Aplikacija „Pošta“ za Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Organizovanje prijemnog sandučeta

Aplikacija „Pošta“ ima nove načine koji će vam pomoći da nadgledate svoju e-poštu.

Aplikacija „Pošta“ naglašava nove načine za pregledanje e-poruka
Prikaži sve

Omiljeni

Dodavanje neke osobe kao omiljene je odličan način za organizovanje e-poruka od osoba koje su vam važne, na primer šefa, saradnika, porodice ili prijatelja. Kada neku osobu dodate u omiljene kontakte, možete videti sve poruke koje vam je ta osoba poslala. Ovo je sjajan način da brzo dođete do poruka ovih osoba i da uvek znate kada dobijete nove poruke od njih (videćete broj pored imena osobe koji prikazuje broj novih poruka od te osobe). Dodavanje osoba u omiljene kontakte pruža i mogućnost prijema obaveštenja kada dobijete e-poruku od nekoga ko je na toj listi.

Napomena

 • Kada nekoga stavite u omiljene kontakte, time zapravo ne premeštate poruke iz prijemnog sandučeta – to vam samo pruža drugi način za pregled poruka od određenih osoba.

Za početak vam pružamo neke predloge na listi Omiljeni na osnovu toga koliko često ste u kontaktu sa tim osobama, ali vi možete personalizovati listu dodavanjem ili uklanjanjem osoba. Evo kako:

 1. Dodirnite ili izaberite stavku Osobe.

 2. U okviru Često dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega pored imena osobe da biste je premestili u Omiljene.

  Dodavanje omiljenih kontakata u aplikaciji „Pošta“

  Ako ne vidite nikoga u okviru Česti, dodirnite ili izaberite Potraži kontakte da biste potražili i dodali osobe sa spiska kontakata. Možete ih premestiti u fasciklu Omiljeni kao što je ranije prikazano.

Kada dodate osobe koje želite, dodirnite ili izaberite ime osobe da biste videli sve e-poruke koje vam je ta osoba poslala. Da biste videli listu svih poruka od svih osoba koje ste označili kao omiljene, dodirnite dugme Omiljeni ili kliknite na njega Dugme „Omiljeni“. .

Bilteni i novosti sa društvenih mreža (dostupno samo za Outlook.com)

Bilteni i poruke sa društvenih mreža se automatski ubacuju na određena mesta u vašem prijemnom sandučetu tako da im možete pristupiti kada to želite. Ovo pomaže u čišćenju Outlook.com prijemnog sandučeta pa ne možete slučajno propustiti poruke od porodice, prijatelja i drugih osoba sa kojima često razmenjujete e-poruke.

 • Bilteni. Ponude, bilteni koji se odnose na prodaju i poruke od prodavaca ili lokacija se premeštaju ovde.

 • Novosti sa društvenih mreža. Poruke sa društvenih mreža kao što su Facebook, LinkedIn i Twitter premeštaju se ovde.

Napomena

 • Ove poruke se više neće pojavljivati u prijemnom sandučetu.

Možete odabrati šta želite da vidite u prikazima Bilteni i Novosti sa društvenih mreža tako što ćete premeštati poruke između prijemnog sandučeta i ovih prikaza. Ne brinite, potrebno je da ovo uradite samo jednom – mi ćemo se pobrinuti da uradimo isto za starije poruke, a videćete i opciju da ovo uradite za buduće poruke.

Ako se ipak odlučite da ne uredite e-poruke na ovaj način i želite i dalje da ih vidite u prijemnom sandučetu, evo kako to možete da promenite:

 1. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 2. Dodirnite ili izaberite željeni nalog.

 3. Pomerite se nadole ako je potrebno i opozovite izbore u poljima za potvrdu Zasebno prikaži biltene i/ili Zasebno prikaži novosti sa društvenih mreža.

Pretraga

Da biste potražili e-poruku, dodirnite dugme „Pretraži“ Dugme „Pretraži“ili kliknite na njega, a zatim unesite ono što tražite u polje za pretragu. Možete odabrati da pretražujete samo u fascikli u kojoj ste trenutno ili u svim fasciklama.

Kreiranje fascikli i premeštanje poruka

Kreiranje fascikli je drugi sjajan način za organizovanje e-pošte. Pošto to uradite, možete pretraživati u određenoj fascikli ili u svim fasciklama da biste lako našli e-poruke. Da biste stigli do fascikli koje već imate, dodirnite ili izaberite stavku Fascikle. Da biste videli fascikle koje često koristite na listi u okviru Prijemno sanduče, dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega Dugme za dodavanje omiljenih kontakata pored željenih fascikli.

Kreiranje fascikle

 1. Idite u „Prijemno sanduče“.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Upravljaj fasciklama, a zatim dodirnite dugme Kreiraj fasciklu ili kliknite na njega.

Premeštanje poruka u fasciklu

 1. Dodirnite ili kliknite na mesto ispred poruke, a zatim izaberite polja pored poruka koje želite da premestite.

 2. Prevucite poruke u željenu fasciklu.

  Da biste ovo uradili, možete koristiti i komandu Premesti u komandama aplikacije.

  Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

  Dodirnite dugme Premesti ili kliknite na njega ili izaberite ime fascikle u koju biste želeli da premestite poruke.

Označavanje poruka zastavicom

Možete označiti važne poruke na koje želite da se vratite i brzo stići do označenih poruka tako što ćete dodirnuti dugme „Označi zastavicom“ Dugme „Označi zastavicom“. .

Označavanje poruke zastavicom

 1. Dodirnite ili kliknite na mesto ispred poruke, a zatim izaberite polja pored poruka koje želite da označite zastavicom.

 2. Pređite prstom nagore sa donje ivice da biste videli komande aplikacije.
  (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša u okviru aplikacije.)

 3. Dodirnite ili kliknite na dugme Označi zastavicom.

Sledeće: Čišćenje, neželjena pošta i brisanje