Personalizacija računara

Obuka za Windows: stranica 10 od 11

Isticanje omiljenih sadržaja

Windows 8.1 i Windows RT 8.1 u potpunosti su okrenuti vama i onome što vi volite, a tu su i brojni načini da personalizujete računar omiljenim aplikacijama, fotografijama i bojama, kao i najdražim osobama.

Ako se prijavite na računar koristeći Microsoft nalog, sve stavke koje ste personalizovali će biti tu. Kada se prijavite na neki drugi računar ili uređaj koristeći isti Microsoft nalog, videćete iste slike, kontakte i postavke. A ako još neko koristi vaš računar, trebalo bi da se prijavljuje sa svojim Microsoft nalogom kako bi mogao da ga personalizuje svojim omiljenim aplikacijama, fotografijama i bojama i najdražim osobama (ne dirajući vaše).

Prijavljivanje pomoću lozinke u vidu slike

Ako imate lozinku u vidu slike, možete da se prijavite na računar preko omiljene fotografije umesto da koristite lozinku koja se teško pamti. Vi birate sliku, pokrete koje ćete koristiti (kružne i prave linije ili dodire), kao i mesto na slici gde ćete ih izvesti. Lozinku u vidu slike možete da iscrtate prstom na ekranu osetljivom na dodir ili možete da koristite miša za crtanje oblika. Svako ko ima Microsoft nalog na računaru može da postavi svoju lozinku u vidu slike.

Konfigurisanje lozinke u vidu slike

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili mišem izaberite stavke Nalozi i Opcije prijavljivanja.

 3. U odeljku Lozinka u vidu slike dodirnite dugme Dodaj ili kliknite na njega.

 4. Prijavite se koristeći informacije iz svog Microsoft naloga, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste odabrali sliku i pokrete.

Savet

Lozinke u vidu slike nisu samo zabavan način da se prijavite, već one mogu biti i bezbednije od običnih lozinki pošto teže mogu da se pogode.

Biranje prikaza koji ćete videti nakon prijavljivanja

Prema podrazumevanim vrednostima, svaki put kada se prijavite na računar videćete početni ekran, ali po želji možete da vidite i radnu površinu ili prikaz „Aplikacije“.

Otvaranje radne površine umesto početnog ekrana nakon pokretanja

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i kretanja“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Traka zadataka u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Traka zadataka i kretanje ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili mišem izaberite karticu Navigacija, a zatim potvrdite izbor u polju Kad se prijavim ili zatvorim sve aplikacije na ekranu, idi na radnu površinu umesto na početak. Zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Postupak za otvaranje prikaza „Aplikacije“ umesto početnog ekrana

Možete automatski da pređete u prikaz „Aplikacije“ kad god otvorite početni ekran. U prikazu „Aplikacije“ navedene su sve aplikacije koje su instalirane na računaru, ali one neće imati pločice i u njima nećete videti ispravke koje inače viđate na početnom ekranu.

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i kretanja“ tako što ćete brzo prevući sa desne ivice ekrana, dodirnuti dugme Pretraži (ako koristite miš, tako što ćete ga postaviti u gornji desni ugao ekrana, pomeriti pokazivač miša nadole i kliknuti na dugme Pretraži), uneti termin Traka zadataka u polje za pretragu, a zatim dodirnuti stavku Traka zadataka i kretanje ili kliknuti na nju.

 2. Dodirnite ili mišem izaberite karticu Navigacija, a zatim potvrdite izbor u polju Prikaži prikaz aplikacija automatski kad odem na početak. Zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.

Promena slike naloga

Slika naloga je povezana sa vašim Microsoft nalogom, tako da ćete je videti kad god se prijavljujete na računar ili ste na početnom ekranu. Pored toga, vaši prijatelji i članovi porodice će je videti svuda gde su vas sačuvali kao kontakt.

Za sliku naloga možete da koristite neku svoju omiljenu fotografiju, a možete i da je kreirate ili uredite uz pomoć neke aplikacije. Ukoliko imate veb-kameru, možete da snimite fotografiju ili da kreirate video klip.

Stranica „Slika naloga“

Postupak za promenu slike naloga

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite ili mišem izaberite stavke Nalozi i Vaš nalog.

 3. Odaberite neku od ovih opcija:

  Pronađite omiljenu fotografijuAko želite da pronađete omiljenu fotografiju koju ćete koristiti, dodirnite dugme Potraži ili kliknite na njega. Možete da otvorite fotografije koje su na računaru, ali slike koje ste sačuvali u usluzi OneDrive. Dodirnite neku fotografiju ili kliknite na nju da biste je izabrali, a zatim i dugme Izbor slike.

