Šta je „Foto-galerija“?

Foto-galerija je program za organizovanje fotografija koji možete da koristite za gledanje, upravljanje i uređivanje digitalnih fotografija i video zapisa.

Prikaži sve

Prvi koraci uz Foto-galeriju

Istražite i preuzmite program Foto-galerija ovde.

Pošto instalirate Foto-galeriju, prijavite se pomoću Microsoft naloga. Sve fotografije u fascikli „Slike“ na disku pojavljuju se i u Foto-galeriji. Drugi načini da vidite svoje fotografije u Foto-galeriji uključuju:

  • Uvoz fotografija

  • Kopiranje fotografija sa DVD-a ili spoljne disk jedinice u fasciklu „Slike“

  • Dodavanje fascikla u biblioteku slika

Evo nekih stvari koje možete uraditi sa fotografijama u Foto-galeriji:

  • Brzo pronađite fotografije i video zapise. Vidite sve fotografije na jednom mestu. Možete ih pregledati po imenu, datumu, oznaci i drugim detaljima.

  • Uredite i poboljšajte fotografije. kombinujte fotografije u panoramske prikaze, dodajte natpise i uredite fotografije.

  • Uvezite, prikažite video datoteke i upravljajte njima. uvezite video datoteke sa digitalnih video kamera, CD-ova ili DVD-ova i sa postojećih lokacija na disku.

  • Postanite kreativni uz fotografije i video zapise. Napravite zadivljujuće panorame od kolekcija fotografija, koristite funkciju stapanja fotografija da biste poboljšali grupne fotografije i napravite filmove i projekcije slajdova od fotografija i video zapisa.

  • Delite fotografije i video zapise. Objavite fotografije u OneDrive, kreirajte projekcije slajdova na mreži, pošaljite e-porukom fotografije i video zapise svojim prijateljima i objavite ih na veb lokacijama.

Opšte tasterske prečice

Za izvršavanje sledeće radnje Pritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Štampanje

Pritisnite

Ctrl+P

Za izvršavanje sledeće radnje

Izaberi sve

Pritisnite

Ctrl+A

Za izvršavanje sledeće radnje

Kopiranje

Pritisnite

Ctrl+C

Za izvršavanje sledeće radnje

Lepljenje

Pritisnite

Ctrl+V

Za izvršavanje sledeće radnje

Brisanje

Pritisnite

Ctrl+D

Za izvršavanje sledeće radnje

Uvećanje

Pritisnite

Znak plus (+)

Za izvršavanje sledeće radnje

Umanjenje

Pritisnite

Znak minus (-)

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje ili skrivanje detalja datoteke u galeriji

Pritisnite

Ctrl+0

Za izvršavanje sledeće radnje

Osvežavanje

Pritisnite

F5

Za izvršavanje sledeće radnje

Reprodukcija video zapisa

Pritisnite

Ctrl+RAZMAKNICA

Za izvršavanje sledeće radnje

Pauziranje video zapisa

Pritisnite

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz projekcije slajdova

Pritisnite

F12

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz ili skrivanje trake

Pritisnite

Ctrl+F1

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz ili skrivanje saveta o tasterskim prečicama na traci

Pritisnite

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz ili skrivanje tasterskih prečica na traci

Pritisnite

F10

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikazivanje ili skrivanje detalja datoteke u galeriji

Pritisnite

Ctrl+0

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz svojstava datoteke

Pritisnite

Alt+Enter

Za izvršavanje sledeće radnje

Pribavljanje pomoći za Foto-galeriju

Pritisnite

F1

Uređivanje tasterskih prečica

Za izvršavanje sledeće radnje Pritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Rotiranje fotografije ili video zapisa za 90 stepeni nalevo

Pritisnite

Ctrl+,

Za izvršavanje sledeće radnje

Rotiranje fotografije ili video zapisa za 90 stepeni nadesno

Pritisnite

Ctrl+.

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz stvarne veličine u pregledu

Pritisnite

Ctrl+0

Za izvršavanje sledeće radnje

Paniranje nalevo u prikazu

Pritisnite

Alt+strelica nalevo

Za izvršavanje sledeće radnje

Paniranje nadesno u prikazu

Pritisnite

Alt+strelica nadesno

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz ili skrivanje okna „Precizno podešavanje“ u pregledu

Pritisnite

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Razvijanje ili skupljanje prilagođavanja ekspozicije u oknu „Precizno podešavanje“

Pritisnite

Ctrl+U

Za izvršavanje sledeće radnje

Razvijanje ili skupljanje prilagođavanja boje u oknu „Precizno podešavanje“

Pritisnite

Ctrl+O

Za izvršavanje sledeće radnje

Razvijanje ili skupljanje opcije „Ispravi fotografiju“ u oknu „Precizno podešavanje“

Pritisnite

Ctrl+S

Za izvršavanje sledeće radnje

Razvijanje ili skupljanje opcije „Prilagodi detalj“ u oknu „Precizno podešavanje“

Pritisnite

Ctrl+J

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv radnje

Pritisnite

Ctrl+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Ponavljanje radnje

Pritisnite

Ctrl+Y

Za izvršavanje sledeće radnje

Opoziv svih radnji

Pritisnite

Ctrl+Shift+Z

Za izvršavanje sledeće radnje

Vraćanje na original

Pritisnite

Ctrl+R

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje režima za pregled

Pritisnite

Esc

Tasterske prečice organizacije

Za izvršavanje sledeće radnje Pritisnite
Za izvršavanje sledeće radnje

Pretraga fotografija i video zapisa u galeriji

Pritisnite

Ctrl+F

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje opisne oznake

Pritisnite

Ctrl+T

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje oznake osoba

Pritisnite

Ctrl+L

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje geografske oznake

Pritisnite

Ctrl+G

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje natpisa

Pritisnite

Ctrl+N

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodavanje ili uklanjanje zastavice

Pritisnite

Insert

Za izvršavanje sledeće radnje

Prikaz ili sakrivanje okna „Oznaka i natpis“

Pritisnite

Ctrl+I

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje ocene sa 0 zvezdica

Pritisnite

0

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje ocene sa 1 zvezdicom

Pritisnite

1

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje ocene sa 2 zvezdice

Pritisnite

2

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje ocene sa 3 zvezdice

Pritisnite

3

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje ocene sa 4 zvezdice

Pritisnite

4

Za izvršavanje sledeće radnje

Postavljanje ocene sa 5 zvezdica

Pritisnite

5

Za izvršavanje sledeće radnje

Preimenovanje fotografije ili video zapisa

Pritisnite

Ctrl+M

Za izvršavanje sledeće radnje

Potvrda predloga za grupno označavanje osoba

Pritisnite

C

Za izvršavanje sledeće radnje

Zanemarivanje predloga za grupno označavanje osoba

Pritisnite

N

Za izvršavanje sledeće radnje

Dodela novog imena predlogu za grupno označavanje osoba

Pritisnite

T

Za izvršavanje sledeće radnje

Uklanjanje predloga za grupno označavanje osoba

Pritisnite

D

Za izvršavanje sledeće radnje

Zatvaranje režima za grupno označavanje osoba

Pritisnite

Esc

Potrebna vam je dodatna pomoć?