremanje ili preuzimanje. Da biste to uradili, pretražite „Postavke napajanja i stanja spavanja“. Isto tako, pogledajte savete u okviru Maximize upload and download speed.

Kako mogu da pregledam datoteke koje se dele sa mnom i Office dokumente na kojima sam nedavno radio?

Ovo trenutno nije moguće u aplikaciji OneDrive, ali možete da pokušate da to uradite na OneDrive veb lokaciji.

Kako mogu da sprečim OneDrive da koristi propusni opseg mreže?

Ako želite veći propusni opseg da biste uradili nešto (kao što je strimovanje filma), možete da pauzirate sinhronizovanje i sve druge OneDrive aktivnosti koje koriste mrežnu vezu.

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Opcije, a zatim isključite opciju Sinhronizuj datoteke.

Ako imate ograničenu internet vezu, možete da isključite sinhronizovanje i sve druge OneDrive aktivnosti koje koriste mrežnu vezu.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Ograničene veze, a zatim postavite postavku na Isključeno.

Kako da proverim da li se datoteke i dalje otpremaju i preuzimaju?

Tok otpremanja i preuzimanja možete da vidite u aplikaciji OneDrive, u istraživaču datoteka, kao i sa ikone OneDrive na sistemskoj traci poslova, na krajnjoj desnoj strani trake zadataka.

Da biste videli rezime toka, postavite pokazivač na ikonu OneDrive (Ikona OneDrive)na sistemskoj traci poslova, na krajnjoj desnoj strani trake zadataka. (Možda je potrebno da najpre kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Strelica „Prikaži skrivene ikone“ koja se nalazi pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive.)

Kliknite desnim tasterom miša na ikonu, a zatim:

 • Kliknite na dugme Sinhronizuj da bi usluga OneDrive ponovo potražila promene.

 • Kliknite na dugme Pauziraj sinhronizovanje da biste trenutno sprečili otpremanje ili preuzimanje datoteka.

 • Kliknite na dugme Postavke da biste sve datoteke učinili dostupnim van mreže ili ih učinili dostupnim samo na mreži.

Kako da premestim OneDrive na drugu lokaciju na računaru?

 1. Otvorite istraživač datoteka.

 2. U levom oknu pritisnite i držite stavku OneDrive ili kliknite desnim tasterom miša na nju.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Svojstva, a zatim dodirnite ili izaberite karticu Lokacija.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Premesti.

 5. Odaberite neku fasciklu koja je na disku formatiranom sa NTFS sistemom datoteka, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Izaberi fasciklu.

 6. U dijalogu „Premeštanje fascikle“ dodirnite dugme Da ili kliknite na njega.

Da li mogu da se prijavim pomoću drugog naloga da bih pregledao drugi OneDrive?

Nije moguće prebacivati se između naloga u aplikaciji OneDrive. Kad se prijavite na svoj računar pomoću Microsoft naloga, automatski se prijavljujete na OneDrive preko tog naloga. I dalje možete da pristupite OneDrive datotekama za drugi nalog tako što ćete posetiti OneDrive veb lokaciju.

Kako mogu da kupim više skladišta?

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku OneDrive.

 3. Dodirnite ili izaberite opciju Kupi više skladišta.

Da biste kupili plan skladištenja u određenoj zemlji ili regionu, morate da promenite lokaciju za svoj računar.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite stavku Pretraga.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, a zatim izaberite stavku Pretraga.)

 2. U polje za pretragu unesite termin region, a zatim u rezultatima dodirnite ili izaberite stavku Promena zemlje ili regiona.

 3. Sa liste izaberite zemlju ili region.

  Napomena

  • Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar da bi promene stupile na snagu.

Da li mogu da deinstaliram aplikaciju OneDrive?

Ne, aplikacija se dobija uz Windows 8.1 i Windows RT 8.1 i ne može da se deinstalira, ali može da se ukloni sa početnog ekrana. Pritisnite i držite pločicu ili kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otkači sa početnog ekrana.

Napomena

Potrebna vam je dodatna pomoć?


Obratite se podršci