  Upotrebite neku aplikaciju da biste kreirali ili uredili fotografiju.Ako želite da koristite neku aplikaciju da biste kreirali, pronašli ili uredili fotografiju, dodirnite aplikaciju koju želite da koristite ili kliknite na nju, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste pronašli fotografiju. Sve aplikacije koje su instalirane na računaru, a mogu da se koriste za uređivanje ili kreiranje fotografija će biti navedene. Ako ne vidite nijednu aplikaciju koju možete da koristite, saznajte kako možete da nabavite aplikacije u temi pomoći Preuzimanje aplikacija za računar.

  Snimite fotografiju ili napravite video klip.Ako želite da snimite fotografiju ili video klip, dodirnite dugme Kamera ili kliknite na njega. Nakon toga snimite fotografiju ili pređite u režim za video zapise da biste snimili video klip.

Prilagođavanje početnog ekrana

Možete da izaberete pločice, boje i slike na početnom ekranu, kao i da organizujete aplikacije. Ako još neko koristi vaš računar, postarajte se za to da se svako prijavljuje sa svojim Microsoft nalogom. Tako će svako dobiti svoj prilagođeni početni ekran. Da biste saznali više, pročitajte temu pomoći Početni ekran.

Promena pozadine

 1. Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnuti dugme Pokretanje. (Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana, pomerite ga u sam ugao, a zatim kliknite na dugme Start.)

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Personalizacija, a zatim i željenu pozadinu, boju i boju naglašavanja. Pozadina i boje naglašavanja će se pojaviti i na nekoliko drugih mesta kao što su dugmad i ekran za prijavljivanje.

Postavke za personalizaciju na početnom ekranu

Prikazivanje pozadine radne površine na početnom ekranu

Pozadinu radne površine možete da koristite i kao pozadinu početnog ekrana. Početni ekran će se automatski ažurirati kad god promenite pozadinu radne površine.

 1. Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnuti dugme Pokretanje. (Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana, pomerite ga u sam ugao, a zatim kliknite na dugme Start.)

 2. Prevucite prstom ulevo na ekranu, a zatim dodirnite opciju Postavke.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nagore, a zatim izaberite stavku Postavke.)

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Personalizacija, a zatim dodirnite pregled pozadine radne površine ili kliknite na njega.

Kačenje aplikacija na početni ekran

Svoje omiljene aplikacije možete da zakačite na početni ekran da biste im brzo pristupali i da biste jednim pogledom obuhvatili sve ispravke u njima.

 1. Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnuti dugme Pokretanje. (Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana, pomerite ga u sam ugao, a zatim kliknite na dugme Start.)

 2. Brzo prevucite prstom od sredine ekrana nagore da biste otvorili prikaz „Aplikacije“. (Ako koristite miš, kliknite na dugme sa strelicom koje se nalazi u donjem levom uglu.)
 3. Pronađite aplikaciju koju želite da zakačite, a zatim je pritisnite ili kliknite desnim tasterom miša na nju da biste je izabrali.

 4. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači za početni ekran.

Otkačivanje aplikacija

Otkačivanje zakačene aplikacije nije isto što i deinstaliranje. Ako otkačite aplikaciju sa početnog ekrana, i dalje ćete moći da je pronađete kada je budete tražili, a takođe će se i dalje pojavljivati u prikazu „Aplikacije“ ukoliko vam ponovo zatreba.

 1. Otvorite početni ekran tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana nalevo, a zatim dodirnuti dugme Pokretanje. (Ili, ako koristite miš, postavite pokazivač u donji levi ugao ekrana, pomerite ga u sam ugao, a zatim kliknite na dugme Start.)

 2. Pritisnite i držite aplikaciju koju želite da otkačite ili kliknite desnim tasterom miša na nju da biste je izabrali.

 3. Dodirnite ili mišem izaberite stavku Otkači sa početnog ekrana.

Premeštanje pločice

 1. Na početnom ekranu, pritisnite i držite pločicu koju želite da premestite. (Ako koristite miš, kliknite na pločicu i zadržite je.)

 2. Prevucite pločicu na željeno mesto.

Promena veličine pločice

 1. Na početnom ekranu, pritisnite i držite pločicu čiju veličinu želite da promenite. (Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša na pločicu.)

 2. Dodirnite dugme Promeni veličinu ili kliknite na njega i izaberite veličinu.

Prilagođavanje zaključanog ekrana

Zaključani ekran je ekran koji vidite kada zaključate računar (ili kada se on automatski zaključa jer ga neko vreme niste koristili). Možete da dodate omiljene fotografije svoje dece, kućnih ljubimaca, slike sa putovanja, pa čak i da kreirate rotirajuću projekciju slajdova.

Ako su vam potrebne besplatne fotografije, preuzmite nekoliko pozadina radne površine u galeriji za personalizaciju.

Zaključani ekran

Dodavanje fotografija na zaključani ekran

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite stavku Računar i uređaji ili kliknite na nju, a zatim stavku Zaključani ekran.

 3. Ako želite da koristite samo jednu fotografiju na početnom ekranu, dodirnite dugme Potraži ili kliknite na njega, a zatim odaberite željenu sliku (možete da birate među fotografijama sa računara i onih iz usluge OneDrive).

 4. Ako želite da vidite projekciju slajdova na zaključanom ekranu, potvrdite izbor u polju Reprodukuj projekciju slajdova na zaključanom ekranu da biste uključili tu opciju.

 5. Dodirnite dugme Dodaj fasciklu ili kliknite na njega i potražite fasciklu na računaru ili u usluzi OneDrive.

 6. Dodirnite fasciklu da biste je izabrali ili kliknite na nju, zatim dugme Odaberi ovu fasciklu, a potom dugme U redu. Možete da izaberete najviše deset fascikli.

Prijem ispravki aplikacija na zaključanom ekranu

Možete da odaberete nekoliko aplikacija koje će prikazivati ispravke na zaključanom ekranu da biste mogli da pratite novosti čak i dok je vaš računar zaključan.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite stavku Računar i uređaji ili kliknite na nju, a zatim stavku Zaključani ekran.

 3. U odeljku Aplikacije zaključanog ekrana dodirnite znak plus ili kliknite na njega Dugme sa znakom plus. Zatim dodirnite neku aplikaciju na listi ili kliknite na nju da biste je izabrali.
Odabir aplikacije za zaključani ekran

Prikazivanje detaljnih informacija o aplikaciji na zaključanom ekranu

Možete da izaberete jednu aplikaciju koja će vam prikazivati detaljne ispravke na zaključanom ekranu, tako da ćete moći da dobijate informacijama o stavkama kao što su naredno zaduženje u kalendaru ili o tome ko vam upućuje Skype poziv.

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Dodirnite stavku Računar i uređaji ili kliknite na nju, a zatim stavku Zaključani ekran.

 3. U odeljku Odaberite aplikaciju za prikaz detaljnog statusa dodirnite dugme sa znakom plus Dugme sa znakom plus ili kliknite na njega, a zatim i dodirnite aplikaciju sa liste ili kliknite na nju da biste je izabrali.
Savet

Prema podrazumevanim vrednostima, Windows će za projekciju slajdova na zaključanom ekranu koristiti samo one slike koje se najbolje uklapaju u ekran. Međutim, ako želite da koristite sve slike iz fascikli koje ste izabrali za projekciju slajdova, prevucite klizač Koristi samo slike koje će se najbolje uklopiti u ekran da biste ga isključili.

Sinhronizacija postavki

Ako koristite Microsoft nalog, možete da sinhronizujete sliku na zaključanom ekranu, početni ekran i teme. Na taj način ćete videti sve stavke koje ste personalizovali i kada se prijavite na neki drugi računar ili uređaj.

Sinhronizacija postavki

 1. Brzo prevucite sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore i izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)

 2. Izaberite stavku OneDrive, a onda dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke sinhronizacije.

 3. Dodirnite ili mišem izaberite opciju Sinhronizujte postavke na ovom računaru da biste je uključili.

 4. U odeljku Postavke personalizacije odaberite postavke koje želite da sinhronizujete.

Napomena: moći ćete da vidite pločice na početnom ekranu za sve svoje aplikacije na svim uređajima na kojima se prijavite. Međutim, da biste koristili neku aplikaciju i na drugom uređaju, moraćete da je instalirate na tom uređaju. Više informacija potražite u članku Korišćenje Microsoft naloga za instaliranje aplikacija na više računara.

Prilagođavanje radne površine

Radnu površinu možete da personalizujete uz pomoć pozadina radne površine, boja prozora i čuvara ekrana. Ako su vam potrebne besplatne teme i pozadine radne površine, na raspolaganju vam je veliki izbor u galeriji za personalizaciju. Da biste saznali više o personalizaciji radne površine, pogledajte temu pomoći Prvi koraci sa temama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?